Založ si blog

Blog č. 67- Hodnotenie roka 2021

Blog o najdôležitejších momentoch uplynulého roka  

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme najdôležitejších momentoch uplynulého roka z pohľadu Vladimíra Krčmeryho a Róberta Bezáka. Inšpiráciou na tému mi bola diskusia z časopisu  Týždeň.  Túto diskusiu viedol moderátor Michal Oláh  s jeho hosťami Vladimírom Krčméryhom  ( tropický lekár a infektológ)  a Róbertom Bezákom ( odvolaný arcibiskup. V relácii boli prejednávané témy:

  1.  Prežitie    druhej  a tretej  vlny pandémie z pohľadu Vladimíra Krčmeryho
  2. Jeho  názor na príchod agresívnych vĺn,
  3. Názor Vladimíra Krčmeryho na protestujúcich antivaxérov pred jeho domom
  4. Ako zmenila život Róberta Bezáka  návšteva pápeža Františka na Slovensku

Otázka č. 1- Aký bol rok 2021 z pohľadu Róberta Bezáka a Vladimíra Krčmeryho?

                Podľa Róberta Bezáka je každý rok horší, keď nám nevyjde to čo sme chceli. Od marca 2020 žijeme výzvu, ktorá vstúpila do kľudnejších vôd. Podľa Róberta Bezáka je úžasne sledovať ako je svet prepojený. Napríklad kto poznal pred 2 rokmi mesto Wuhan a pritom je to veľké mesto. Napriek tomu sa z tohto mesta rozšírila taká ťažká choroba do celého sveta. Mali by sme sledovať čo sa deje vo svete a to sa netýka len chorôb a vírusov, ale z toho pohľadu, že v niektorých častiach sveta majú hlad a nemajú prístup k vode. Pán Bezák sa zamýšľa nad tým, že čí vykorisťovanie sveta je naozaj také dôležité a potrebné. Malíčky vírus chcem nám naznačiť, že vidíš čo všetko nám nebude dať robiť. Mnohí ľudia v tejto dobe nedokážu vyrábať kvôli nedostatku produktov, ktorí majú. Ľudia sú chorí, prepúšťa sa zo zamestnania. Do zvykových vôd života nám vstúpilo niečo o čom treba viacej premýšľať. Róbert Bezák tiež zažil nešťastie zomrel mu otec. Jeho otec nezomrel na Covid, ale tiež je to o smrti. Róbert Bezák zažil pocit, keď príde niekto o blízkeho na vlastnej koži. Smrť sa nám citeľne priblížila. Róbert Bezák sleduje so záujmom aké napätie vzniklo medzi očkovanými a neočkovanými. Pre Róberta Bezáka je doba, ktorú žijeme zaujímavá. Uvedomil si aká je krehkosť života vzhľadom na to, že prišiel o otca a ešte k tomu má vážne chorú matku. Zásadná vec podľa Róberta Bezáka je, aby sme si usporiadali život. Za horizontom tohto života môže byť niečo cennejšie a hodnotnejšie ako ten materiálny svet, v ktorom si človek chce užiť čo sa dá.

                Po tejto stránke, že sa mu vyhrážali smrťou bol horší. Otec arcibiskup to tak dobre povedal, že to pán Krčméry lepšie nevie povedať. Tu zazneli dve myšlienky. Prvou myšlienkou bola myšlienka zastaviť sa. Po tejto stránke bol rok 2021 lepší, lebo pán Krčméry sa naozaj mohol zastaviť. Videl mnoho ľudí, ktorí sa zastavili a zistili, že život, ktorí žili nebol reálny. Podľa Krčmeryho vznikla veľká chyba lekárov, že ľudí dostali do takej polohy, že všetko sa dá zvládnuť, vieme všetko liečiť, vieme všetko predvídať, vieme nájsť vakcíny na vírusy. Druhou otázkou je, aby nás to urobilo lepšími. Svetová zdravotnícka organizácia má 10 vakcín a napriek tomu je jeden kontinent nezaočkovaným a týmto kontinentom je Afrika. Očkovanosť Afriky je okolo 5 percent. Z pohľadu  Slovenska si neuvedomujeme, že kluď vo svete nastane, keď aj chudobní budú zaočkovaní. Podľa Krčmeryho z tohto pohľadu života, že všetci chceme byť lepší, rýchlejší sme urobili fantastický svet globálneho cestovania. Proste diktát životného štýlu mal za následok, že prišla strašná choroba. V minulosti ľudia hrali futbal z radosti a pre radosť. Glorifikácia lyžiarskych dovoleniek spôsobila obrovskú explóziu choroby. V Európe táto choroba zabila pol milióna ľudí priamo a ďalšie milióny ľudí nepriamo. Je to štýl nášho života, že hodnoty života  sú uložené na piesku a my chceme, aby boli uložené na kameni. To znamená, že aby naše hodnoty neboli orientované len na prostriedok, ale aj na ten cieľ. Pán Krčmery nie je proti futbalu, nie je proti cestovaniu to vôbec nie, ale to nám má slúžiť ako prostriedok a nie na to, aby sme nekriticky zanášali strašné choroby sveta. Obrovská epidémia v Južnej Afrike bola celá zavlečená. Podľa pána Krčméryho by sme sa mali zastaviť a uvedomiť si prečo žijeme. Pán profesor si začal vážiť dni, kedy nedostal žiadnu vyhrážku. Veľmi pekne na roku 2021 bolo, že média a cirkev sa nepridali proti vede, proti zdravotníctvu, proti zdravému rozumu. Toto je podľa pána Krčmeryho pozitívny zážitok, ktorí nečakal, lebo v cirkvi sú kruhy. Je to spoločenstvo, ktoré je veľmi demokratické , veľmi uzavreté.

Otázka č. 2- Aký bol naintezívnejší zážitok roka 2021?

                Pán Krčméry mal veľkú radosť, že všetci bezdomovci o ktorých sa starali, neochoreli na Covid. Pánovi Krčmerymu pomohlo, že choroba ho dostala bližšie ku seniorom. To je pre neho zadosťučinením, lebo stále chce byť lekárom a snažiť sa robiť medicínu. Na druhej strane pán Krčméry si želá, aby každý človek mal prístup ku vakcínam a liekom, čí je chudobný alebo múdry. Pán Krčméry roky zanedbával kategóriu seniorov. Dostal sa ku kategórii, ktorú obdivoval od svojho otca,  ale sám ju zanedbával.

                Pán Bezák má najsilnejší zážitok roka 2021 možnosť sa stretnúť s pápežom Františkom. Pred mnohými rokmi sa pán Bezák dostal do situácie, že mal byť poslušný. Pán Bezák počul vyhrážku, že keď nebude počúvať svätého Otca, tak to s ním môže ťažko dopadnúť. Bol prekvapený, že až taký veľký útok sa udial v jeho príbehu. Vedomosť, že zomrel otec pána Bezáka  sa dostala až do Vatikánu. To by jeho otca veľmi potešilo, lebo aj otec to veľmi ťažko prežíval. Jeho kňazstvo, jeho biskupstvo žil veľmi osobne, bol hrdý na svojho syna. Trápil sa tým do konca života. Pán Bezák to vnímal ako satisfakciu, že pápež sa zaoberá smrťou jeho otca. Zážitok pokračoval tým, že Róbert Bezák bol pozvaný pápežom do Vatikánu na spoločné odslúženie svätej omše. To sa nie každému podarí, aby bol pozvaný a nedostal sa tam cez nejaké cestičky. V peknej sále 24. júna mohol pán Bezák po boku pápeža Františka odslúžiť svätú omšu a potom byť s ním na večeri. Pokračovalo to tým, že keď pán Bezák letel späť do Bratislavy, tak mu bolo oznámené, že pápež chce ísť do Bratislavy. V samotnom povedali, že pápež František by bol rád keby nás navštívil. Zaujímavé bolo, že v tomto roku to bolo zaujímavo veľa s tým svätým Otcom. Pán Bezák môže povedať, že medzi ním a jeho osobou vzniklo určité priateľstvo. Ešte k tomu dostal pán Bezák želania od neho k Vianociam od Vatikánu. Bolo to pre neho také potešenie, satisfakcia je zlé slovo. Pápež voči nemu sa zachoval ako priateľ, ako človek, ktorý si uvedomuje jeho trápenie aj to, kde sa dostal. Na druhej strane pán Bezák si uvedomuje, že veci nie sú poriešené, ale pán Bezák sa pýta, že čí toto čo sa stalo v súvislosti s ním a pápežom nie je niečo viacej. Vníma to, že pre neho aj pre kolegov biskupov to bolo prekvapenie. Pán Bezák prirovnal jeho situáciu so situáciou ohľadom antivaxerov. Ony už toľko nahovorili proti vakcinám, že by sa cítili trápne keby sa chceli zaočkovať. Pán Bezák zažil odmietnutie, keď chcel niečo duchovne  urobiť. Zmenilo sa, že pán Bezák nepotrebuje nejaké špeciálne povolenia. Môže povedať, že to posunulo v takom dobrom smere.

Otázka č.3- Prijali by ste funkciu správcu farnosti?

                Táto otázka často zaznieva. Pokiaľ  sa to nevyrieši, tak by to bolo ťažké aj pre toho biskupa, ktorý je v tom regióne biskupom. Prvotnou úlohou pána Bezáka je postarať o jeho rodinu najmä jeho mamu. Keď to začal, tak to chce dokončiť.  Pán Bezák nevníma jeho situáciu, že jeho život už skončil.

Otázka č. 4- Ako vnímate pán Krčmery rehabilitáciu pána Bezáka?          

                Krčméry túto otázku položil 2 Otcom arcibiskupom, najprv to bolo Otcovi Hnilicovi, keď mu dával čestný doktorát. Pre Krčméryho bolo motivujúce s akou pokorou to pán Bezák prijal. Pán Krčméry takisto neprijal funkciu rektora, lebo chcel pomôcť aj iným spôsobom. Teraz robí pán Krčmery pomocného lekára. Keď pán Krčméry dával doktorát Hnilicovi, tak to bola pre Hnilicu ťažká chvíľa, lebo musel nájsť odvahu ísť cez vchod biskupov. Po 10-12 rokoch sa situácia vyriešila. Boli tlaky samozrejme zo štátnej bezpečnosti, ale do toho prostredia kde prišiel bola taká atmosféra. Druhého arcibiskupovi, ktorého sa pýtal túto otázku bol pán Korec. Pán Korec zažíval, že ho oblievali vriacou kávou a Krčméry sa ho pýtal, čí podobné momenty zažíval aj vo väzení, že by ho niekto oblieval niečím vriacím a pán Korec povedal, že nie. Pánovi Korcovi východná časť katolíckej  cirkvi zákazala svätiť biskupov  Pána Korca niekto vyzradil štátnej bezpečnosti a nie že by Korca vysliedila štátna bezpečnosť. Svätý otec povedal, že zavedenie východnej časti katolíckej cirkvi bola jednou z najväčších chýb. Napríklad kardinál Vasil Hopko sa nedostal do Vatikánu, dostal informáciu, že bol dúševné chorý. Pán Krčméry vymenoval v diskusii takéto 3 prípady biskupov, ale tých prípadov môže byť viacej. Na Otcovi arcibiskupovi je obdivuhodné, že sa nedomáha nejakých hlučných demonštrácii. Naopak sa chcel stáť užitočný pre svojho otca a pre svoju mamu. Je to podobný prípad kňazov za totality, že nemohli byť užitočný v tej oblasti, v ktorej chceli byť užitočný, tak si hľadali inú oblasť, v ktorej budú užitočný. Pán Krčméry na nikoho nevidí. Nie je rozhodne ten, čo by mal ukazovať na niekoho kto v tejto veci urobil chybu. Pán Krčméry mal mnoho zlých udalostí, kedy týmto udalostiam nerozumel, ale napriek tomu bol bojovník a bojoval voči týmto negatívnym vplyvom udalostí. Pán Krčméry obdivuje otca arcibiskupa, že on tak trpezlivo cvičí naše svedomie, tých ľudom, ktorí v tejto veci nemajú rovné svedomie, aby sa zmierili. On každému človekovi odpustil, on na žiadneho človeka nenadával. Pán Krčméry sa rozprával s inými arcibiskupmi o tejto veci a od nich nepočul žiadne krivé obvinenie. Každého arcibiskupa čo sa Krčméry, tak cítili obrovské uvoľnenie, obrovskú radosť. Svätý Otec tiež nechce napomínať ľudí na zlé veci, ale chce, aby si tieto zlé veci samy uvedomili a aby sa z nich poučili. Pán Krčméry má skúsenosť od 1 svojho profesora, že ho nikdy nenapomínal, kde urobil chybu, ale mal tendenciu, aby na chybu sám prišiel. Pán Krčméry nemá právo pozerať sa do svedomia iných. Vyzerá to tak, že Svätý Otec chcel ukázať ako si váži otca arcibiskupa a necháva to na nás, aby sme si z toho zobrali svoje ovocie. Všetci politici s ktorými sa Krčméry rozprával sa tešili z tohto. Pán Krčméry poznamenal, že to nie je vôbec jednoduché byť v pozícii jednej, druhej, čí tretej strany.

                Stretnutie pána Bezáka s pápežom Františkom vyznelo, že vec legislatívy a práva je posledná vec, ktorá je v tomto prípade dôležitá. Pán Boh nás nepotrestá za ťažký hriech, že prestaneme rozprávať alebo chodiť.  Necháva nám šancu, aby sme sa my samy zobudili, lebo to je cenné. Ak sme k niečomu donútení  nejakou legislatívou, tak v tomto prípade to nie je normálne. Sú dôkazy a človek z toho nemá východisko. Pápež František nefunguje mocenský, pápež Ján Pavol II. vedel s palicou aj pobúchať. Ján Pavol II. hrozil jednému politikovi ako môžeš s ním byť vo vláde.         

Ten pápež František je až príliš láskavý, milosrdný. Pán Bezák tiež často uvažuje z hľadiska legislatívy, spravodlivosti. Pán Bezák urobil v živote prešľapy, za ktoré by si zaslúžil trest, ktorý neprišiel.

Otázka č. 5- Dokážete sa zmieriť s tým, že vám utekajú roky, kedy by ste mohli žať úspechy ako arcibiskup?

                Musí povedať, že ľahko sa mu to neprežíva. Pán Bezák v 19 rokoch neštudoval preto aby bol emeritný biskup. V 52 rokoch mal túžbu niečo ukázať čo sa naučil. Niekedy si človek myslí, že keď nie je využitý, tak to je to menej, ale čo keby to bolo viac. Ježiš Kristus chcel vo svojom pozemskom živote ukázať, že vie vydržať bolesť a trápenie. V súčasnej dobe podľa Bezáka vrcholom cirkevného života je kňaz.  Nejaký zlomyselník musel napísať, že tento arcibiskup je chybný a vladyka to vzal vážne žiaľbohu. V bežnom živote veľmi ľahko odsúdime človeka, ale veľmi ťažko je povedať prepáč.

Otázka č. 6- Ako sa dá s rozdelením cirkevnej spoločnosti  vysporiadať? Ako prijať tento rozkol?

                Krčméry ako lekár musí povedať, že pozná ľudí, ktorí majú 50 a sú úplne trosky a pozná ľudí, ktorí sú v 90-ke úplne vitálni ľudia. Druhá vec Otec arcibiskup urobil počas obdobia kedy je emeritný obrovský kus práce. Duch Svätý je taký milosrdný, že niekedy nám neukáže tie plody našej práce. Matka Terézia mala s tým dlhé roky problémy, že nevidela  plody svojej práce a dokonca nevedela potešiť ani svoje spolusestry, ktoré mali rovnaký pocit. V najlepšie roky človek niekedy nevidí efekt svojej práce. Deti Krčmeryho sa obrátili vďaka otcovi Bezákovi. Pán Krčmery to prirovnal k medicíne. Pán Krčméry mal atestáciu z onkológie a na onkológii je to ťažké, že lekár nevidí efekt svojej práce u daného pacienta. Pán Krčméry stretol jednu bývalú onkoligickú pacientku, ktorá si myslela, že je už mŕtva, ale nakoniec sa uzdravela. Kňazi a biskupi sú v tom výnimoční, že keď zasejú slovo, plod, tak nevidia do duše ľudí, čo dané slovo urobí s dušami. Je pravda, že táto vec vyvolala mnohé pozitívne reakcie, ale vyvolala aj mnohé negatívne emócie, vyvolala mnohé hrdinské reakcie. Pán Krčméry bude vidieť ešte počas pôsobenia “ tu dole“ efekt svojej pastorácie. Mnohí minulí  študenti, o ktorých pán profesor nevie sú vynikajúci odborníci vo svete. Šéfka celého migračného úradu sa ozvala, že bola študentkou pána profesora Krčméryho. V prípade arcibiskupa pán profesor je presvedčený, že to zažije ešte tu, lebo Boh je trpezlivý a spravodlivý. Akákoľvek vec, ktorá je pre človeka zraniteľná, môže v konečnom dôsledku priniesť ovocie. Pod jeho vplyvom pastorácie je skutočne vidieť mnoho skvelých ľudí. To, že ich nevidíme, neznamená, že úrodu neprinášajú.

Otázka č. 7- Čo nás čaká v roku 2022 ohľadom pandémie?

                Niečo sa iné deje podľa pána Bezáka. Pán Bezák nevie, čí Covid neprekrýva mnohé filozofické témy, ktoré nabiehajú. Ľudstvo sa vyčerpalo hľadaním a teraz sa točí v kruhu. Teraz má pán Bezák pocit ako keby sme skúšali vo svete nejakú neukotvenosť človeka. Pán Bezák niekedy číta v novinách, že potom sa rozhodne čí bude chlapec alebo dievča. To sa tak skrýva za Covidom. Otázka voľby pohlavia je pre pána Bezáka horšie ako Covid. Chvalabohu, že je Covid v modernej dobe, lebo by sme vyhynuli všetci. Racionálna doba je podľa pána Bezaka v súčasnosti odsunutá niekde nabok. Ako keby rozumeli tomu hľadaniu tej vakcíny. Toto je jedna vec, ktorá pána Bezáka prekvapuje, kam to ľudstvo smeruje vo svojom myslení. Jeden známy psychiater hovorí, že sloboda by mala byť od niečoho k niečomu. Ako keby si ľudia mysleli, že vedia plávať, tak povedať, že ich hodia do Tichého oceána, ale to je nezmysel. Plávať 1000 km sa nedá, človek utopí.

Otázka č. 8- V čom vidíte najväčší problém v nesprávnom chápaní slobody?

                Sloboda je byť zdravý. Mnohí z jeho kolegov kňazov na to doplatili, čo je pán Bezák prekvapený, akí boli silní antivaxéri a už nežijú. Pán Boh je tiež racionálny, tiež dáva možnosti. Kam to všetko smeruje pán Bezák nevie, ale bojí sa, že ľudstvo sa začalo strácať v bezbrehej až diabolskej slobode, že ani Boh nie je pre neho nejakým limitom. Nikdy nie je napísané, že keď vyriešime svoju pohlavnosť, tak budeme spokojní. Keď sa ten zákon schváli, tak bude pokoj, ale nikdy to tak nebolo. Hľadanie šťastia človeka nie je niekde vnútri v ňom. Covid ukazuje, že aj bez konzumného života sa dá žiť, vedieť žiť na malom priestore, vedieť sa potešiť z malíčkostí. Všetko je to výzva, ktorú vidí pán Bezák pred sebou. Covid nás tomu núti, čo je škoda, lepšie by to bolo, keby sme si to uvedomili bez tejto choroby. Zdravotníci musia liečiť ľudí , ktorí nedokážu prijať prvotnú pomoc. Tí, ktorí prijmú limity tejto doby pôjdu ďalej a tí, ktorí to neprijmú, môžu mať úzkosť, myšlienky na samovraždu a to sa podľa pána Bezáka teraz ľahko dá rozvinúť do veľmi vážnej doby.

Otázka č. 9- Ktoré závažné otázky musíte zodpovedať v roku 2022? Ktoré závažné výzvy na vás čakajú v roku 2022?

                Otec arcibiskup to povedal tak, že tu nie je nič dodať. Podľa pána Krčméryho sa musíme naučiť viacej odpúšťať. Príde lekár do služby a vidí plné lôžka ľudí, ktorí to odmietli. Nevinní ľudia zomierajú vďaka tvrdohlavosti a pýche. Toto všetko nám môže pomôcť k pokore, naučíme sa odpúšťať a aj odpúšťať veci, ktoré nemajú logiku. Ten, kto fajčí veľa cigariet denne, tak má právo na rovnakú liečbu ako ten, ktorý pracuje na rádiodiagnostickom ústave a dostal chorobu z povolania. Tá liečba stojí 100 tisíc miliónov eur a žiadna krajina na svete nemá nekonečné  finančné zdroje, ktoré vkladá do zdravotníctva. Minulé 2 roky sme bojovali s týmito kontrastmi. Človekovi sa nedarí s tým vyrovnať , keď nemá vieru a keď nemá ani nádej. Veda a medicína túto úlohu zohrala, ponúkla ľudstvu vakcíny. Choroba sa skončí, keď sa vakcíny dostanú do celého sveta. Keby sa moderátor spýtal, že kedy vo svete vymizne cholera, tak odpoveďou je, že keď všetky rizikové skupiny budú zaočkované. Keď nebude zaočkovaných 80-85 % svetovej populácie, tak stále budú karanténne opatrenia. Karanténne opatrenia učia človeka, pacienta k pokore. Keď prichádza na Slovensko  20-tisíc ľudí s Omikronom , tak nič nemôžeme urobiť. Sloboda bez zodpovednosti je diabolská sloboda. Čím viac budeme zdôrazňovať naše práva bez zodpovednosti, tým viac infekčných chorôb príde. Ak chceme, aby to definitívne skončilo, musíme začať od seba. Farmaceutické spoločnosti stále vyvíjajú nové lieky, nové vakcíny. Najväčším priateľom pandémie je bezbrehá sloboda, sloboda bez zodpovednosti. Človek si povie, že všetko môže bez zodpovednosti.

Otázka č. 10- Kam sa posúva naša západná civilizácia? Rezignovali sme na slobodu, keď sa nám nehodí?

                Podľa pána Bezáka , západ čí rezignoval, to je odpoveď zo šírky. Sú veľmi bohatí ľudia, ktorí nevedia, čo by mohli chcieť ešte. Pán Bezák sa zamýšľal pri útoku na Kapitol, čo tí ľudia chceli tým dosiahnuť. To je zásadný obraz o Amerike, čo Amerika nechce ukázať. Demokracia je veľmi chuľostivá, to je ako zdravie človeka. Niektorí povedali, že ja mám taký dobrý imunitný systém, že ani Covid ma neohrozí. Covid príde a nepýta sa aký máš imunitný systém. Podľa pána Bezáka  ľudstvo ako keby stratilo ostražitosť. Pán Bezák sa čuduje, kde ľudia idú, keď to je teraz rizikové. Ľudia sa neustále pokúšajú, kde tú slobodu ešte zatlačia. Môže prísť z toho problém. Presne takýmto spôsobom vznikli svetové vojny. Západné krajiny si mysleli, že keď dajú Hitlerovi Československo, tak bude pokoj. O chvíľu sa Hitler vykašľal na všetky dohody. Existujú určité pravidlá, ktoré nie sú proti ľudskej slobode. Tú slobodu majú ľudia pokiaľ žijú. Niečo sa tu deje, čo nás aj presahuje, lebo človek nie je až tak inteligentný, nemôže sa postaviť na pozíciu Boha a bojovať v kozmickom priestore. Muselo prísť 10 Božích príkazaní , aby si ľudia uvedomili, že je hranica od-do. Ako keby sme pokúšali boží poriadok. Pán Bezák má tiež hrôzu, keď počuje o vojskách, ktoré sa tu zhromaždia. Pokúšať, že kam môžem ťa zatlačiť k múru bolo výsledkom vždy konfliktov. Vojna je pokračovanie politiky násilnými prostriedkami . Je to stále niečo, ako keby sme sa točili v kruhu. Naivná predstava, že sme demokrati a že sme sa civilne vychovali je veľmi nešťastná. Covid a všetko ostatné by nás malo viacej územniť. Do akej miery sa ľudstvo má sekularizovať, aby tam neboli prítomné duchovné hodnoty. Pán Bezák sa zamýšľa, že na čom postavia ľudia svoje životy, ak nebudú duchovné hodnoty.  Pán Krčméry musi povedať, že nie je odborník na zahraničnú politiku. Podľa pána Krčméryho tu máme jednu negatívnu a jeho pozitívnu stránku vývoja. Negatívnou stránkou je, že  ak v Európe potrieme 3 hodnoty ako je židovsko-kresťanská tradícia, desatoro Božích prikázaní a Rímske právo, tak sa musíme brániť. Podľa pána Krčméryho máme možnosť východným bratom ukázať, že kresťanstvo môžeme pretaviť na solidaritu. Mnohé krajiny to ukazujú. Pán Krčméry nikdy nevidel také prejavy solidarity od Grékov, ktorí sú pravoslávni. Pán Krčmery si všimol počas pobytu tímu Vysokej školy svätej Alžbety, že   ostrov Lesbos je zničený pre turistiku, ľudia prišli prakticky o všetko a napriek tomu tam nie je viditeľná nenávisť. Poľská konferencia biskupov vydala pastiersky list, kde na rozdiel od poľskej vlády vyzvala ľudí k solidarite. Potom pán Krčméry išiel k negatívnej stránke, že sa môže kľudne stať to čo hovoril otec arcibiskup. Pán Krčméry vyzval ľudí, ktorí pozerajú ich, aby nachvíľu zavreli oči. Vyzval poslucháčov, aby si predstavili, že o 5 ráno sa prevaľujú z postele na posteľ a snívajú o tom aký bude dobrý novoročný obed. V polospánku zrazu začujeme buchot na dverách a v dverách je matka s 5 mŕznutými deťmi. Títo ľudia utekajú pred vojnou. Každý akokoľvek by nemal rád migrantov, tak by podľa pána Krčméryho trochu pomohol aspoň by im zakúril v garáži. Veľmi dobre otec arcibiskup povedal, že ku konfliktu môže dôjsť. Tam je jedno, čí Rusi alebo Bielorusi sú na vine. Najhoršou možnosťou, ktorú môžeme urobiť  je vyhľadávať, kto je vinný. To čo sa deje na bielorusko-poľskej hranici sa kľudne môže stať aj na poľsko-slovenskej hranici alebo na československej hranici alebo slovensko-rakúskej hranici. Pán Krčméry vidí podstatne väčší problém v tomto ako v Covide. Ak robíme svoju medicínu a vedu v prospech ľudí, tak máme istotu, že to pán Boh požehná. Sú dva zaregistrované lieky pre tých ľudí, ktorí sa nechcú očkovať. Tieto vakcíny vymysleli dvaja Turci, ktorí potom utekali do Nemecka.  Títo Turci si chceli skompletizovať svoje doktorandské štúdium. Duch Svätý pôsobí cez dobro nielen cez katolíkov, ale aj všetkých ľudí bez rozdielu na národnosť a vierovyznanie. Otec arcibiskup povedal o situácii na hranici, ktorá nemôže zapadnúť.

Pred záverečným prípitkom mali hostia popriať Slovákom čo im prajú do Nového roka.

                Podľa Bezáka nie vhodné končiť nejakou smutnou správou. Ten svet nekončí, ten svet pokračuje ďalej. Keď to povieme náboženský, tak ten Duch svätý lásky tu vždy stojí. Niekedy to uzdravovanie je bolestné ako každá choroba. Ľudstvo je choré, to jednoznačne musíme povedať. Každý z nás sa trápi so životom, nemusí to ukázať navonok. Pán Bezák si požičal slová Jána Pavla II., aby sme to nevzdávali. Náš svet je v špirále a táto špirála sa ztenšuje. Pred 100 rokmi ľudia nevedeli kde je Wuhan, vďaka možnostiam to dnes vieme. Pred 100 rokmi ľudia by nevedeli koľko ľudí je zaočkovaných v napríklad v Portugalsku vďaka možnostiam to dnes vieme. Sme tak informovaní, že v niektorých prípadoch až priveľmi. Talianom sme vyčítali, že sú ľahostajní voči Covidu, ale ony naopak sú ešte prísnejší ako my. Zažili Bergamo, zažili chladiarenske boxy, pochopili, že život je cennejší ako sloboda. Podľa pána Bezáka sa život nesprísňuje, ale život sa stáva takým správnejším. Dobro sa vyvíja a pokračuje ďalej. Ako povedal pán Krčméry, že kto chce fajčiť dvesto cigariet denne, tak tomuto človekovi pomôžeme, ale on sa sám nezachráni. Život by mal byť o tom, aby sme hľadali cestičku pravdy, to čo by nám pomohlo urobiť život krajším. Poslucháčom diskusie želá, aby sa nebáli život žiť s tajomnom. Tajomno nie v tom zmysle, že nás zavedie niekde do slepej uličky. Tajomno nás chce priviesť ku väčšej pravdivosti života. Nebojme sa žiť svoj život, prijmime to čo život ponúka a snažme sa absorbovať z toho života, čo by mohlo byť vnútornou krásou toho života.              

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Russia Stalingrad Battle Anniversary

Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

02.02.2023 17:36

"Znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe," načrtol historickú paralelu na výročie Stalingradskej bitky šéf Kremľa.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113329x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie