Založ si blog

Blog č.28- Peter Lipták

Blog o Petrovi Liptákovi

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať hosťovi Petrovi Liptákovi, ktorý bol závislý na drogách a teraz hovorí o Bohu. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Študentské chapitó. Táto relácia bola odvysielaná dňa 23.augusta 2021 o 20:00 s moderátormi Simonou Gáblikovou a Ondrejom Rosíkom a ich hosťom Petrom Liptákom.

                Moderátor moderátorky sa pýtal, že aby prezradila od čoho je závislá. V prípade moderátorky je to určite káva, ktorú si dala aj pred vysielaním relácie. V relácii sa pýtali poslucháčov od čoho sú závislí. Tie závislosti v niektorých prípadoch môžu byť pozitívne napríklad závislosť na čítaní Božieho slova.

                Hosťom relácie Študentské chapitó je Peter Lipták, ktorý je absolvent teológie, ale v minulosti užíval aj pestoval marihuanu. Skúšal heroín, pervitín a LSD. V súčasnosti slúži Bohu ako evanjelista. Je takmer 10 rokov súčasťou spoločenstva Maják v Košiciach.

Otázka č.1- Ako si spomínaš na svoje detstvo?

                Hosť zažil šťastne detstvo, vyrastal v kresťanskej rodine. Zažil veľa lásky od rodičov.

Otázka č. 2- Tú vieru si mal len naučenú?

                Podľa hosťa tradičná viera je tiež veľkou hodnotou, ale nestačila mu na to, aby prešiel obdobím dospievania. Keď hosť prišiel do veku 13 rokov, číže do puberty, tak začal rebelovať voči Bohu. Bolo to pre neho len naučené náboženstvo. Hosť nepoznal osobne Boha. Hosť začal robiť presný opak, začal počúvať satanistickú hudbu

Otázka č. 3- Začalo to aj absenciou na   svätej omši?

                Áno hosť potvrdzuje, že to začalo absenciou na svätej omši, rodičia ho nejako špeciálne nenútili. Podľa hosťa nútenie na svätú omšu môže vyvolať ešte väčší odpor, číže bolo to správne rozhodnutie rodičov.

Otázka č. 4- Priviedla ťa ku závislosti zlá partia?

                Hosť tým, že začal počúvať satanistickú hudbu, tak si našiel aj kamarátov, ktorí počúvajú túto hudbu. Začalo to popíjaním alkoholu, hosť mal už v 13-14 rokoch silné opice za sebou. Potom sa ku tomu dostali aj lieky, začal miešať alkohol s liekmi. Napríklad začal miešať sedatíva s alkoholom. Potom začal pestovať aj marihuanu.

Otázka č. 5- Kedy prišli na rad aj tie tvrdšie drogy?

                Prvú skúsenosť s heroínom mal v 19 rokoch. Heroína sa spočiatku zľakol, bál sa ho vpichnúť do seba. Potom prišli na rad ďalšie drogy a hosť ich užíval rad za radom. Bolo mu jedno, čím sa odpáli, jedine čomu išlo pri tom, aby bol mimo. Realita pre neho bola šedá, nezaujímavá.

Moderátor dodal, že ty si ani veľmi neodporoval, že si hovoril, že jasne, idem to vyskúšať. Hosť mal tendenciu tieto veci zháňať, niekto z partie išiel do Čiech zohnať drogu.

Otázka č. 6- Odkiaľ ste na to mali peniaze?

                Na strednej škole to bol alkohol a sedatíva a ako náhle začal pracovať, tak sa rozbehol do tvrdších drog. Moderátor dodal, že prvá výplata hosťa išla na kúpu drog, hosť to potvrdil.

Otázka č. 7- Ako vyzeralo pestovanie drog?

                Hosť so svojou rodinou mal dedičstvo po starých rodičoch, naozaj veľký pozemok a tam všetko pestoval a sušil.

Otázka č. 8- Pestovali ste tam aj niečo iné?

                Áno, pestoval

Otázka č. 9- Ako si to všetko vedel ustať? Vnímal si to, že niečo nie je v poriadku?

                Samozrejme hosť to vnímal. Na pozemku vedel vypestovať aj 10 kg. marihuany. Polícia ho chytila s 2 kg. marihuany, ktoré mal u seba. Bolo o ňom napísané aj vo Večerníku a aj bol o ňom krátky šot v Televíznych novinách. Hosť to neustal, hosťovi sa úplne zrútil svet. Nevedel čo s ním bude, čí ho dajú natvrdo do väzenia. Na dojazde pervitínu, keď droga vychádza z človeka, je to dosť zlý psychický stav človeka+ pod ťarchou všetkých problémov sa hosť pokúsil aj zabiť. Pokúsil si dať ruky do polootvorenej elektrickej skrine. Hodilo ho to na zem a vďaka Bohu to prežil. Niekoľko dní na to išiel tretie protidrogové liečenie, bolo to rozhodnutie hosťa. Bol tak na dne a zufaly, že hovoril, že berte ma. Najskôr išiel na psychiatriu a potom ho dali na protidrogové liečenie na Prednú horu.

Otázka č. 10- Čo si mal v hlave, keď si drogy užíval? Bol si úplne mimo alebo si vedel, že to nie je úplne s kostolným poriadkom?

                Samozrejme vedel, že to nie s kostolným poriadkom, ale jeho kostolný poriadok vtedy vôbec nezaujímal. Nebol vtedy uplný ateista, ale mal určitý koncept svojho Boha. Bol to vzťah neosobný, veril, že po smrti je nejaká nirvána. Mal svoje “ vlastné náboženstvo“.

Otázka č. 11- Ak mám správnu informáciu, tak ty si drogy nepredával, ale rozdával. Je to bežné?

Moderátor počul príbehy ľudí, ktorí na tom zarábali.

                Hosť mal zásadu marihuanu nepredávať, menil ich ale za iné drogy. Pre neho drogy boli určité náboženstvo. Veril tomu, že marihuana je taká skvelá, že ak marihuanu bude fajčiť celý svet, tak pominú vojny. Hosť až uctieval tie rastliny.

Otázka č. 12- Myslel si si, že na základe toho budeš nejakým lepším človekom? Bude sa ti dariť lepšie v práci?

                Nejak to tak vnímal, že to je skvelá vec, že to mal každý skúsiť. Bol by pokoj, každý bol vysmiaty.

Otázka č. 13- Skús nám priblížiť ako to vyzerá na takom liečení?

                Pobyty na psychiatri sú väčšinou detoxové, že pomocou sedatív človeka privedú do normálneho režimu. Pri 3- mesačnom liečení je aj snaha pracovať s tým človekom. Hosť si veľa čítal. Je tam určitá pracovná terapia, sú tam nejaké spoločné stretnutia.

Otázka č. 14- Vnímal si to, že ti to má pomôcť alebo si to vnímal ako nutné zlo?

                Hosťovi po neúspešnej samovražde a po chytení policajtmi sa úplne zrútil svet. Hosť tak sám od seba chcel tam ísť, chcel reálne skončiť s týmto štýlom života, ale nedokázal to. Pri veľkom percente ľudí liečenia nedokažú pomôcť. Ide o to, že toto liečenie nedokáže túžbu po drogách z ľudského srdca vybrať. Človek dokáže abstinovať, ale hosť nedokázal abstinovať.

Otázka č. 15- Nepremýšľal si  aj do zahraničia ísť na také pobyty, moderátorka vie o tom, že sa chodí do Medžugorja.

                Hosť netušil, čo je to Medžugorje v tej dobe.

Otázka č. 16- Keď ťa pustili z liečenia, tak si aj dával to bez drog?

                Hosť priznal, že to dával bez drog asi 5 dní. Jednoducho liečenie nedokázalo zobrať túžbu po drogách zo srdca. Liečenie odizoluje človeka na určitý čas, ale hosť nemal vôľu to dokázať. Pre neho život bez drog bol šedý. Hosť mal pocit, že bez drog iba živorí  a si hovoril, že radšej bude fetovať a krátko žiť.

Otázka č. 17- Ako vnímala tvoju bujarú mladosť tvoja rodina?

                Samozrejme rodičia z toho boli zničení. Nevzniklo to zo dňa na deň, ale to išlo veľmi postupne. Najskôr si všimli, že pije a boli z toho nešťastní. Zdravotníctvo ho zásobovalo sedatívami. Cez týždeň ich nebral cez víkend. Aj klamal rodičov, že z marihuany si robí čajík a že to je dobre proti depresiám. Keď sa to prevalilo, tak hosť z toho chcel vystúpiť, ale nedokázal to. Tam nepomohlo nejaké dohovaránie, on chcel s tým skončiť, ale skrátka to nedokázal.

Otázka č. 18- Moderátor počul príbeh mladého človeka, ktorého dokonca vyhodili z domu za takéto veci po dovŕšení plnoletosti.   Toto u vás bolo?

                Práve s týmto nemal hosť problém. V tom čase bývali v dome a hosť v mladom veku si na hornom poschodí žil svojim vlastným životom. Žili spolu, ale vedľa seba v tom období.

Otázka č. 19- Kedy nastal tvoj zlom v tvojom živote? Kedy sa ti dotkla tá božia ruka?

                Keď sa vrátil z tretieho liečenia, tak bol veľmi zufalý, začal sa znova po 5 dňoch ešte viac rozšúpovať. Mal sklon sa rozobrať, nevedel si predstaviť život bez týchto vecí. Keď bol takto na dne, tak bol pozvaný na evanjelizačné stretnutie. Pozval ho tam jeden kamoš. Keď tam hosť prišiel, ľudia spievali chvály, oslavovali Ježiša Krista. Keď tam vošiel tak s odstupom času si uvedomuje, že cítil tam Božiu prítomnosť, samozrejme vtedy si to tak neuvedomoval. Vo svojom vnútri cítil, že tam je jednoducho Boh. Za hosťa sa modlila 1 rehoľná sestra spolu s dievčinou takú modlitbu príhovoru akú robil Ježiš Kristus svojím učeníkom. Keď sa za neho modlili, tak si uvedomoval, že fakt stojí pred Ježišom Kristom. Hosť zrazu vedel, že Ježiš Kristus ho pozná skrz na skrz. Všetky zlé veci, ktoré hosť urobil vidí až na dno jeho srdca. Na druhej strane si uvedomoval to nesmierne prijatie, tú nesmiernu lásku. V Božom slove je napísané, že Ježiš Kristus neprišiel odsúdiť svet, ale ho prišiel zachrániť. Hosť nepoznal tieto biblické príbehy, ale toto zažil pri stretnutí s Ježišom Kristom. Moderátor dodal, že je zaujímavé, že si vôbec šiel na takéto stretnutia, lebo keby moderátor bol neveriaci, tak by ho také stretnutia nezaujímali. Jeho tam pozval kamarát, ktorý bol tiež narkoman. V tom čase ho hosť dávno nevidel, ale keď ho videl, tak bol úplne zmenený. On prišiel na stretnutie šťastný, ale nie nafetovaný. Toto mu dávalo nelogiku, hovoril niečo o Ježišovi, čo on tomu nerozumel, ale hosťa zaujal on ako osobnosť. Išiel to skontrolovať, kde bol, čo zažil a čo sa mu stalo.

Otázka č. 20- Ty si hovoril, že radšej si si hovoril, že radšej budem fetovať a krátko žiť ako nefetovať a byť nešťastný. Ako si túto predstavu vymazal z hlavy?

                Odpoveďou je, že hosť naozaj zomrel. On nepoznal Božie slovo, ale v Božom slove je napísané, že v Kristovi sme pochovaní v smrť. Ale keď Ježiš Kristus reálne vstal z mŕtvých, tak môžeme žiť novým životom. Ako spomínal liečenie mu nepomohlo, lebo mu nedokázalo závislosť vybrať z hlavy. Medicínsky fakt je o tom, že psychická závislosť u človeka trvá do smrti. Narkoman je číže slobodný, keď sa privrie príklop na rakve. Ale vďaka tomu on nemusel tak reálne fyzicky zomrieť, ale ako hovorí Božie slovo, tak Peter Lipták s ním zomrel ako narkoman. Medicína má síce pravdu, ale  Peter Lipták ako narkoman  zomrel 10.10.1998 v Ježišovi Kristovi a v tom okamihu sa narodil nový Peter Lipták. Podobne ako Ježiš Kristus bol vzkriesený, aby sme žili nový život. Hosť to naozaj zažil, nebolo niečo čo si sugeroval. Ako novopečený kresťan si po mesiaci kúpil Bibliu. Keď čítal List Rimanom, 9. verš, tak si povedal, že wau to sa mi presne stalo.

Otázka č. 21- Drogovo závislým trvá dlhší čas, kým sa z toho dostanú. U teba to bolo ako? Odišiel si od toho spoločenstva a povedal si si, že už nie si závislý?

                Hosť to potvrdil, že to bolo presne tak. Hosť mal pocit ako keby bol o 100 kíl ľahší. Hosť si už ani neuvedomoval tiaž hriechu, viny, v ktorej žil. Toto zrazu bolo preč a hosť mal trochu pocit, že je nad zemou. Keď išiel hosť zo stretnutia na zástavku, tak 1 pán fajčil a hosťovi smrdel plyn z cigarety ako nefajčiarom. Ako narkoman bol pochovaný s Kristom a zrazu bol ako nový človek. Keď sa udrel človek pár dní do nejakej skrinky, tak povedal au, to slovo ako narkoman nepoznal. Hosť mal na to udretie ako narkoman súvetia veľmi škaredé a zrazu z toho nového srdca vyletelo au. Ježiš nie je nejaké neformálne, mŕtve náboženstvo, ale Ježiš je osoba, ktorá je reálne živá. Moderátorka dodala, že v ten večer ti zažali oheň v srdci, keď ti aj ten oheň smrdel.

Otázka č. 22- V spoločenstve si sa stretol aj s manželkou. Čo je tvoja najväčšia výzva v manželstve?

                S manželkou majú veľmi, veľmi dobrý vzťah. Pre každého muža je výzva, tak hlboko sa zdieľať o svojich pocitoch. Manželstvo hosť veľmi odporúča pre mladých ľudí.

Otázka č. 23- Poznala tvoja manželka tvoju minulosť?

Áno presne tak poznala.     

Otázka č. 24- Ty nie si len manželom, ale aj otcom. Ako vnímaš úlohu otca?

                Hosť priznáva, že sa veľmi bál rodičovstva, ale megazlom bol, keď bol pri pôrode. Keď videl svoju dcérku Ninku, tak ho to zasiahlo ako blesk, je to možno druhý najsilnejší zážitok v živote. Sväté písmo hovorí, že od otca s veľkým O je každé otcovstvo na zemi aj v nebi. Zažil, že Božia otcovská láska bola naliata do jeho srdca. Bola to láska na prvý pohľad. Božia láska nie je láskou na prvý pohľad, ale je láskou odvekou.

Otázka č. 25- Teraz máš dcérku a syna. V akom veku?

                Dcérka má za pár dni 5 rokov a synček bude mať 3 o mesiac. Keď hosť odchádzal do Banskej Bystrice, tak deti na neho vložili rúčky a povedali, že aby tatíka viedol Boží Duch.

Otázka č.  26- Kde pracuješ?

                Hosť pracuje v Dopravnom podniku ako elektrikár. Hosť sa smeje, že je vysokoškolsky vzdelaný robotník.

Otázka č. 27- Dá sa zľadiť tvoje osobné poslanie s rodinným životom? Môžeš nám dať nejaké zaručené triky na timemanažment?

                Hosť verí, že služba v rodinnom a Božom kráľovstve si neodporujú. Dokonca v prvotnej cirkvi to bola podmienka. Diakon bol ustanovený len vtedy, keď vedel dobre viesť svoj dom a dobre viesť svoje deti. Manželke, ktorá je grekokatolíčka sa spájalo, že treba naplno slúžiť Bohu a aj rodine. Veľmi dôležité je, aby mladí ľudia mali pred svadbou jasný cieľ. S manželkou Nikou mali jasný cieľ- budovať na Zemi Božie kráľovstvo. Keď mladí ľudia idú do manželstva, tak ich láska musí rásť. Gratulanti na svadbe niekedy majú prianie, aby vám láska vydržala a to je podľa hosťa strašné želanie, láska nemá tendenciu vydržať, láska musí mať tendenciu rásť. Ďalšou dôležitou vecou v manželstve je mazanie čiernych bodov. Častokrat ľudia hovoria, že hádky v manželstve sú kvôli blbostiam, podľa hosťa to nie je tak, hádky v manželstve sú kvôli sérii neriešených blbosti. Sú kvôli sérii zlých bodov, ako to hosť nazýva. Je veľmi dôležité vydiskutovať si veci v manželstve. Je veľmi dôležité vyriešiť  každú blbosť hneď. Moderátor dodal, že hostka Katka Knechtová minulý týždeň povedala, že v manželstve je dôležitá krátka pamäť.

Otázka č. 28- Aká je tvoja úloha v spoločenstve Maják?

                Hosť to spoločenstvo nevedie, pretože je náročná úloha, nemá tam v spoločenstve pastiersku úlohu, ale jeho služba je evanjelizačná V tomto spoločenstve má zázemie, je tam podpovaný čí už technikou alebo ľuďmi. Hosť prichádza z toho spoločenstva do škôl, farnosti, skrátka tam kde sa mu otvoria dvere. Robia aj veľa duchovných obnov. Ohlasujú evanjelium dokonca na ulici.

Postrehy a otázky poslucháčov

Otázka poslucháča č. 1- Poslucháčka Magdaléna má 26 ročného syna, s ktorým sa v súčasnosti síce až tak nestretáva, možno sa s ním stretáva 2-krát ročne a teraz bola u neho doma a našla tam rastlinku marihuany. Matka sa za neho modli, čo by mala robiť v tejto situácii?

Odpoveď na otázku- hosť povzbudil túto ženu, že počuje modlitby matiek aj za hosťa sa jeho matka modlila, keď bol závislý. Dokonca sa modlila s tým nastavením, že syn možno zomrie, ale aby neskončil v pekle. Vďaka Bohu to mohla vidieť, 20 rokov videla ako hosť slúži pánu Bohu.

Postreh poslucháča č. 2-  Poslucháčka Evka dnes práve počula prednášku abstinujúceho alkoholika, ktorý hovoril, že alkoholikovi treba na určitý čas odoprieť dobrá číže mu neprať, nevariť, neposkytovať mu komfort ako to robia s úprimným úmyslom najbližší. Aký je názor hosťa na to?

Hosť súhlasí s týmto názorom, že keď alkoholikovi alebo drogovo závislemu poskytujú komfort, tak je to kontraproduktívne.

Otázka č. 29- Aké zázraky si prežil pri evanjelizácii čo ťa oslovili?

                Najčastejšie sa modlia za krst Duchom Svätým. Modlia sa, aby boli naplnení Duchom Svätým. Ovocím Ducha Svätého je osobné poznanie Ježiša Krista. Zažili dievča, ktoré prišlo so sadrou na nohe, prišla s 2 barlami a pred modlitbou cítilo dievča, že sa má postaviť a napokon sa postavila bez barlí. Napokon odišla bez barle a sadry. Vo farnosti sa modlil hosť za jednu ženu, ktorá mala načúvací príjstroj a tesne po modlitbe si musela načúvací prijstroj stlmiť, lebo sa jej zlepšil sluch. Aj vodičovi z povolania sa srdce po krátkej modlitbe zlepšilo.

Otázka č. 30- Aký je tvoj odkaz ľuďom, ktorí poznajú nejakého závislého človeka?

                Každý závislý človek je otrok, ale Božie slovo hovorí, že každý človek, ktorý narodí je otrokom hriechu. Ľudia bez Boha sa rútia do priepasti. Boh nikoho do pekla nehádže. Ježiš Kristus zobral všetky hriechy na križi na seba. Keby to boli nejaké naboženské keci, tak by bol hosť už dávno mŕtvy. Ježiš Kristus je odpoveďou na otázku nášho vnútra.     

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Russia Stalingrad Battle Anniversary

Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

02.02.2023 17:36

"Znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe," načrtol historickú paralelu na výročie Stalingradskej bitky šéf Kremľa.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113328x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie