Založ si blog

Blog č. 57- Vzdelávanie, školstvo, zelené investície

Blog o zachytení Európskej komisie na Slovensku

Konferencia o zelených investíciách, digitalizácii, vzdelávaní a školstve

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Konferencie o zelených investíciách, digitalizácii, vzdelávaní a školstve. Inšpiráciou na tému mi bol webinár, ktorý bol odvysielaný dňa 30. novembra 2021 s hosťami predrečníkom Petrom Toremom, Vladimírom Bilčíkom, Marekom Drimalom ( vicerektor Univerzity Mateja Bela), Gerdom Wellerom, Vladimírom Šuchom a Alexandrou Bitušíkovou.

Predrečník ( Peter Torem):

 • Poďakoval slovenskej pobočke Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
 •  Záverom je reagovať na nové trendy
 •  Cieľom je informovať o dianí v Európskej únii
 •  Univerzita Mateja Bela si buduje prestíž k verejnosti
 •  Hlavným cieľom musí byť prepájanie verejnej a univerzitnej sféry
 •  Vyspelé štáty majú priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie ako 1 celok
 •  Neustále zdôrazňuje kvalitu vzdelávania

Vladimír Bilčík

 •  Táto konferencia súvisí s konferenciou o budúcnosti Európy
 •  Impulzom pre konferenciu o budúcnosti Európy bol odchod Veľkej Británie z Európskej únie
 •  Sloboda prejavu, pohybu, prístupu k práci súvisí s činnosťou Európskych inštiutúcii
 •  Táto konferencia o budúcnosti Európy začala na jar
 •  Pridanou hodnotou konferencie sú občania
 •  Občania sú plnou súčasťou konferencie, ale aj plnou súčasťou panelovej diskusie
 •  K svetovému dianiu dominuje USA a Čína
 •  Slovensko má najnižšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu
 •  Podľa hosťa Európsky parlament je aj slovenský parlament
 •  Veľkým problémom Európskej únie je boj s dezinformaciámi aj o pandémii
 •  Sociálne siete budú dávať pozor na činnosť európskych inštitúcii
 •  Veľmi veľa stredoškolákov chce študovať vysokú školu v zahraničí

Gerd Weller

 •  Európa priznáva klimatickú zmenu, chce eliminovať zvýšenie teploty o 1,5 stupňa
 •  Produkcia elektrickej energie musí byť čistejšia a náhradená viac napríklad solárnou energiou
 •  Musíme sa zamerať na elektrifikáciu železničných tratí
 •  Väčšina budov sa postavila pred niekoľkými desiatkami rokov , číže zateplenie nemusí byť efektívne
 •  Potrebujeme zmeniť  mestá na zelenšie
 •  Musíme  sa pozrieť na spôsob ako vytvárame jedlo
 •  My ako Európska únia nemôžeme realizovať projekty, musia ich osloviť iní ľudia
 •  Rozpočet Európskej únie je vo výške 300-400 miliónov eur
 •  Slovensko má problém čerpať investície
 •  Investičné potreby na Slovensku sú enormné
 •  Je potrebné revitalizovať nemocnice a elektroautobusy
 •  Hosť zdôraznil začiatok uskladnenia CO2
 •  Musíme vytvoriť cirkulárnu ekonomiku
 •  Musíme zrýchliť naše aktivity

Marek Drimal  ( vice-rektor Univerzity Mateja Bela)

 •  Je potrebné prepojiť viaceré sektory
 •  Problém sa netýka len štátnych autorít, ale aj verejnosti
 •  Klimatická konferencia začala prepájať vedu a výskum s podnikateľskou sférou
 •  Univerzita Mateja Bela bola prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá sa pripojila ku platforme s názvom Rest to Zero 
 •  Globálna produkcia CO2 je na úrovni 25 %
 •  Je plán dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050
 •  Zásadným problémom sú financie
 •  Podporuje sa bezpečnosť, diverzita a životné prostredie
 •  Ďalším zdrojom sú štrukturálne fondy
 •  Celkový finančný objem je vo výške 5 miliónov eur
 •  Hlavným cieľom je zvyšovanie elektromobility
 •  Čo sa týka vedy a techniky je oblasť zásadná
 •  Na katedre majú odborníkov, ktorí sa venujú výskumu inváznych druhov
 •  Budú diskutovať pri riadení krízových scenárov
 •  Zásadný personálny  problém je v školstve a zdravotníctve
 • Čo sa týka krízového riadenia, tak má univerzita veľa aktivít
 •  Hlavným cieľom je akreditácia študijných odborov
 •  Hlavným projektov je obnova D4-R7
 •  Základom je podpísanie rámcovej úverovej zmluvy
 •  Keby sme dnes vypli produkciu CO2, tak by priemerná teplota vzduchu na Zemi ešte rástla niekoľko desaťročí
 •  Preferuje elimináciu skleníkových plynov
 •  Musíme robiť to čo môžeme
 •  Sprievodným javom klimatickej zmeny je posun klimatickým pasiem
 •  Mali by sme akceptovať invázny druh
 •  Posun teploty o 2 stupne Celzia bude mať veľmi vážne následky

Vladimír Šucha

 •  Oblasť vzdelávania nie je kompetencia Európskej únie, ale členských štátov
 •  Ikonou Európskej únie čo sa týka vzdelávania je študentský výmenný pobyt ERASMUS
 •  6 rokov trvalo kým sa ujal tento projekt
 •  V roku 1987 bolo schválenie ERASMUSU
 •  ERASMUS bol kľúčový pre trh
 •  ERASMUS je najväčší vzdelávací projekt na svete
 •  Krízy podľa hosťa zvýrazňujú problémy v spoločnosti
 • Ľudia sú veľmi hákliví na zmeny
 •  Čo sa týka vysokoškolského prostredia chýba tvorivá činnosť
 •  Nemôžeme mať samých chlapov- vedcov
 •  Sú obrovské bariéry medzi bohatými a chudobnými. Chudobní ľudia často nemajú prístup ku vysokoškolskému vzdelaniu
 •  Súčasne zameranie vysokoškolského vzdelávanie je na boj o talent
 •  Je priestor na zlepšovanie
 •  Kompetencie EÚ nemôžu byť na oblasť vzdelávania
 •  V oblasti vzdelávania je potrebné rozhodovať na Slovensku
 •  Nemali by sme byť izolovaní, ale mali by sme byť otvorení
 •  Hodnota vzdelávania išla z 3. priečky na 11. priečku
 •  Schopní a vzdelaní ľudia to majú ťažké
 •  Nastupuje umelá inteligencia
 •  Obrovskou výzvou bude zlepšiť psychickú schopnosť ľudí
 •  Dôležitou požiadavkou pracovných pohovorov je schopnosť komunikácie a spolupráce
 •  Páni Grohová, ktorá má tzv. Fínsku školu na Slovensku. Podľa nej najdôležitejším tréningom pre učiteľov je návšteva zahraničných škôl
 •  Máme malú mobilitu medzi praxou a univerzitou
 •  75 % učiteľov pozerá médiá, kde sú konšpiračné teórie
 •  Tieto média prinášajú obrovskú nevražlivosť a útok na demokraciu
 •  Jedna z najdôležitejších je výziev je rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí, mladí ľudia nie sú schopní sa pýtať
 •  Nástup umelej inteligencie môže spôsobiť úpadok liberálnej demokracie
 •  úspech západných civilizácii môže byť zmarený
 •  Zmeny, ktoré sú pred nami sú obrovské
 •  Dosť sa veľa kritizuje slovenské školstvo, ale my Slováci sme boli priekopníkom olympiád na školách  
 •  UNESCO usporiada súťaž s názvom Mládež ako výskumník
 •  Mladí ľudia mali za úlohu zhodnotiť dopady pandémie
 •  Hosť bol v paneli s dievčaťom z Číny a Haiti
 •  Nie je dôležité, že problematika vzdelávania chýba v pláne obnove
 •  Najväčšia časť európskych fondov pôjde do celoživotného vzdelávania  

Alexandra Birušíková

 •  Zvýraznila tzv. Bolognský proces. Tento vzdelávací proces nebol príjmaný s nadšením, ale napriek tomu priniesol transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní
 •  Zdôraznila potrebu spolupráce
 •  Chce viac kolegov zo záhraníčia na vysokej škole
 •  V oblasti rodovej rovnosti nie sme ani o milimeter vpred
 •  Projekty od 1.1.2022 budú zamerané na plán rodovej rovnosti
 •  Hostka by privítala zlepšenia akademického procesu
 •  Mnohí si pod pojmom celoživotné vzdelávanie predstavujú Univerzitu 3. Veku
 •  Univerzity sú konzervatívne inštitúcie, ktoré sa nezmenili
 •  Máme malú mobilitu medzi praxou a univerzitou
 •  Celoživotné vzdelávanie sa týka aj staršej generácie
 •  Švédsky partner zapojil so súhlasom miestnych úradov ľudí do výskumu
 •  Prestali sme rešpektovať výsledky vedy a výskumu počas pandémie

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Russia Stalingrad Battle Anniversary

Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

02.02.2023 17:36

"Znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe," načrtol historickú paralelu na výročie Stalingradskej bitky šéf Kremľa.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113306x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie