Založ si blog

Blog č. 25- Psychológicka intervencia

Blog o krízovej intervencii mladých

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme krízová intervencia mladých ľudí, kedy a prečo mladí ľudia potrebujú krízovú intervenciu. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Študentské šapitó. Táto relácia bola odvysielaná 9. augusta 2021 o 20:00 s moderátormi Ondrejom Rosíkom a Simonou Gablíkovou a hosťami z centier krízovej intervencie v Nitre a Banskej Bystrici konkrétne s Lenkou Nemcovou a Veronikou Tóthovou  

                V súčasnosti rastie počet ľudí, ktorí chcú spáchať samovraždu, sú nejakým spôsobom závislí alebo majú depresiu.

Otázka č. 1- Ako ste sa stretli k práci v krízovej intervencii

                Prvá hostka sa dostala do I-Pečka ako študent pred 2 rokmi. I-Pečko si tak zamilovala, že po škole tam začala pracovať ako pracovník- psychológ. Myšlienka kontaktného miesta bola už tu dlho, ale tento rok sa podarila. Pracovníci z IP-čka, ktorí sú  z okolia Nitry a Banskej Bystrice  môžu prísť do kontaktného miesta a môžu byť v priamom kontakte s klientmi. Priebeh vývinu profesie u druhej hostky bol rovnaký. Tiež začínala v Ip-čku ako študentka a potom išla do kontaktného miesta. Začínala ako dobrovoľník, momentálne je plnohodnotný pracovník- psychológ. Linky pomoci majú viaceré a to I-PEčKO, Dobrá linka a krízová linka pomoci. V rámci liniek pomoci poskytujú rôzne druhy pomoci a to četová, emailová, telefonická  a videová pomoc.

Otázka č. 2- Vždy ste chceli byť psychologičkami?

                Prvá hostka si mohla zažiť na strednej škole psychológiu ako predmet. Druhej hostke sa pripomenul sen psychológie, keď sa stretla s psychológmi a psychoterapeutmi.

Otázka č. 3- Čo vám táto práca dáva?

                V prvom rade je to náročná práca, lebo klienti sa obracajú s najťažšími problémami . Na druhej strane je to aj nádherná práca, lebo s klientmi vytvárajú vzťahy, ktoré sa ničím iným nedajú nahradiť, sú intenzívne. Sú to práve prví ľudia, ktorým daný človek povie čo zažíva.

Otázka č. 4- O akú krízu mladých ľudí ide? Čo si pod tým môžeme predstaviť?

                Kríza je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Kríza má určitý spúsťač, ktorý krízu spustí. Pre daného človeka sa to zdá ohrozujúce, nezvládnuteľne. Keď to je naozaj kríza, tak bežné naše schopnosti nevedia túto krízu zvládnuť. Krízy môžu byť rôzne. Môžu to byť krízy v rámci vývoju, s ktorými si musíme prejsť a ktoré nás niečo naučia v živote. Takisto sa kríza  týka určitou stratou. Strata môže byť rôzna napr. strata blízkej osoby, strata určitej role v živote, strata predmetu, strata zvieraťa. Spúšťačom krízy môže byť určitý konflikt.

Otázka č. 5- Obracajú sa mladí ľudia na krízové centrá viac? Čím je to podľa vás spôsobené?

                Na krízovej linke zaznamenali nárast ľudí pýtajúci si pomoc. Dôvodom bola pandémia Covid-19. Táto situácia bola neočakávaná, náročná, pocitovo nezvládnuteľná. Mnohí ľudia nevedeli nájsť stratégiu ako žiť v tejto situácii. V tíme si povedali, že vnímajú potrebu osobných kontaktov s týmito ľuďmi. Prvé kontaktné centrum, ktoré vzniklo bolo v Bratislave. Klub Machovisko je otvorený v popoludňajších hodinách pre mladých ľudí, ale aj pre širokú verejnosť. Každý kto má záujem môže prísť. Každý deň tam majú pripravený zaujímavý program. Je to miesto kde človek môže na neformálnej úrovni hovoriť s psychológom. Ak chce hovoriť o intimnejších veciach so psychológom, tak je k dispozícii kontaktné miesto v Bratislave. V tomto kontaktnom centre sa ľudia môžu porozprávať s psychológom a nikto ich tam neruší. Počas fungovania kontaktného centra bolo 60 kontaktov. V Nitre a Banskej Bystrici sú otvorení nanovo, lebo vnímali potrebu byť ku ľuďoch bližšie. Toto kontaktné centrum bolo otvorené vo štvrtok minulý týždeň, ale z toho okolia mali veľa kontaktov čí už online alebo osobne sa stretli.

Otázka č.6- Zmenili ste stratégiu, že s ľuďmi sa radšej stretnete ako napíšete alebo zavoláte. Cítite, že osobný kontakt s ľuďmi je lepší?

                Je to veľmi individuálne. Krízové centrum môže človek využiť, keď sa nachádza v naozaj veľkej krízovej situácii. Ten pracovník na Dobrej linke vyhodnotia, že  je naozaj potrebné sa fyzicky stretnúť. Skrz fyzický kontakt môžu dať ľudom efektívnejšiu pomoc.

Otázka č. 7- Opatrenia voči Covidu-19 sa zmiernili, cítite menší nápor ľudí v poradniach?

                Cez tieto letné mesiace majú kontaktov určite menej. Trochu tušia, že s príchodom jesene sa to bude zvyšovať  aj sa na to pripravujú.

Otázka č. 8- Boja sa mladí ľudia vyhľadať psychológa alebo tento problém je skôr u starších ľudí?

                Je to veľmi individuálne aj čo sa týka veku. Bariéry vo vyhľadávaní pomoci môžu byť rôzne napríklad finančná bariéra, bariéra o tom hovoriť s rodičmi. Vyhľadať  odbornú pomoc v rámci duševného zdravia je úplne prirodzene. Je to zdravie o ktoré sa takisto treba starať. Keď si zlomíme nohu, tak je prirodzene, že ideme ku lekárovi a takisto by to malo fungovať aj v oblasti duševného zdravia.

Otázka č. 9- Nie je to tým, že v súčasnosti máme rýchlu dobu?

                Vzhľadom na to, že dnešná doba je viac orientovaná na výkon, tak v mnohých ľuďoch to spôsobuje ťažkosti. Aj s takými ťažkostami sa mladí ľudia na nich obracajú. Témou číslo 1, ktorá na krízových linkách rezonuje je téma osamelosti, téma strachu. O týchto témach niekedy nevedia mladí ľudia hovoriť, lebo nevedia s kým hovoriť, kedy hovoriť a ako hovoriť. Častokrat sa boja, že sklamú rodičov, učiteľov, kamarátov a iných ľudí.

Otázka č. 10- V čom je prístup v kontaktnom centre iný od toho, keď človek navštívi ambulanciu psychológa?

                Jedná sa o službu, ktorá je bezplatná, anonymná, číže nemusí  dávať svoje meno, môže si vymyslieť svoju prezývku. Takisto je to služba, ktorá je poskytovaná nonstop. Keď človek nadobudne odvahu , že môže mu byť poskytnutá pomoc, tak sa snažia túto pomoc poskytnúť do niekoľkých minút. Psychológovia sú ochotní prísť do kontaktného miesta do niekoľkých minút.

Otázka č. 11- Dá sa v pomoci u konkrétneho človeka aj pokračovať? Poradia mu, ale on sa odhodlá znova vyhľadať pomoc, dá sa riešiť problém aj dlhšie?

                Určité je to veľmi individuálne. Kontakty zvyčajne bývajú 3. Je to veľmi individuálne, niektorí potrebujú menej stretnutí, niektorí viac. Pri niektorých ľudí stačia 3 stretnutia v kontaktnom centre, kde nájdu spôsob ako túto situáciu zvládnuť, vytvoria nejaký plán ako má žiť človek ďalej a človek podľa tohto plánu môže plnohodnotne žiť ďalej. Niekedy sú tie situácie iné a človek potrebuje aj inú odbornú pomoc. Aj v takýchto situaciách sú spolu s klientom, pomáhajú im vyhľadávať daného odborníka.  Niekedy trochu musíme dať čas odborníkovi, keď si na nás vyhradí čas. V krízovej chvíli aj týždeň je veľa a na to sú tam mladým ľudom k dispozícii.

Otázka č. 12- Čo znamená skrátka K-Čko?

                K-čko znamená kontakt. K-čko znamená prvý kontakt s odborníkom a súčasne osobou, s ktorou sa prvýkrát  môže zdôveriť. 

Otázka č. 13- Plánujete pre mladých ľudí robiť aj prevenciu voči duševným chorobám?

                Cieľov krízovej intervencie je viacero. Medzi ciele patria psychologická pomoc mladým ľudom, vyjazdy ku mladým ľudom, ale aj prevencia voči duševným chorobám. Ten ich plán sa zameriava na prevenciu na všetkých stupňoch škôl. Nikdy nie je dosť hovoriť o duševných chorobách.

Otázka č. 14- Poďme sa rozprávať o konkrétnej pomoci. Stačí prísť alebo je potrebné dohodnúť sa vopred?

                Je potrebné sa prihlásiť vopred, ale je to bezplatné, okamžité. Klient môže ich kontaktovať cez telefonickú krízovú linku na čísle 0800 500 33 alebo prostredníctvom emailu

Otázka č. 15- Pomáha anonymita vyriešiť ich psychický problém?

                Tá anonymita naozaj pomáha, je to poľahčujúca okolnosť pre mnohých. U psychológa, psychiatra je znížovana anonymita. Pri mladých ľudí je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu, že môžu o týchto veciach hovoriť. Niekedy je to najťažšia vec. Práve u nich je to úplne v poriadku, oni meno nepotrebujú.

Otázka č. 16- Vy nie ste anonymný, anonymná je strana, ktorá potrebuje pomôcť?

                Kontaktov je viac a ten daný človek vie za akým psychológom má prísť. . Psychológovia tam majú napísané svoje meno, fotku a niečo o sebe napísané. Na Linkách pomoci majú 150 dobrovoľníkov. Sú tam muži, sú tam ženy, sú tam rôzne vekové kategórie. Človek si môže vybrať, s kým sa bude rozprávať, kto mu je sympatický.

Otázka č. 17- Ak príde niekto do kontaktného miesta nemusí už navštevovať psychológa?

                Kontaktné miesto je krátkodobá psychologická pomoc. To čí človek po návšteve kontaktného miesta potrebuje navštíviť psychológa alebo psychoterapeuta je veľmi individuálne. Pre niekoho stačí jedno stretnutie u druhého človeka to môže byť určité poštuchnutie, aby vyhľadal psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra. Môže si zažiť pocit ako je to kontaktovať s odborníkom možno menej neformálnom prostredí.

Otázka č. 18- Čo znamená pojem nízkoprahové centrum?

                Tento pojem znamená, že to je prístupné pre každého človeka bez rozdielu. Je to prístupné pre mladých, ale aj pre starších. Tí ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť odbornú pomoc z finančných dôvodov, tak sú pre nich k dispozícii.

Otázka č. 19- Je to nejako časovo obmedzené?

                Také poradenské rozhovory, ktoré nie sú také vážne trvajú na Linkách pomoci približne hodinu. Keď si vyžaduje situácia klienta byť tam dlhšie, tak sú ochotní zostať aj dlhšie, nerobí im to problém. Najdlhší kontakt, ktorí mali bol až 9- hodinový.

Moderátor dodal, že to musí byť ťažké pre nich, lebo nikdy nevedia čo z druhej strany telefónu klienti vyblafnú. Hostka zopakovala, že práca pre nich môže byť náročná a môže byť pre nich obrovskou výzvou, ale vďaka tomu akých majú odborníkov, tak to celkom v pohode zvládajú.

Otázka č. 20- Dokážete byť aj vy  sami pre seba takými psychológmi?

                Samozrejme, keď robia prácu dlhší čas, tak musia aj sami pre seba robiť určité zvládacie techniky. Je to obrovská motivácia pre psychológov , keď vidia, že v akých problémoch sa ľudia nachádzajú a napriek tomu majú títo ľudia  veľa sily. Sú v nemom úžase a sú vďační to pozorovať.

Otázka č. 21- Možno vás niečím inšpirujú, že to dokážu zvládnuť?

                Majú obrovskú možnosť byť v procese toho vývoju, počas celej tej cesty. Mnohokrát za nimi príde človek, ktorý žije tak ako si nevedia ani predstaviť. Potom nakoniec obdivujú toho človeka ako to dáva, zvláda to určitú dobu a ešte chce ísť ďalej.

Otázka č. 22- Máte v pláne niekedy aj terénne výjazdy?

                Majú už v plánu a dokonca ich realizujú. S príchodom pandémie zaznamenali obrovský nárast kontaktov, vtedy zareagovali vznikom Krízovej linky pomoci. U niektorých ľudí vnímali pri četovej komunikácii ešte intenzívnejší zásah. Vznikol tím, ktorý je schopný vyrážať ku ľuďom v kríze.

Otázka č. 23- Kto je súčasťou Vášho tímu Kontaktného miesta v Banskej Bystrici a v Nitre?

                V tom ich Ip-čku majú približne 150 dobrovoľníkov, všetci sú to dobrovoľníci, ktorí prešli akreditovaným vzdelávaním. Sú to psychológia, špeciálni pedagogóvia. V Banskej Bystrici majú aktuálne 4 pracovníkov a v Nitre 5 pracovníkov.

Otázka č. 24- Kde všade vás môžeme nájsť? Kto nebýva v Banskej Bystrici a Nitre moderátor predpokladá, že má aj iné možnosti.

                Najbežnejšou formou ako s nimi komunikovať sú 3 linky pomoci a to IPčko.sk, Dobrálinka.sk alebo Krizovalinkapomoci.sk. Tam si môže vybrať človek, ktorá forma pomoci mu je najbližšia buď je to email, čet alebo telefón. Pokiaľ človek ešte vydrží, tak plánujú otvoriť ďalšie kontaktné miesta najbližšie to bude v Košiciach a potom to bude v Trnave. Moderátorka dodala, že o chvíľu pokryjú celé Slovensko, malými krokmi, ale bude to.

Otázka č. 25- Myslíte si, že v súčasnosti sa veľa hovorí o duševnom zdraví, prípadne kde v tomto smere vidíte najväčšie problémy?

                Pozorujú, že o duševnom zdraví sa hovorí v poslednom čase oveľa častejšie, čo vnímajú veľmi pozitívne. Venuje sa tomu väčšia pozornosť v laickej, ale aj odbornej verejnosti. Takisto sa otvárajú aj možnosti pomoci, ktoré sú k dispozícii pre ľudí. U ľudí sa buduje aj tá odvaha prísť ku tomu odborníkovi. Snažia sa pripomínať že hovoriť o duševnom zdraví nie je nikdy dosť. Je potrebné hovoriť o duševnom zdraví aj u seba doma. Každý z nás prechádza v živote určitou krízou, ktorú potrebuje zdieľať, rozprávať sa o nej.

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Russia Stalingrad Battle Anniversary

Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

02.02.2023 17:36

"Znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe," načrtol historickú paralelu na výročie Stalingradskej bitky šéf Kremľa.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113297x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie