Založ si blog

Blog č. 64- Zmudri .sk

Blog o projekte Zmudri.sk

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme projektu Zmudri.sk. Tento projekt sa špecializuje na to, že praktické skúsenosti do života sa môžeme naučiť prostredníctvom technológii  Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Študentské chapitó. Táto relácia bola odvysielaná 20. decembra 2021 s moderátormi Ondrejom Rosíkom a Jozefom Pikulom a ich hosťom Juliánom Gerhártom

Otázka č. 1- Pre žurnalistu by sa niečo našlo?

                Áno, niečo by sa určite našlo. Napríklad by sa našlo kritické myslenie, hoaxy, vyhľadávanie informácii, ale majú tam krátke video o najčastejších chybách v slovenčine. Čítanie, komunikovanie v slovenčine môže byť zapeklité.

Otázka č. 2- Ako vznikol nápad založiť neziskový sektor Zmúdri?

                Tento projekt vznikol z nespokojnosti minulých študentov so spôsobom vzdelávania sa na Slovensku. Osobne mal hosť rád učiteľov na strednej škole, ale na strednej škole nadobudol dojem, aby sa učili pokrokovejšie. Škola by mala pripravovať človeka na reálne potreby dospeláckeho života. Tak vznikla myšlienka, že by mohli pomôcť vzdelávaniu aj ony ako mladí ľudia.

Otázka č. 3- V akom odbore si to pociťoval?

                Hosť študoval klasické gymnázium v Prešove. Potom hosť išiel študovať do zahraničia konkrétne do Dánska. Študoval odbor kombinácie marketingu a manažmentu. Potom si odskočil na semester do Kanady. V Kanade je iný vzdelavací systém čo sa týka vysokej školy a toho inšpiroval v projekte Zmudri.

Otázka č. 4- Bolo v niečom v štúdiu Kanade a Dánsku iné? Bolo to lepšie? Bolo niečo aj horšie?

                Hosť veľmi vyzdvihol štúdium v Kanade, hoci ho zažil len na štyri mesiace, ale toto štúdium bolo okuzlujúce, u nich sa ich vzdelávací systém veľmi páčil. V kempusoch študenti trávia čas od rána do večera. Napríklad v týchto krúžkoch športujú, združujú sa v rôznych krúžkoch. Hosťa veľmi očarila praktickosť ich vzdelávania. Profesori u nich museli byť z praxe. Záverečná skúška bola simulovaný rozhovor s klientami, snažili sa klientovi predať určitú službu. Na základe toho dostali záverečnú známku. Na hodine strategického manažmentu hrali počas semestra veľmi náročnú hru, kde simulovali nejakú firmu, robili náročné finančné rozhodnutia, rozhodovali o tom ako sa investuje, kde sa investuje, čo sa investuje. Táto hra prebiehala počas celého semestra a tímy, ktoré tam boli ako keby medzi sebou súperili. Na základe záverečného bodového skoré študenti dostali známku. Zaujímavé prístupy, ktoré ho do veľkej miery inšpirovali.

Otázka č. 5- Prečo ste si zvolili formu videa?

                Video v súčasnej dobe je veľmi zaujímavý nástroj vzdelávania nielen pre mladých ľudí, ale aj všeobecne. V podstate mladí ľudia čoraz viac začínajú konzumovať videový obsah. Chcú sa ako keby približiť k tejto cieľovej skupine.

Otázka č. 6-Nie je v tejto dobe ťažké zaujať? Riešite ako zaujať mladých ľudí, aby to bolo najjedinečnejšie?

                Je to mimoriadne ťažké, internet je zaplavený fotkami, videami a ony v úvodzovkách súperia s inými ľuďmi. Naozaj sa musia zapotiť, keď vymýšľajú témy. Zároveň sa venujú témam, ktoré nie sú priťažlivé k mladým ľudom napríklad nejaké hľadanie práce alebo finančná gramotnosť alebo občianske témy, hlavne, keď to považuje za prilíš dospelácku tému. Finančná gramotnosť je relevantná pre 16-ročného človeka. Je to veľká výzva pre nich a majú sa čo učiť, aby mladých ľudí dokázali zaujať.

Otázka č.7- Využívali ste tie vedomosti z projektu Zmúdri.sk aj počas školy?

                Do určitej miery aplikujú vedomosti, ktoré naučili v škole. Hosť však podotkol, že nič nenahradí pravú skúsenosť z tej firmy. V Dánsku a Kanade to bolo zamerané na tímovú spoluprácu. Mnoho zadaní robili v tíme. To znamená, že medzi sebou museli komunikovať a obzvlášť, keď to bolo v cudzom jazyku, tak komunikácia bola náročnejšia. Škola v Kanade a Dánsku mu dala dobrý základ pre spoluprácu v tíme.

Otázka č. 8- Pripravujete okrem videí aj kvízy?

                Kvízy slúžia na jednej strane na overenie vedomosti mladých ľudí a na druhej strane slúžia na overenie tvorcov kvízov , čí trafili do toho, čo sa mladí ľudia učia v škole. Tvoria metodické postupy určené pre učiteľov a učiteľom dávajú postup ako to video využiť. Nie je to iba o videu, ale je to aj o vymýšľaní ďalších aktivít učiteľov pre žiakov v triede. Cieľom je, aby sa diskusia rozprúdila, aby boli žiaci zaaktivizovaní.

Otázka č. 9- Viete vyhodnotiť kvízy alebo kvízy vie vyhodnotiť iba vyučujúci?

                Výsledky kvízov vidia aj tvorcovia kvízov aj samotní učitelia. Vie si učiteľ vyhodnotiť, ktorá otázka bola problematická, pri ktorej otázke väčšina žiakov odpovedala správne a pri ktorej otázke nesprávne.

Otázka č. 10- Je nejaká téma pri ktorej žiaci často odpovedali nesprávne?

                Hosťa veľmi prekvapilo ako žiaci poznali počty poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky, vedeli celkom rozlíšiť čo patrí k akej zložke moci, že parlament je zákonodarná zložka moci a vláda je výkonná zložka moci. Mladým ľudom to nevyčítajú, lebo v školských osnovách sa to nepreberá až tak do hĺbky.

Otázka č. 11- Skúsme predstaviť Váš tím?

                Na začiatku bol iba on sám s tou myšlienkou, trvalo dosť veľa času kým sa pridali viacerí. Bolo zaujímavé , že  hosť mal rok túto myšlienku v hlave, ale v priebehu mesiaca sa dali dokopy. Mali šťastie, že každý z nich ovládať slušne svoju vec.

Otázka č. 12- Títo ľudia to robia ako full time alebo majú popritom aj inú prácu?

                Spočiatku to mali ako dobrovoľnícku činnosť. Poobedia a večery sa tomu komplet venovali. Potom si povedali, že keď chcú to robiť na vyššej úrovni, tak to majú robiť viacerí a full time. Hosť bol prvý človek z projektu, ktorý sa tomu začal venovať profesionálne. Pridali sa aj ďalší a teraz sú 5-ti ľudia, ktorí sa tomu venujú na nejakom type úväzku a ostatní sa tomu venujú na dobrovoľníckej báze.

Otázka č. 13- Hľadáte nejakých dobrovoľníkov? Je nejaká taká možnosť?

                Určite áno, ony sa vždy potešia, keď im niekto napíše, že nejakým spôsobom chcú pomôcť. Vždy je to príjemne a milé, keď niekto chce pomôcť. Veľmi rád by chcel posmeliť všetkých ľudí na Slovensku, že keď niekto má záujem, tak môže hocikedy napísať na email.

Otázka č. 14- Spolupracujete aj vy so známymi osobnosťami?

                Priblíženie mladým ľudom ako voliť, ako prebieha v politike robili so známou osobnosťou Sajfom, Veronikou Ostrihoňovou a s youtubermi, ktorí sa tiež venujú vzdelávacím videám.

Otázka č. 15- Je to aj pre nich výzva, že nachvíľu sa stanú učiteľmi?

                Tvorcovia sa prirodzene venujú aj iným činnostiam. Pre tvorcov, ktorí sa pravidelne venujú vzdelávacím videám  to bolo samozrejme jednoduchšie. Sajfa s Veronikou sa tomu zhostili veľmi úspešne. Spracovali to zaujímavo a poučne, ale nebolo zrazu až príliš mentorské. Pri týchto vystúpeniach je dôležité, aby to vyznelo autenticky. Samozrejme tých poslúchačov to celkom aj zaujalo. Prístup k práci a deľbu práce robili so začínajúcimi podnikateľmi. Hosť si myslí, že keď človek chce, tak to môže nájsť aj v náročnejších témach napríklad súdnictvo alebo deľba práce.

Otázka č. 16- Aké dôležité faktory sú dôležité pri výbere témy?

                Na jednej strane je to výber samotných mladých ľudí čo ony chcú a na druhej strane je to zváženie pracovníkov projektu, čo môže byť pre mladých ľudí dôležité, čo by mali vedieť vzhľadom na ich vek. Spolupracujú aj s učiteľmi, tak aj ich sa pýtajú, že na čo potrebujú materiály. Toto sú aktuálne, moderné témy, ktoré ešte nemajú v osnovách.

Otázka č. 17- Pre akú vekovú kategóriu detí to je určené? Máte aj odsledované, že aká veková skupina detí to sleduje?

                Je to primárne určené pre stredoškolákov, ale prax im ukázala, že to je určené aj pre starších žiakov zo základnej školy, číže ôsmaci, deviataci. Majú témy ako ústava alebo deľba práce a to sú témy, ktoré sa preberajú v 8. a 9. ročníku základnej školy. Zapája sa mnoho učiteľov zo základných škôl. Na druhej strane majú témy ako písanie životopisu alebo hľadanie práce a to sú témy, ktoré sú relevantné pre 30 alebo 40-ročných ľudí. Majú niekedy aj spätnú väzbu, že ich sledujú  aj starší a naučia sa niečo nové.

Otázka č. 18- Máte nejaké video, ktoré malo najviac videní?

                Všímajú si ako funguje aktualizačný faktor. Urobili napríklad video o návšteve pápeža na Slovensku a videli ako čísla vybehli vysoko. Je dôležité rozprávať o aktuálnych témach. Ony sú nestranícky a vo videách sa vyhýbajú nejakému hodnoteniu nejakej politickej strany alebo nejakého politika. Niekedy sa aktuálne udalosti riešia veľmi ťažko. V tomto si ako keby musia dávať pozor.

Otázka č. 19- Čo všetko ponúkate pre učiteľov?

                Majú materiály, ktoré ponúkajú. Tieto materiály majú prispôsobené na prezenčné a distančné vzdelávanie. Ten učiteľ to zoberie a hneď to môže využiť na hodine. Nemusí sa nejako extra pripravovať. Učiteľom to ušetrí čas. Cez videoportál si môžu zadať online triedu. Študent by mal absolvovať video kurz a následne kvíz a učiteľ by mal skontrolovať výsledky toho daného žiaka. Majú aj projekt s názvom Zmúdri do škôl, je to intenzívnejší program, pri ktorom  budú intezívnejšie komunikujú s vybranou  častou učiteľov. Niekedy prídu na ich hodinu a odučia tú hodinu s video kurzom. Je to taká pokročilejšia forma spolupráce.

Otázka č. 20- Máte reakcie od škôl, že majú na to záujem?

                Sú prevažne celkom pozitívne, čo ich samozrejme celkom teší. Hlavne vyzdvihujú to, že materiály pre nich sú už hotové, že nemajú s tým veľa práce. Spätná väzba je väčšinou veľmi pozitívna. To ich veľmi napĺňa, keď vidia nejakého spokojného učiteľa, ktorý im napíše ďakovný email dokonca mali listy, ktoré im napísali. Klamal by hosť keby tvrdil, že to sú iba pozitívne reakcie. Niekedy im učitelia napíšu, že by mali vylepšiť to a to. Rodičia majú problém s niektorými témami. Mali tému o hoaxoch a dezinformáciách a rodičia mali problém, že presadzujú určitú ideológiu. Tlačia určité názory a rodičia nie sú spokojní s tými videami. Potom to povie rodič na rodičovskom združení a učiteľ je pod tlakom, čí použiť alebo nie. Vidia, že reakcie sú rôzne, na internete sa nenávistné reakcie rozmohli celkom dosť a ani ony nie sú výnimkou. Sú to veci, ktoré sú súčasťou tejto práce. Konštruktívnu kritiku vždy veľmi radi privítajú a deštruktívnu kritiku filtrujú.

Otázka č. 21- Je nejaká konkrétna vec, ktorú by ste mali zlepšiť podľa učiteľov?

                Napríklad učitelia ich radi kontrolujú v gramatike a pravopise. Niekedy dokonca učitelia povedia, že by nemali používať názov projektu Zmúdri, lebo je nespisovné alebo, že niekedy nepoužívajú spisovné výrazy v tých videách. Spolupracujú s externými garantmi, každé ich video prejde externou kontrolou. Väčšinou je to nejaká neziskovka alebo organizácia, ktorá je v tejto oblasti expertom. V občianskych témach je to napríklad organizácia VIA IURIS. Naozaj robia videá, aby bolo ošetrené, aby hovorili niečo nepravdivé. Samozrejme sú ľudia a niekedy robia aj ony chyby. Naozaj sa môže stať situácia, ktorá v určitom kontexte môže vyznieť chybne.

Otázka č. 22- Musíte učiteľov aktívne vyhľadávať alebo hlásia sa samy?

                V tejto môžu používať internet, Facebookové skupiny. Napríklad keď nebola pandémia, tak chodili na študentské veľtrhy, v ktorých vysoké školy prezentovali svoje aktivity. Spolupracujú s Vyššími územnými celkami, ktorí sú zriaďovatelia stredných škôl. Postupom času si všíma, že učitelia medzi sebou si odporúčajú. Napríklad je nejaký učiteľ matematiky, ktorý u nich nenájde videá, ale odporuči to kolegovi, ktorý učí napríklad etiku alebo občiansku výchovu. Momentálne majú zaregistrovaných 7500 učiteľov na ich portáli. To je dostatočné číslo na fakt, že učitelia si to medzi sebou vedia odpromovať.

Otázka č. 23- Je nejaká spolupráca s Ministerstvom školstva?

                Snažia sa spolupracovať s verejnými inštitúciami ako napríklad Štátny pedagogický úrad. Radi by spolupracovali s Ministerstvom školstva, pre učiteľov a riaditeľov škôl by to bolo veľmi dôležité keby za sebou mali aj nejakú vyššiu verejnú inštitúciu. Budú veľmi radi, keď sa podarí nejaká intenzívnejšia spolupráca.

Otázka č. 24- Vyžaduje si to ťažkú prípravu?

                Áno je to náročná príprava a ľudia vidia častokrát len výstup, to video, ale nevidia, aká je práca za tým. Mali by sme to všetko rešeršovať. V dnešnej dobe je problémom prebytok informácii ako nedostatok informácii. Skôr viac času zaberie ako informácie vyfiltrovať. Dosť im pomáhajú odborní garanti, ktorí im pomáhajú podklady pripravovať. Majú viacero stupňov, aby zabezpečili, aby nebolo niečo chybné. Niekedy sa chybička vyskytne najmä pri občianskych témach alebo napríklad o témach, keď sme sa venovali právu. Napríklad zmenili jedno slovíčko a už tá veta mala iný právny význam. Ony sa pri tom veľmi veľa učia.

Otázka č. 25- Dá sa téma vždy urobiť zábavne?

                Robili videá o téme sudníctvo a deľba práce so začínajúcimi podnikateľmi a videá podľa hosťa boli celkom zábavné. Sú na to hrdí, že v úvodzovkách záživne témy. Sú témy, kde humor sa až tak nehodí. Takými videámi sú videá o téme kiberšikana. Tam sa humor nesnažili siliť. Hosť si myslí, že ani divák to nevyhnutne nevyžaduje. Moderátor si pozrel nejaké videá a usúdil, že niektoré prvky môžu riadne pobaviť. V niektorom tom videu bolo použitých veľa ikoniek. Snažia sa to robiť zábavne nielen slovne, ale aj vizuálne.

Otázka č. 26- Sú nejaké podobné projekty aj v záhraníči?

                Áno sú  a sú pre nich veľmi inšpiratívne. Hosť mal možnosť sa stretnúť s jednou najpopularnejších online pripravovateliek  kurzov na svete. Tento jej kurz   má asi milión absolventov. Vo sfére online vzdelávania je veľká hviezda. Veľmi ho prekvapila aká povzbudivá bola. Veľmi ho motivovala, aby niečo také spustil aj na Slovensku. Je množstvo youtubových videí, čo robia tieto vzdelávacie aktivity. V tomto to majú super, že keď vedia po anglicky, tak zo zahraníčia sa dokážu inšpirovať.

Otázka č. 27- Je technicky náročne tak videá pripraviť?

                Hosť sa priznal, že predtým žiadne videá nenatáčal. Samozrejme dievčatá, ktoré sa venovali natáčaniu videí, tak mali nejaké skúsenosti, čo im veľmi pomohlo. Hosť sa musel naučiť pred kamerou vystupovať. Hosť sa niekedy bráni pozerať staré videá, lebo vidí na sebe chyby. Z toho technického hľadiska by povedal, že je alebo nie je náročne. Hosť si myslí, že videá sa môžu natáčať na hocijaký smartphone s nejakou kamerou. Je to o tom ako to človek kreatívne uchopí. Je to o nápade, o kreativite a niekedy môžu vzniknúť veľmi zaujímavé videá.

Otázka č. 28- Zvyknete sa vrátiť ku starým videám?

                Zatiaľ k prerábke nedošlo a hosť verí, že ani nedôjde. Hosť nemá tendenciu pozerať staré videá, lebo približne vie aké sú. Hosť, keď sa vidí na videu, tak ma tendenciu odísť. Ony sa snažia spätnú väzbu zbierať a mladí ľudia sú konštruktívni a úprimní. Naozaj im povedia čo sa im páči a čo sa im nepáči. Snažia sa to robiť lepšie a lepšie, ale to je nekonečný proces.          

Otázka č. 29- Odkiaľ beriete peniaze, keďže ste neziskový sektor?

                Tá ochota je zatiaľ veľmi veľká, čo ich veľmi teší. Podporujú ich na základe grantovej schémy. Mali crowfounding, kde vyzbierali slušné peniaze. Ľudia im môžu poslať individuálny príspevok. Keďže sú v nezískovom sektore, tak to môže byť náročne a nepredvídateľne.

Otázka č. 30- Čo je podľa vás najväčším problémom školstva?

                Problémov je naozaj veľmi veľa. Školstvo by sa malo podľa hosťa zameriavať na praktickosť vecí. Každý učiteľ by si mal povedať pred svojou hodinou, že čo ja poviem mladým ľudom, čí im to povie do života a čí ich to rozvinie po nejakej stránke a budú to vedieť aplikovať. Na druhej strane na Slovensku máme veľa učiteľov, ktorí sú šikovní, veľmi pokrokoví, snažia sa do vzdelávacieho systému vniesť nové spôsoby a to napriek tomu, že práca učiteľov je podhodnotená. Profesia učiteľa nie je len státie pred tabuľou, ale aj veľa iných vecí okolo napríklad komunikácia s kolegami, opravovanie písomiek  a administratíva. Keďže sú učitelia, ony sa neustále musia vzdelávať a učiť. Učiteľská práca nie je vôbec o tom, že učiteľ ráno príde do školy a poobede z nej odíde. Majú veľa vecí okolo toho.

Otázka č. 31- Aké sú plány projektu Zmúdri.sk?

                Plánov je veľmi veľa, skôr je to o tom, vyberať čo nie. Ony chcú pokračovať v robení študijných materiálov. Nechcú mať len širší rozmer tém, ale chcú ísť aj do hĺbky. Chceli by to nejako viac rozširovať. Prajú si, aby videá boli pevnejšou súčasťou škôl. Rozmýšľajú rozbehnúť projekt aj niekde v záhraničí, lebo je veľa veci, z ktorých sa poučujú v záhraníči. Bolo by pekné keby nielen zo Slovenska sa širili tieto pekné nápady. Ostatné okolité krajiny majú rovnaké problémy ako Slovensko.  

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Russia Stalingrad Battle Anniversary

Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

02.02.2023 17:36

"Znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe," načrtol historickú paralelu na výročie Stalingradskej bitky šéf Kremľa.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113312x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie