Založ si blog

Blog č. 36- Cesta do života

Blog o organizácii úsmev ako dar

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme organizácii  úsmev ako dar, ktorá organizovala podujatie Deň plný možnosti.  Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Vitaj, rodina, doma. Táto relácia bola odvysielaná 19.septembra 2021 s moderátorom Ondrejom Rosíkom a hostkou Janou Mientarisovou. 

                Mladí dospelí, ktorí odchádzajú z centier, tak musia riešiť mnoho otázok. Týmito otázkami sú kde bývať, kde sa zamestnať, ako riešiť svoje finančné problémy. Presne na to bol zameraný projekt Cesta do života, na ktorom sa zúčastnilo množstvo mladých dospelých. Vyvrcholením bolo podujatie Deň plný možnosti, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Banskej Bystrici.

Otázka č. 1- S čím sa musia vysporiadať mladí dospelí, keď opúšťajú Centrá pre rodiny?

                Asi najťažšie na tom je to, že je to komplexná situácia, tých oblastí je veľa. Mladí dospelí naraz riešia, že si hľadajú bývanie, potrebujú si hľadať prácu, aby mali nejaký príjem a zároveň sa cítia osamotení, a preto si chcú aj nájsť prácu, pretože opustili väzby, skupinu s ktorou boli predtým. Tiež musia riešiť, že biologická rodina sa im ozve, ale nie vždy to je úprimne, fungujúce a dlhotrvajúce. Mladí dospelí prídu síce do rodiny, ale nevydržia tam tak dlho.

Otázka č. 2- Máte pozitívne príklady mladých dospelých, ktorým sa podarilo začleniť do života?

                Je ale pravda, že do poradne sa ozývajú mladí dospelí, čo nemali toľko šťastia. Samozrejme existuje veľká skupina mladých dospelých, ktorí sa na nich neobracajú, lebo problémy nemajú. Vedia o viacerých mladých dospelých, ktorí sa odsťahovali, našli si podnájom a pracujú. Špecifikom týchto mladých dospelých je, že často majú sklon striedať zamestnania. Spočiatku združenie hľadá pre nich prácu, neskôr si prácu vedia nájsť aj samy.

Otázka č. 3- Komplikuje mladých dospelým hľadanie práce fakt, že boli v detskom domove?

                Hostka si myslí, že áno, je to citlivá oblasť. Samozrejme mladí dospelí sa tým nechvália, ale z nejakej indície je to jasné. Napríklad majú v životopise uvedené nejaké trvalé bydlisko, kde naozaj nebývajú, majú tam uvedené trvalé bydlisko obce a to môže indikovať, že to je neštandardné. Zároveň treba dodať, že to nie je jediná stigma, ktorú majú dnešní mladí dospelí z centier pre rodinu.  Ďalšou stigmou je, že títo mladí dospelí sú Rómovia.

Moderátor sa rozprával s Nikou, ktorá má teraz 18 rokov

Otázka č. 4- Ako je to teraz s tvojim bývaním?

                Po dovŕšení plnoletosti išla Nika na byt pre mladých dospelých, kde to spadá pod Centrum pre rodina. V tomto byte pre mladých dospelých sú bez vychovávateľov. Snažia sa osamostatňovať a starať sa viac o seba.

Otázka č. 5- Kde sa vidíš o pár rokov? Čo by si chcela dosiahnuť? Ako si predstavuješ svoj vysnívaný ideálny život?

                Nika je štvrtáčkou na Strednej odbornej škole a študuje za obchodného pracovníka. Chcela by sa posunúť vyššie, ďalej študovať na vysokej škole  

Otázka č. 6- Dnes máme Deň plný možnosti. Už si stihla nejaký workshop?

                Dozvedela sa veľa nových vecí. Oslovilo ju to, že za to, že je Rómka sa netreba hanbiť. Rómovia by mali ukazovať, že aj ony majú na niečo a že ich netreba hádzať do jedného vreca.

Moderátor sa ďalej rozprával s Jolanou Náterovou, ktorá hovorila o rómskej identite.

Otázka č. 7- Je tanec a hudba nástrojom ako podporiť rómsku komunitu?

                Hostka si myslí, že to je najľahšia cesta- tanec a spev, pretože ľudia to majú radi. Hostka sa snaží, aby Rómovia boli na seba hrdí, aby sebahodnota a sebaúcta im narástla, pretože človek, ktorý má vysokú sebahodnotu a sebaúctu môže dosiahnuť vysoké ciele. Naopak ten kto pociťuje nízku sebahodnotu a sebaúctu sa v celom živote len hľadá. Moderátor dodal, že je asi ťažké prijať svoju hodnotu, ktorú majú v spoločnosti. Tá sebaúcta a tá sebahodnota je to čo im nastavuje spoločnosť ako zrkadlo. Keď spoločnosť o nich hovorí samé negatívne veci, tak sebaúcta a sebahodnota padá. Mladí dospelí z rómskej komunity musia presviedčať zamestnávateľom o tom, že správne využili ponúknutú šancu.

Otázka č. 8- Musia sa snažiť viac, aby nebolo na prvý pohľad vidieť, že sú Rómovia?

                Rómovia hovoria, že musia byť 2-krát lepší ako ostatní. Majú pocit ako keby boli pod drobnohľadom a oči spoločnosti boli upnuté na to ako robia, čo robia, čo hovoria, hostka dodáva, že možno si to spravili aj samy. Dôležité je ako sa Rómovia cítia vo vnútri. V posledných rokoch badať zmeny, že inštitúcie sú naklonené k podpore. Snažia sa, aby tam bol krúžok rómskeho tanca, rómskeho spevu. V týchto inštituciách podporujú rómske symboly, podporujú Rómov, aby rozprávali v rodnom jazyku. Hostka si myslí, že to je veľká zmena, lebo môžu pracovať s tým čo majú. Hostka mala v skupine Rómov, ktorí vedeli plynule po rómsky, niektorí Rómovia mali základ, ktorí mohli príležitostne rozvíjať.

Moderátor sa rozprával s Ivanom, ktorý má 16 rokov.

Otázka č. 9- Ako si predstavuješ svoju budúcnosť? Kde sa vidíš o pár rokov?

                Predstavuje si skromný život, kde bude mať rodinu a dobre platenú prácu a zázemie

Otázka č. 10- Keď sa povie dobre platená práca, máš predstavu čo by si robil?

                Momentálne študuje strojársku odbornú školu a chce si nájsť prácu v strojárskom priemysle.

Otázka č. 11- Už riešiš situáciu, keď dosiahneš plnoletosť a budeš musieť odísť z centra?

                V prvom rade hosť si musí dochodiť školu. Keď bude mať hosť problém s nájdením práce alebo s nájdením bývania, tak vie vždy domov mu pomôcť. Moderátor dodal, že hosť absolvoval množstvo workshopov. Najlepšie by bolo dochodiť tú školu, dať sa na správne životné koľaje.

Otázka č. 12- Čo financie, tiež je vhodné si vedieť rozdeliť?

                Hosť si chce poplatiť bývanie, chce si rozdieliť čiastku výplaty

Moderátor sa rozprával s Petrom Čorym z regionálneho centra kariéry pre Banskobystrický kraj.

Peter Čory na podujatí tiež prednášal. 

Snaží sa posúvať kariérne poradenstvo do škôl. Poradcovia by mali sprevádzať deti počas celého života, aby mladí ľudia sa vedeli včas rozhodnúť pre správnu profesiu. Snažia sa, aby učitelia robili správne kariérove poradenstvo. Spolu s nimi robili aktivity pre nich, číže ich mentorujú. Robia s nimi rôzne aktivity na sebapoznávanie, spoznávanie hodnôt. Nazýva sa to zručnosti pre riadenie kariéry. Do budúcna, keď prídu na trh práce, aby vedeli rozhodovať. Dnešní mladí ľudia sa častejšie budú stretávať so zmenami. Hneď po skončení školy ich čaká prvá zmena, a potom počas pracovné života ich čakajú ďalšie zmeny technólogickeho charakteru. Týmto zmenám hovoríme karierová adaptabilita.

Otázka č. 13- Váš workshop sa nazýva Spoznaj sám seba. Do akej miery mladý človek mal poznať sám seba, keď si hľadá prácu?

                Základom kariérneho poradenstva je poznať samého seba. Vedieť si uvedomiť svoje zručnosti a vlastnosti. Väčšinou sa zameriavajú na silné stránky, ale zameriavajú sa aj na slabé stránky. Potom prechádzajú na to, ako svoje schopnosti, zručnosti vie ten daný mladý človek uplatniť na trhu práce.   

 Potom komfortujú tieto zručnosti so situáciou na trhu práce. Napríklad mladý človek chce byť kozmonaut, ale zistí, že v danom regióne sa práca nenachádza.

Otázka č. 14- Pozorujete určité stigmy v rómskej komunite ohľadom uplatnenia sa na trhu práce?

                Naša spoločnosť je stále tak pripravená. Nie sme pripravení prijať tú inakosť. Keď vedia odprezentovať svoje kvality, tak už zamestnávateľ sa na to trochu ináč pozerá. Možno Rómovia musia vydať trochu viac úsilia, ale v podstate všetko je to vo vás. Potom zamestnávatelia budú privetívejši a nebudú riešiť rozdiely

Moderátor sa rozprával s respodentkou Dankou, ktorá má 17 rokov.

Otázka č. 15- Bývaš stále v Centre pre rodinu?

                Respodentka si chce najskôr školu dokončiť, urobiť si výučný list a potom ďalej pokračovať s nejakou prácou, ktorá ju bude baviť.

Otázka č. 16- Na akú školu chodíš?

                Respodentka chodí na strednú školu so zameraním predávač.

Otázka č. 17- Aká by bola tvoja ideálna práca?

                Jej ideálna práca by bola v obchode, zarábať si.

Otázka č. 18- Vieš si to predstaviť aké budú prvé dni, keď budem opúšťať Centrum pre rodinu ?

                Bude to asi pre ňu ťažké, lebo má tam svojich súrodencov, za ktorými jej bude smutno.           

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

RNC,  Republikánsky národný výbor

Sídlo výboru republikánov evakuovali z dôvodu zásielky ampuliek s krvou. Boli určené pre Trumpa

22.05.2024 23:10

Bezprostredne nebolo známe, či s doručenou krvou prišli nejaké osoby do kontaktu a ani to, komu patrila.

čln, dunaj, maďarsko

Motorový čln, ktorý narazil do výletnej lode na Dunaji, riadil opitý muž

22.05.2024 21:50

Maďarská polícia našla jedného z piatich nezvestných po tragickej zrážke motorového člna s výletnou loďou.

NATO, Ukrajina

Weimarský trojuholník: Nemecko, Francúzsko a Poľsko chcú byť základom obrany Európy pred Ruskom

22.05.2024 21:10

Nemecko, Francúzsko a Poľsko sa chcú stať hnacou silou európskeho bezpečnostného rámca, ktorý by dokázal odolávať hybridným hrozbám Ruska.

budova TASR tlačová agentúra SR

Poslanci zvolili troch nových členov Správnej rady Tlačovej agentúry SR

22.05.2024 20:56

Poslanci zvolili odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie a odborníka v oblasti žurnalistiky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 151461x
Priemerná čítanosť článkov: 1782x

Autor blogu

Kategórie