Založ si blog

blog č. 24- Operácia Barbarosa

Blog o operácii Barbarosa

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme operácia Barbarosa. Operácia Barbarosa sa uskutočnila v roku 1941.  Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Nočná pyramída. Táto relácia bola odvysielaná v piatok 30.júla 2021 o 22:20 s moderátorkou Gabikou Angibaup a jej hosťom historikom Pavlom Mičianikom.

                22. júla 1941 hitlerove jednotky napadli sovietský zväz. Vyzeralo to tak, že víťazstvo Nemecka je   úplné isté, ale opak bol pravdou.

                Udalosti prvej a druhej svetovej vojny a ruskej občianskej vojny  majú priamu súvislosť, niektorí historici, hovoria, že to bola jedna vojna    rozdelená na dve časti. Po prvej svetovej vojne zanikli  4 mocností tej doby. Týmito mocnosťami boli Rakúsko-uhorské kniežactvo, Turecká ríša, Nemecko cisárstvo a ruské kniežactvo. Vzniknuté štáty boli kolóniami západných mocností. Ruská občianska vojna bola  príliš zdôraznovaná a oslavovaná. Podstata ruskej občianskej vojny nebola občanom osvetlená. V lete 1917 došlo k rozpadu ruskej ríše, ruskej armády. Z tejto doby sa zachovali  svedectvá slovenských vojakov, ktorí bojovali na ruskom fronte. V októbri 1917 sa k moci dostali boľševici V Rusku sa uskutočnil  skôr prevrat. Japonsko, Turecko si brúsili zuby na ruské mocnosti. Keď západne mocnosti videli ruskú situáciu, tak Rusko chceli čo najviac udržať v prvej svetovej vojne. Boľševici, keď sa dostali k moci, tak jeden z prvých dekrétov bol dekrét o mieri.

Otázka č. 1- Čo znamenala operácia Barbarosa pre druhú svetovú vojnu?

                 Tento plán vznikal podstatne dlhšie od konca prvej svetovej vojny. Nemci  rezignovali na brest-litovsky  mier s Rusmi, pretože chceli nejaké územia  Nemecký prúd postupoval tak isto ako Warmacht v lete 1941. Severný prúd išiel cez pobaltské krajiny na Saint Peterburg, stredný prúd išiel na Smoleň a Moskvu a južný prúd išiel na Rostov na Done   Autorom plánu Barbarosa bol Marx Hofman.

Cieľom plánu Barbarosa bola úplná demolácia ruských území. Tento generál Hoffmann pracoval na tomto pláne číže v čase Parižskej mierovej konferencie. Bol návrh útoku na Sovietsky zväz. Tento Sovietsky zväz chcel rozdeliť na malé časti.   Došlo tam, ale k nezhodám medzi Francúzskom a Nemeckom ohľadom toho kto sa bude podieľať najviac na rozpade Sovietskeho zväzu . Britský premiér sa vyjadril,  poslaním  vojakov do vojny,  v krajine vypukne revolúcia. V 20. rokoch 20. storočia oslovil Hoffmann  vlády západných mocnosti znova s týmto plánom. S týmto plánom mocnosti súhlasili. Princípom plánu bol rovnaký. Tento plán  zmarila Veľká hospodárska kríza, ktorá prepukla v októbri 1929. Táto akcia sa rozbehla   po nástupe  Hitlera k moci. Po nástupe Hitlera k moci bola  prehodnotená celá situácia. Nemecko bolo vedúcou mocnosťou. Francúzsko, Veľká Británia malo  vybudovať vzdušný priestor, flotilu, čo Versailska dohoda zakazovala.

Otázka č. 2- Aký úmysel malo napadnutie Sovietského zväzu nacistickým Nemeckom?

                Vojna proti Sovietskemu zväzu bola rasovo a ideológicky Príčinou vojny proti Rusku  bol prevladajúci názor, že technicky rozvinutá krajina je krajina, ktorá má prírodné zdroje a tie prírodne zdroje Sovietsky zväz rozhodne mal. Anglicko a Nemecko dovážalo  všetko nerastné bohatstvo dovážať, Anglicko malo nejaké kolónie, Nemecko nemalo

Otázka č. 3- Čo k útoku na Sovietsky zväz predchádzalo a ako útok na Sovietsky zväz vyzeral?

                Západne mocnosti  Nemecku pomohli vybudovať pravidelnú armádu a  zbrojársky priemysel. Tam boli veľké finančné pomoci.  Nemecku sa ekonomicky nedarilo a z toho dôvodu bola vybudovaná demetrizovaná  zóna v Poryní. Toto posilnilo Nemecko ekonomicky. Nemecko nemalo prístup  k Rusku a z toho dôvodu vznikol   anšlus Rakúska  rozpadlo sa Československo.  V Poľsku od prvej svetovej vojny sa rozšírila  ríša od mora k moru. Nemecko s Poľskom sa nedohodli, tak bolo  rozhodnutie  vymazať Poľsko z mapy.   Západné mocnosti vyhlásili čudnú  vojnu voči Nemecku. Dúfali, že Hitler presunie celú vojenskú silu na východ. V 30 rokoch 20. storočia  Sovietsky zväz vytvoril pakt o neútočení .  V  lete  roku 1940 bolo    totálne napadnuté  Francúzsko.  Nacistické Nemecko vyskúšalo taktiku tzv. bleskovej vojny. Taktiku bleskovej vojny Nemecko uplatnilo aj proti Poľsku.  Otázka č.4- Ako pomohlo Slovensko nacistickému Nemecku ceste na východ?

                 Slovenský štát vznikol 14.3. 1939 po rozbití Československa.  Osud Československa bol predurčený už Mníchovskou dohodou. Hitler nevedel čo má urobiť so Slovenskom. Nechcel rozdeliť Slovensko medzi Maďarsko a Poľsko, lebo sa obával spolupráce.     Hlinková ľudová strana  urobila  dobrý krok. Slovenský štát bol vyhlásený   po zvolaní snemu. Treba si uvedomiť, že slovenský štát bol satelitom Veľkonemeckej ríše, Slovenská republika musela  robiť všetky kroky  v súlade s Veľkonemeckou ríšou. V roku 1940  bol podpísaný trojstranný pakt. Slovensko  proti Sovietskemu zväzu  vyhlásilo len ťaženie,  prebehla tzv. skrytá mobilizácia. Ústava bola  obídená.

Obrázok 1-Boje na Ukrajine

Otázka č. 5- V akom počte sa Slovensko zúčastnilo tejto operácie?

                Veľkonemecká ríša  neoboznámila vedenie Slovenskej republiky s útokom na Sovietsky zväz. Cez Slovensko prechádzalo množstvo vojenských transportov,  bolo, že niečo sa chystá.  Slovenská  armáda vytvorila tzv. rýchlu skupinu.  Slovensko , nepripojením sa k vojne  stratí podporu vo vojenskej arbitráži vo Viedni. Odmenou pre Slovensko budú pripojené maďarské územia  Táto rýchla skupina bola preventívne sformovaná. Po oficiálnej mobilizácii mala slovenská armáda 90 533 mužov čo bolo  3,6 % celkovej populácie Slovenskej republiky.

 Otázka č. 6- Akej veľkej armáde Rusko čelilo?

                 Najväčšiu údernú silu tvoril nemecký Wermacht. Spolu s ním útočila aj rumunská, fínska, maďarská , slovenská, armáda hoci malinká. Nemecký Werchmacht nasadil celkovo 149 divízii, vyše 3 milióny mužov, 397 tankov , 147 obrnených áut. Najväčší príspevok čo sa týka divízii malo Rumunsko. Najmenší vojenský kontingent malo Slovensko,  v porovnaní s počtom obyvateľov sme vytvorili obrovský kontingent.

Otázka č.7- Ako sa mohol brániť Sovietsky zväz a čím?

                Sovietsky zväz vedel veľmi dobre o týchto plánoch.  Pri zlej príprave na vojnu,  Sovietsky zväz neprežije. Niečo podobne očakávali čo sa udialo počas ruskej občianskej vojny. Sovietsky zväz sa  obával  k útoku z ďalekého východu.  Obavy boli oprávnené,  v roku 1938 došlo k útoku japonskej armáde pri jazere Chasán. Od mája do augusta 1939 bol   obrovský konflikt na hraniciach s Mongolskom.  Taktiku bleskovej vojny  využili Rusi prví na svete.  Rusi vybudovali obrovský zbrojársky priemysel  s čo najmodernejšími zbraňami.  Sovietsky zväz v roku 1941 mal k dispozícii 2980 tankov, 37 500 minometov. Sovietska červena armáda bola zbraňovo  lepšia. Sovietsky zväz  bol  dôkladne pripravený na obranu. Sovietska červená armáda napriek vybavenosti utrpela obrovské straty. Najviac Rusov upadlo do zajatia v bitke o Kyjev. Celkový počet sovietskych zajatých vojakov bol 3,5 milióna.

Otázka č. 8- Ako prospela zima sovietskej armáda? Ako sa Hitler nepoučil z Napoleonových vojen?

                Podľa nemeckých predpokladov   vojna mala byť ukončená  do niekoľkých týždňov, ale nestalo sa tak.  Skupiny armád boli rozdelené  na 3 časti a to  sever, stred a juh. Cesty  v Sovietskom zväze  neexistovali v klasickom ponímaní,   boli väčšinou ujazdené, pieskové  Na tej ceste, keď napršalo bolo zlé.

Otázka č.9- Ako rýchlo postupovalo do Sovietskeho zväzu nemecká armáda pokiaľ mala dobré počasie? Čo sa zmenilo, keď mala už zlé počasie?

                Tempo postupu nemeckých vojsk nebolo väčšie ako tempo postupu Napoleonových vojsk, Napoleon sa pohyboval na koňoch,  koňom bolo jedno aké bolo počasiu.Za suchého počasia postupovali veľmi rýchlo, ale za mokrého počasia výrazne spomalili. Do októbra 1941 obsadili Ukrajinu, pobaltské štáty, Moskvu a Rostov na Done.

 Sovietsky zväz, v apríli 1941 bola  s Japonskom podpísaná  dohoda  o neútočení. Hitler neinformoval  Japoncov o útoku  na Sovietsky zväz. Pre Japoncov bol tento útok

Otázka č. 10- Ako vnímali slovenskí vojaci, že bojovali na strane nacistického Nemecka?

                Prvá jednotka bola rýchla skupina, bola to improvizovaná skupina. V druhej polovici júna 1941 ju reorganizovali na rýchlu brigádu. Najkrvavejším momentom slovenskej armády bol boj o ukrajinské mesto Lipovec 22. júla 1941.V priebehu jedného dňa tam padlo 65 slovenských vojakov, 160 zranených a 50 zajatých z toho 31 vojakov sa dostalo zo zajatia.

Otázka č. 11- Moderátorka niekde našla, že pomery v slovenskej armáde boli raritou druhej svetovej vojny , môžeme vysvetliť prečo?

V slovenskej armáde boli vidieť prvky československej armády. Vojaci nemohli byť politici. Počas bojov boli vojaci pravidelne striedaní a to bolo raritou. Ľuď bral túto vojnu  ako vojnu proti veľkému bratovi Rusku. Týmto vojakom dávali nádej, že sa  

vrátia domov. Nemci toto konanie  kritizovali. Niektorí vojaci boli odsudení na dezerciu, je zaujímavé, že ani jeden z nich na dezerciu nezomrel. Týmto vojakom bola udeľovaná milosť od prezidenta alebo útek.

Otázka č. 12- Ako na vojnu reagovali vojaci, dôstojníci, mali ochotu bojovať?

                Výchova mladších dôstojníkov spočívala  že ich nepriateľom má byť nacistické Nemecko prípadne Maďarsko. Starší dôstojníci mali iný názor.  Vojna nebola populárna  medzi dôstojníkmi a vojakmi.  Dôstojníci   nemali na výber, museli ísť.  Povinná vojenská služba trvala 2 roky

Otázka č. 13- Čo všetko robili slovenskí vojaci na fronte?

                Táto armáda bola malunká, výstroj armády bol na úrovni prvej svetovej vojny. Z tejto armády boli vytvorené 2 divízie a to rýchla divízia a tzv. zaisťovacia divízia,  nasadená v tyle armád. Udržiavala   poriadok, bojovala proti partizánom , strážila  dôležité strategické objekty.  Spomínali sme celkový počet padlých, je to konečné číslo. Hosť dodal, že vojna trvala ďalšie 4 roky, tak počet padlých bol oveľa vyšší. Vie sa presný počet a vedia sa presne aj niektoré mená. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky vyčíslilo počet obetí od 24.júna 1941 do 31. marca 1944 na 1235 padlých, 3188 ranených, 294 zajatých. Na ústave pamäti národa je možné zistiť celý menný zoznam padlých vojakov.  Drvivá časť nezvestných vojakov  upadla do zajatia.

Otázka č. 14- Na akých ďalších dôležitých udalostiach druhej svetovej participovali slovenskí vojaci?

                Bola to napríklad bitka pri Kurzskom oblúku kde sa rozhodlo o prehre Nemecka.  Slovenská armáda nebojovala   na tomto fronte. V slovenskej armáde neboli   straty na životoch, ale skôr na materiáli  V roku 1943 bola armáda reorganizovaná na pešiu armádu na Kryme. Slovenskí dôstojníci chceli len   nebojové úlohy.

Otázka č. 15- Ako sa červená armáda správala k slovenským vojakom?

                V roku 1943 sa červená armáda správala ku slovenskej armáde dobre, lebo už bola vybudovaná československá armáda v exile. Títo vojaci mali šťastie, že boli internovaní a mohli vstúpiť do československého S-ka, máloktorí z nich odmietli. Táto československá armáda sa vrátila na Slovensko do povstania.

Otázka č. 16- V akej situácii sa ocitli vojaci po skončení druhej svetovej vojny?

                Jeden z hlavných obžaloby politikov  bola vojna proti Sovietskemu zväzu. Vojakov nebolo možné odsudzovať, lebo ich bolo prilíš veľa.  Perzekúcie sa týkali len tých, ktorí sa  nejakým spôsobom vyznamenali na východnom fronte.

 Otázka č. 17- Čo sa vie o vojnových zločinoch a kým boli spáchané?

                Predovšetkým sa to týkalo zaisťovacej línie na severnej Ukrajine a v Bielorusku. Tam bol front všade a nikde.  Tam mohol byť vystreľ zovšadiaľ.  Toto zasiahlo  psychiku, morálku vojakov. Miestni Partizáni na Ukrajine sa ku slovenským vojakom nesprávali práve najlepšie.  Na začiatku augusta 1942 sa stal dosť známy prípad, keď malú kolónu slovenských jednotiek napadla veľká partizanská jednotka. Doslova ich pobili, vypichli im oči.   2 slovenskí vojaci 2 nemeckí vojaci doslova na oplátku  vraždili ľudí  aj ženy aj deti.

Otázka č. 18- S koľkými veteránmi ste  mali šťastie sa stretnúť?

                  Hosť sa stretol s 50 veteránmi vojny. Vyšší dôstojníci už nežili. Vek veteránov bol od 89 do 95 rokov. Najväčšiu hodnosť, ktorú stretol bol kapitán. Hosť sa zaujímal ako  vnímali vojnu, čo zažili, čí neboli na nejakých akciách, aké mali vzťahy s civilným obyvateľstvom. Vzťahy vojakov a civilného obyvateľstva Sovietskeho obyvateľstva boli výnimočne dobre.

Otázka č. 19- Čo najviac týchto ľudí trápilo? Bola to zima, bola to hlad?

                Inak vo vojne trpia vojaci a inak civilné obyvateľstvo. Civilné obyvateľstvo najviac trpelo nedostatkom zásobovania. To znamená nemohlo kúriť. Slovenská armáda pomáhala  civilistom.

Otázka č. 20- Ako Slováci na slovenskom území boli informovaní, kde bojuje slovenská armáda?

                Slovenská vláda ak boli nejaké úspechy slovenskej armády, tak ich patrične zvyrazňovala. Keď už išlo ku prehre   nemeckej  armády,  tak sa o tom málo hovorilo. Vojaci hovorili svedectvá príbuzným.   Nemecká tajná služba považovala tieto správy  za hybnú silu, že ľudia išli do Slovenského národného povstania. V Bielorusku do tla Nemci spálili 625 dedín. Tieto dediny neboli doteraz obnovené. Slováci boli svedkom genocídy, pretože boli   zúčastnení .  Niektorí z toho mali traumu do konca života. Ľudia na Slovensku boli z prvej ruky informovaní ako to vyzerá na východnom fronte, ako to vyzerá so Sovietskym zväzom. Slovensko bolo pomerne  informované.  Vtedy  masovokomunikačnými prostriedkami boli ozhlas a noviny.

Otázka č. 21-Moderátorku zaujalo, že vojaci sa snažili pomáhať miestnemu obyvateľstvu. Čí niekedy nemecká armáda potrestala Slovákov za pomoc civilnému obyvateľstvu?

                Nemci to nemohli robiť, lebo na okupovaných územiach slovenská armáda bola v presile. Nemci tam mali len policajné hliadky. Zaisťovacie vojenské jednotky z Nemecka mali iné miesta pôsobnosti. Slovenskí dôstojníci zákazali nemeckým policajným hliadkam, aby útočili na civilistov.

                Slovenský pomník v Lipovci sa zachoval preto, lebo civilné obyvateľstvo malo so slovenskými vojakmi veľmi dobré vzťahy. Obyvateľom Lipovca dávali nielen jedlo, ale aj lieky. Zdravotná starostlivosť bola vo vojnových oblastiach minimálna, slovenskí vojenskí lekári liečili tam aj deti aj ženy. Vďaka tomu bol pomník zachovaný. Chátral v 90. rokoch až  v prvom desaťročí 20. storočia. Podarilo sa ho obnoviť v roku 2016. O to je cennejšie, že na cintoríne v Lvove sa im podarilo objaviť ďalší pomníček slovenskej armády s pôvodným železným krížom. Urobili kópie týchto krížov, kolega Lacko našiel v archíve planík s menami tohto cintorína. Hrobové miesta sa im podarilo zrekonštruovať do takej podoby aká bola počas vojny. Ten vojak má na svojom hrobe kríž so svojim menom.

Otázka č. 22- Nájdu čitatelia vo Vašej knihe konkrétne príbehy vojakov?

                Hosť sa snažil písať publikácie, aby neboli založené na dokumentoch. Vo svojej 4. publikácii  spísal denničky vojakov, kde opísal aký mali vzťah k vojne, aký mali vzťah voči svojim protivníkom, vzťahy k civilným obyvateľom. Snažil ukázať vojnu z pohľadu obyčajných ľudí, tak zospodu ako sa hovorí. Práve tento aspekt vojny zostáva na okraji záujmu.

Otázka č. 23- Vás sa niektorá z výpovedí dotkla?

                Hosť si spomína na 2 také. Po prvé si pamätá na  1 generála, ktorý  bojoval v rychlej línii na Kaukaze, hosť sa ho pýtal čí niekoho v boji zabil, tak generál ostal mlčať, keď sa ho znova na to opýtal, tak povedal, že mal ľahký guľomet a cez neho nemohlo nič prejsť. Som tu a cezomňa nič neprešlo. Sklopil oči a si predstavil niečo nepríjemne. Potom si spomína hosť na príbeh svojho starého otca, ktorý bol v zaisťovacej línii. V obrovskom snehu ťahali kanóny a len o vlások unikol smrti.     

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Pakistan, Mušaraf

Zomrel bývalý pakistanský prezident Parvíz Mušaraf

05.02.2023 08:00

Vo veku 79 rokov zomrel pakistanský prezident z rokov 2001 až 2008 Parvíz Mušaraf.

Rusko, Ukrajina, Bielorusko, vojna

ONLINE: Scholz: Zelenskyj súhlasí, že nepoužije západné zbrane mimo Ukrajiny

05.02.2023 07:00, aktualizované: 07:24

Zbrane, ktoré dostane Ukrajina zo Západu, nebudú použité na ruskom území. Podľa nemeckého kancelára Scholza s tým súhlasí aj Zelenskyj.

tk, sdku, Dzurinda

Dzurinda sa núka márne. Lídri stredopravých strán si zatiaľ veria a majú aj obavy z osudu SDKÚ

05.02.2023 06:00

Volanie bývalého premiéra po spájaní zostáva zatiaľ nevypočuté.

Onkologické vyšetrenie

Slovensko má dáta staré desaťročie. Onkologickým pacientom má pomôcť projekt za 11 miliónov

04.02.2023 21:41

Projekt OnkoAsist má skrátiť pacientovi s podozrením na rakovinu cestu k liečbe z vyše 160 dní na 60.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113574x
Priemerná čítanosť článkov: 1336x

Autor blogu

Kategórie