Založ si blog

Blog č. 75- Zneužívanie detí na internete

Blog o bezpečnosti detí na internete

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme bezpečnosti detí na internete. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Kontakty. Táto relácia bola odvysielaná 31.januára 2022 o 20:05 s moderátorkou Evou Sládkovou a jej hosťami Dominikou Rajznerovou ( psychologička z poradne Ipečko) a Róbertom Braciníkom ( výkonným riaditeľom Občianskeho združenia- Pomoc deťom v kríze.

                Zneužívanie tých najslabších v internetovom priestore stále stúpa a počas pandémie sa tento problém ešte zvýraznil. Podľa štatistík je viac detí, ktoré sú sexuálne zneužívané a väčšinou sú obeťami dievčatá. V relácii sa zapodievali otázkou ako sa tomu brániť.

                Fakt, že deti majú lepší prístup k internetu má aj svoje výhody, ale má aj svoj neželaný efekt. Pribúda počet zneužívaných v kyberpriestore. Počas pandémie sa tento problém ešte zvýraznil. V relácii sa zaoberali otázkou ako zistiť, čí dieťa je alebo nie je obeťou zneužívania.

Otázka č. 1- Páni Rajznerová máme čísla počtu zneužívaných detí na internete   za Slovensko? Ako je to u nás?

                Páni Rajznerová nevie o tom, čí sú nejaké čísla o počte zneužívaných detí na Slovensku. Program Ipečko spolupracuje s organizáciou z projektu  Stálo sa to, tak sa hostka  môže podeliť s týmito číslami. Tento projekt založili v roku 2020 a v roku 2020 sa na nich obrátilo 670 detí a mladých ľudí s témou kybergroomingu alebo sexuálneho zneužívania online formou. V roku 2021 tento počet ešte stúpol a bolo ich až 802.

Pán Braciník vy tiež pociťujete výraznejší nárast prípadov zneužívaných deti v združení?

                Podľa pána Braciníka je to trochu komplikovanejšie, pretože keďže deti prestali fungovať v bežných priestoroch, tak ony naopak zažili prepad. Uvedomujú si, že mnohokrát tieto deti pomoc potrebujú, ale tú pomoc si nevedeli zabezpečiť.

Páni moderátorka to prirovnala k prípadu týraných žien, o tejto problematike tiež robila reláciu,  že  odborníci na jednej strane si uvedomovali, že tento problém je vypuklejší, ale na druhej strane týrané ženy hľadali ich menej, lebo nemali na to príležitosť .Pán Braciník potvrdil slová moderátorky, že v tom tiež vidí určité palarely. Treba si uvedomiť, že deti častokrát nevedia ako požiadať o pomoc, kde tú pomoc hľadať, akým spôsobom si môžu zabezpečiť odbornú alebo inú pomoc. Sú odkázané na nás dospelých, keďže boli izolované ku dospelým ľudom, tým pádom tej pomoci menej prichádza.

Otázka č. 2- Trend zneužívania detí sme mali aj pred pandémiou. Aké sú príčiny zneužívania deti na internete? Neuvedomujú si rodičia aké nástrahy číhajú na internete?

                Deti a hlavne mladí ľudia v tínedžerskom veku potrebujú svoj vlastný priestor. To je prirodzene, že sa odkláňajú od dospelých a ich primárna skupina, ku ktorej sa odkazujú sú partia, kamaráti a práve týchto kamarátov nachádzajú na internete alebo sa stretávajú s nimi v prostredí internetu, čo je pre nich bežný priestor, v ktorom trávia čas podobne ako vonku alebo v škole. Je to pre nich ihrisko, kde dospelí nemajú prístup, najmä teraz, keď sa rozvíjajú mainstreamové platformy, kde dospelí naozaj nie sú. Na týchto sociálnych sieťach deti nachádzajú zážitky, na ktorých sa učia, kedy komunikujú so svojimi rovesníkmi, ale číhajú tam aj riziká v podobe dospelých ľudí, niekedy aj o pár rokov starších ľudí, ktorí si chcú naplniť potreby a bohužiaľ niekedy to je na úkor detí a často tých ľudí nazývajú psychológovia sexuálni predátori.

Otázka č. 3-  Pán Braciník čo všetko môžeme označiť ako zneužívanie? V čom všetkom sa na vás obracajú deti?

                Treba povedať, že ich organizácia funguje na princípe sociálno-právnej ochrany, to znamená, že priamo deti sa na ich organizáciu neobracajú. Väčšinou sú deti k ním delegované prostredníctvom súdu alebo sociálno- právnej ochrany, aj keď majú nastavené určité mechanizmy ako telefónne čísla, kontaktné adresy, kde deti môžu prichádzať. Organizácia poskytuje útočisko pre deti, ktoré sa stali jednak obeťou sexuálneho zneužívania. Majú tiež špecializované ambulantné stredisko v Žiline. Treba povedať, že deti ku ním prichádzajú tak, že boli nakontaktované osobne. Po druhé sú ku ním delegované deti, ktoré sa stáli obeťami útokov na internete. Tie nekalé online a ofline aktivity majú spoločné to, že deti sú zapojené do sexuálnych praktík. Môže to byť zo strany detí, ale aj dospelých. Vek pri týchto veciach nemusí byť rozhodujúci. Ten, kto je predátorom má obyčajne vyššiu pozíciu. Proste tieto deti zahŕňa do sexuálnych praktík, ktorým deti nemusia rozumieť. Dôležité je, že je tam vždy nejaký nepomer moci, nepomer poznania, nepomer v uspokojovaní. V zásade platí, že to dieťa nie je na tieto aktivity vývinovo  pripravené. Títo ľudia poškodzujú jeho vývin. Tieto aktivity sú aktivity, ktoré sú pomenované ako aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonom.

Otázka č. 4- S čím sa najviac stretávate v organizácii Ipečko?

                Podľa Rajznerovej sa na nich  obracajú deti a mladí ľudia s rôznymi témami. Mladí ľudia sú dominantnou skupinou, je ich až 76 percent. Najčastejšou témou, ktorou ich kontaktujú sú pocity osamotenia a strachu. Tie pocity osamotenia a strachu súvisia s takým tlakom na výkon. Mladí ľudia majú pocit, že v každej sociálnej skupine majú podávať výkon, mať nejakú tvár, potrebujú byť úspešní a nemajú také bezpečie, v ktorom by mohli hovoriť o svojich problémoch aj napriek tomu, že majú kamarátov, s ktorými sa rozprávajú o všelijakých témach, tak nemajú možnosť  že by sa mali zdôveriť s tými problémami, lebo si myslia, že by v ich očiach proste zlyhali.

Otázka č. 5- S čím ste sa stretli v súvislosti so sexuálnych zneužívaním možno najčastejšie?

                Za ostatný rok sa stretli so sexuálnym zneužívaním online formou alebo s kybergroomingom. V tejto téme bol nárast až o 20 percent oproti tomu predchádzajúcemu roku . Pripisujú to k tomu, že jednak o tej téme hovoríme, v predchádzajúcich rokoch sa na nich obracali klienti  ako so sekundárnou témou. Tá téma zašla tak ďaleko, že nevedeli čo ďalej. Moderátorka dodala, že to, že sa to vlastne rieši je dobrá správa.

                Podľa Braciníka je zlá správa, že sa to týka všetkých detí. Je pravda, že tie deti, ktoré vyrástajú samé sa nemôžu zdôveriť nikomu dospelému To nemusí byť spojené s materiálnou situáciou v rodine.

Otázka č. 6- Je jednoduchšie zneužiť dieťa ako kedysi?

                V súčasnej dobe sú deti prístupnejšie ako kedysi. Totižto sú také dva druhy kontaktu. Jeden kontakt je nárazový. Vôbec mu nezáleží, aby s dieťaťom naviazal vzťah, snaží sa mu obňažovať, snaží sa mu ukazovať sexuálne obsahy. Potom je skupina predátorov, ktorým záleží, aby sa rozvíjal blízky vzťah stále ďalej a ďalej a umožnia im realizovať sexuálne aktivity. V tomto kontexte môžu deti na niekoho naraziť, kto si na nich ľudovo povedané niečo vybaví. Väčšinou z toho deti bývajú zhrozené. Podľa hosťa väčšie nebezpečenstvo číha v problematike groomingu.

Otázka č. 7- Skúšali mladí ľudia, ktorí sa na vás obracajú riešiť tento problém najprv s ich rodičmi? Aké sú Vaše skúsenosti?

                Deti a mladí ľudia často vedia aký prístup majú ich rodičia k danej téme. Tieto deti sú veľmi vnímavé, čo ich rodičia hovoria, čí vyjadria nejaký súd k nejakej téme, aké majú poznámky, komentáre. Toto si naozaj všímajú, a potom na základe toho zvážia čí je bezpečne o tom s rodičmi hovoriť alebo nie. Psychológovia hovoria, že také bezpečie by si mali rodičia tvoriť ešte keď je dieťa malé. Keď je dieťa do 10-11 rokov, tak rodičia sa môžu rozprávať s ním o čomkoľvek, v tomto veku sa s dieťaťom môžu rozprávať čo môže a čo nemôže. Tomuto dieťaťu môžu povedať, že keď príde nejaký ujo v dodávke, tak určite s ním nikde nechoď. Takisto by mali pristupovať rodičia k deťom aj v prostredí internetu. Rodičia by mali komunikovať s dieťaťom v tomto veku štýlom, že tam radšej nechoď, toto mi radšej ukáž. Dieťa v tomto veku podľa hostky by malo porozumieť čo je bezpečné a čo naopak nie je bezpečné a ten rodič by mal dieťaťu ukázať, že ja som ten, s ktorým sa môžeš o tom rozprávať. V podstate v tínedžérskom veku nemá táto kontrola a vedenie taký význam. V tomto veku tinedžéri prirodzene hľadajú partiu, kamarátov a od tých rodičov sa odkláňajú a vtedy má obrovský význam taký postoj fandenia. O svojich tínedžérov sa zaujímame, pýtame sa ich čo ťa na tej hra tak baví, keď sa to hráš, čo je na tej hre tak zaujímavé, povedz mi o tom niečo, ja tomu vôbec nerozumiem, ako to vôbec dokážeš, s kým sa tam rozprávaš, počujem, že sa tam s niekým rozprávaš, ako to funguje. Z tých tínedžérov by mali urobiť rodičia odborníkov na online svet, pretože vtedy rodičom budú dôverovať. Bude nejaký problém, ktorých ich prekvapí, tak my dospelí budeme prví, za ktorými prídu.

                Pandémia a dostupnosť sociálnych sietí zneužívanie detí  na internete veľmi ovplyvnila. Deti sa v celej Európskej únii stávajú obeťami zneužívania jednoduchšie. Vníma to aj Ministerstvo vnútra SR, ktoré upozorňuje, že pribúda viacej detských obetí obchodovania s ľuďmi. Vlani dosiahol 45% z celkového počtu takých obetí. Moderátorka pred reláciou nahrala rozhovor s Jozefom Halcinom, ktorý je z Ministerstva vnútra odboru kriminalita

                Podľa Halcina celkový počet identifikovaných obetí zneužívania bol na čísle 42. Z toho 16 bolo detských obetí, ale ten podiel detských obetí na celkovom počte obetí zneužívania je podľa Halcina obrovský. Najčastejšou formou zneužívania, vykorisťovania ľudí je sexuálne zneužívanie, vykorisťovanie ľudí prípadne detí. Medzi formy  sexuálneho  zneužívania patria nútená prostitúcia, nútené sobáše spojene aj so sexuálnym vykorisťovaním. Jedným z najkľučovejších tém podľa Halcina sú nútené sobáše detí, tam to nie je o tom, že ich niekto ľaká, ale je o tom, že ich niekto predá za tým účelom. Od roku 2015 do roku 2021 zaznamenali 15 takýchto prípadov. Obete sú väčšinou vo veku od 11 do 14 rokov.

Otázka moderátorky pre pána Halcina- Na Slovensku je obchodovanie predsa trestné, čo s tým ministerstvo môže robiť?

                Pán Halcin potvrdil slová moderátorky, že obchodovanie je trestným činom, ktorý sa pomerne prísne trestá. V prvom rade zo strany verejnosti je potrebné nahlasovať túto skutočnosť na políciu. Pán Halcin uviedol aj príklad. Mali prípad 12-ročného dievčaťa, ktoré bolo najmladšou obeťou zneužívania formou núteného sobáša. Podľa Halcina vždy je nejaké prostredie, okolie, ktoré môže identifikovať tento prípad, túto situáciu a je potrebné to v takomto prípade nahlasovať.

Otázka moderátorky- Posilnilo ministerstvo vnútra nejaké vzdelávanie ľudí v tejto oblasti, ako tieto prípady identifikovať? Čo robiť, ak si niečo také všimneme?

                Pán Halcin potvrdil, že určite áno. Je to webovej stránke www.prevenciakriminality.sk Na tejto webovej stránke sú adresované informácie aj v tejto oblasti. Zároveň sú tam informácie o aktivitách, ktoré robí Ministerstvo vnútra SR. Na Ministerstve vnútra SR sú organizované stovky a stovky takýchto podujatí s cieľovou skupinou na deti a mládež. Ministerstvo vnútra SR k tomu pristupuje veľmi prakticky. Sú tam informačné kancelárie, kde môže prísť učiteľ, rodič, môže prísť aj dokonca samotné dieťa.

Otázka č. 8- Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami Európskej únie čo sa týka pomoci zneužívaným ľuďom? Máme pán Braciník dostatočnú sieť?

                 Podľa Braciníka sieť systému sociálno-právnej ochrany pokrýva celé Slovensko. Problém máme v tom podľa Braciníka, že ľudia nevedia identifikovať tieto obete, je na to potrebná istá občianska zaangažovanosť, vedieť nahlásiť tieto prípady. Bohužiaľ ľudia neveria tomu systému. Je to akoby dedičstvo minulosti. Podľa Braciníka tá sieť nie je ešte dobudovaná, je veľmi málo citlivá na signály, ktoré prichádzajú zvonka. V zmysle pomoci sexuálne zneužívaným deťom máme na Slovensku 3 špecializované organizácie a ony sú jednou z nich. Prevádzkujú okrem pobytových služieb aj ambulantné služby. Určite to nepokrýva potreby celého Slovenska, tak podľa hosťa máme čo doháňať.

Postreh poslucháča Jozefa: Internet je dobrý sluha, ale zlý pán, to je len krôčik zneužívania, osoba na druhej strane môže mať tisíc tvarí a ľahko zmanipuluje tínedžéra. Mladí sú presvedčení o tom, že čo je na internete musí byť najlepšie a vždy pravdivé. Je dobre ich na to upozorňovať.

Moderátorka doplnila otázku, aké triky predátori využívajú?

                Čo sa týka komunikácie medzi dieťaťom a predátorom, tak táto komunikácia je často sofistikovaná. Trestný čin kyberšikany je v našom trestnom zákone len od minulého roka, konkrétne od 1. júla. Dovtedy sexuálni predátori nemali možnosť nejakého trestu a podobne. Skutkovú podstatu týchto trestných činov je veľmi ťažké identifikovať a naplniť. Sú naozaj sofistikovaní a často používajú slovíčka, aby zakryli tie skutočné ciele, ktoré si chcú naplniť. Častokrát využívajú pri komunikácii s deťmi sofistikovanú manipuláciu. Ony zo začiatku s nimi formujú priateľstvo, zaujímajú sa o nich, budujú s nimi vzťah, pýtajú sa ich na to čo bolo v škole, často sa pýtajú otázky, ktoré by mohli sa spýtať ich rodičia. Postupne si mapujú ten terén a posudzujú to riziko, či to dieťa býva samo alebo býva s rodičmi alebo kedy tí rodičia bývajú doma, kedy tí rodičia nebývajú doma, čo to dieťa robí, kam chodí do školy, akých má kamarátov, čí je alebo nie je izolované a v podstate si mapujú aký majú priestor, aby sa v živote toho mladého človeka realizovali a dávajú mu taký zážitok, že to dieťa je v ich očiach výnimočné. Ony ho oceňujú, dávajú mu komplimenty, starajú sa o neho, posielajú mu cez internet nejaké hodnotné veci. Môžu to byť aj nejaké online veci v podobe nejakých hier. Potom, keď dieťa sa cíti s tým človekom dôveryhodne, tak predátor vnikne do sexuálneho štádia. Začne pýtať nejaké fotky, nejaké obrázky a často sú to také maličké kroky a dieťa urobí len taký malý ústupok, že by to nemalo robiť, že to nie je správne. Dieťa urobí taký malinký ústupok, pretože na tom vzťahu mu veľmi záleží., o tohto človeka proste nechce prísť.

Otázka poslucháča- Zaoberá sa niekto tým, prečo je tak veľa ľudí, ktorí sa venujú zneužívaniu ľudí?

                Vedci po celom svete sa zaoberajú touto problematikou, lebo vnímajú, že sú veľkou hrozbou pre deti. Problém je, pri výsledkoch výskumu nie je možné oddeliť páchateľov od ostatných ľudí. Páchatelia nemajú jednoznačné rysy, podľa ktorých by ich ľahko identifikovali na základe nejakých psychologických testov alebo na základe nejakého rozhovoru. Títo ľudia môžu byť úplne normálni v kontexte fungovania v spoločenskom živote. Tomu okoliu sa môžu javiť ako úplne normálni ľudia, ale v skrytosti sa môžu dopúšťať takýchto sexuálnych deliktov.

Postreh poslucháča- Nebezpečenstvo zneužívania deti na internete rastie priamo úmerne s časom stráveným na internete. Trauma, ktorá je spôsobená takýmto činom deťom je neraz dlhodobá, preto je potrebné chrániť dúševnu integritu maloletých. Ako sa dá podľa hostí najefektívnejšie ubrániť útoku pedofilov? Sú tými predátormi najčastejšie pedofili?

                Podľa psychologičky Rajznerovej to nie je tak. Týmito ľuďmi sú často ľudia, ktorí by nezapádali do žiadnej diagnostickej kategórie. Často sú to ľudia, ktorí majú problém si naplniť sexuálne potreby. Napríklad nemajú takú schopnosť komunikovať alebo nemajú nejaké sociálne zručnosti, aby oslovili nejakú ženu alebo muža, aby sa zoznámili bežným spôsobom a aby si budovali normálny, bežný vzťah s rovnocenným partnerom, a preto využívajú túto prevahu mocí a vyberajú si nejaké dieťa alebo mladého človeka, ktorý je od nich slabší a plnia si tieto sexuálne potreby práve takýmto spôsobom na úkor mladého človeka. Najbezpečnejšou ochranou voči predátorom je bezpečný vzťah s dospelými.

 Otázka poslucháča- Má zmyslel pani Rajznerová zákazovať deťom počítač prípadne online svet?

                Podľa Rajznerovej to má zmysel, ale iba v istom veku. U tých mladších detí do 10 rokov to určitý zmysel má. Treba si dávať pozor na to, aby deti vplyvom zákazov neboli vylúčené z kolektívu, pretože ony sa potrebujú naučiť manipulovať s tým online svetom a naozaj sa naučiť v ňom fungovať. V tom tínedžérskom veku tínedžéri  vnímajú, že online svet je ich súčasťou. Ten online svet tínedžéri vnímajú ako súčasť bežného ofline sveta. Tieto svety sú prekryté v ich fungovaní. V tomto veku už nie je potrebné zakazovať online svet, lebo mladí ľudia si nájdu aj tak svoje cesty. Skôr má zmysel im ponúkať iné zaujímavé alternatívy.

Otázka poslucháčky- Ako sú centrá pripravené reagovať na zvýšený počet týchto prípadov? Pripravujete nejaké novinky pomoci alebo niečo podobné? Pán Braciník, ako ste na tom vy?

                Organizácia pána Braciníka zahŕňa tieto aktivity do preventívnych aktivít a najmä sa snažia komunikovať s profesionálmi, ktorí bežne prichádzajú s deťmi do kontaktu. Veľmi často sa snažia v tomto oslovovať učiteľov, aby sa s deťmi o tom zaoberali. Problém je v tom, že generácia dospelých si neprešla detstvom na internete. Dnešní dospelí si vedia predstaviť, že deťom hrozí nebezpečenstvo v tme alebo v parku, ale v skutočnosti deti sú ohrozované v prostredí, ktoré my dospeláci veľmi málo poznáme respektíve sme si nezakúsili tieto hrozby. Podľa hosťa Braciníka by sme sa mali s deťmi rozprávať o možnostiach, ktoré majú a ako sa chrániť voči hrozbám, rodičia by mali učiť deti, že deti by mali nadväzovať kontakty s ľuďmi, ktorých naozaj poznajú.

                Organizácia páni Rajznerovej organizuje webináre, ktoré sú určené pre rodičov detí, odborníkov a edukujú o týchto témach súvisiacich s internetom a komunikáciou medzi deťmi, o časoch trávených na sociálnych sieťach, čo môže byť účinnou prevenciou, aby sa nediali také nebezpečné veci. Momentálne realizujú také online triednické hodiny, pri ktorých deti majú možnosť sa anonymne pýtať nás psychológov. Napriek tomu, že sú v triede, nie sú označené koho sa tá otázka týka. To je presne to, čo ony v dnešnej dobe, tak veľmi potrebujú. Potrebujú taký bezpečný anonymný priestor, v ktorom jednak dostanú odpovede na tie otázky, ale nebudú mať pocit nejakej stigmy, nejakého zlyhania a práve preto často vyhľadávajú internet, lebo tam anonymitu a pocit bezpečia majú a ony sa pokúšajú preniesť také bezpečné anonymné miesto aj do online sveta. V minulom roku založili také 4 K-čka, to sú centrá krízovej pomoci, ktoré mladí ľudia do 18 rokov môžu využiť anonymne, bezplatne, od človeka, ktorý je milý, empatický, väčšinou mladý s ľudským prístupom a naozaj tam zažijú také bezpečie, prijatie.                   

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Rusko, Ukrajina, Bielorusko, vojna

ONLINE: Scholz: Zelenskyj súhlasí, že nepoužije západné zbrane mimo Ukrajiny

05.02.2023 07:00, aktualizované: 07:24

Zbrane, ktoré dostane Ukrajina zo Západu, nebudú použité na ruskom území. Podľa nemeckého kancelára Scholza s tým súhlasí aj Zelenskyj.

tk, sdku, Dzurinda

Dzurinda sa núka márne. Lídri stredopravých strán si zatiaľ veria a majú aj obavy z osudu SDKÚ

05.02.2023 06:00

Volanie bývalého premiéra po spájaní zostáva zatiaľ nevypočuté.

Onkologické vyšetrenie

Slovensko má dáta staré desaťročie. Onkologickým pacientom má pomôcť projekt za 11 miliónov

04.02.2023 21:41

Projekt OnkoAsist má skrátiť pacientovi s podozrením na rakovinu cestu k liečbe z vyše 160 dní na 60.

Great White Shark  biely žralok

Žralok neznámeho druhu zabil v Austrálii 16-ročné dievča plávajúce v rieke

04.02.2023 19:55

Posledný smrteľný útok v austrálskej rieke bol zaznamenaný v roku 1960.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113570x
Priemerná čítanosť článkov: 1336x

Autor blogu

Kategórie