Založ si blog

Referát č. 58- Definícia marketingu, Marketingové koncepcie, Marketingové prostredie podniku

Definícia marketingu, Historický vývoj marketingu, Podnikateľské koncepcie,

Definícia marketingu:

Marketing je odvodený od slov Market čo znamená trh a Ing čo znamená činnosť, t.j. marketing je práca s trhom.

Iné definície marketingu:

Marketing je odbor skúmajúci mieru uspokojovania ľudských potrieb t.j. skúma ako ľudia sú spokojní s poskytnutou službou alebo statkom.

Marketing je koncepciou vedenia podniku, ktorej stredobodom pozornosti je trh- miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, aby si dohodli cenu statkov a služieb.

Historický vývoj marketingu:

 1. Primitívny marketing- v tejto fáze dopyt prevažuje nad ponukou, konkurencia je ešte slabá a marketing je sústreďovaný na distribúciu a jednoduchú propagáciu.
 2. Masový marketing- táto fáza sa charakterizuje silnejúcou konkurenciou, propagáciou,  väčšou diferenciáciou  produktov.
 3. Cieľový marketing- vytvára sa koncepcia marketingu orientovaná na zákazníka
 4. Trhový a spoločenský marketing-  Marketing v tejto fáze sa nazýva aj strategický marketing. V tejto fáze sa začína prihliadať nielen na potreby zákazníkov, ale aj trhových partnerov.
 5. Medzinárodný marketing- V tejto fáze dochádza k prepájaniu viacerých národných politík na jednu globálnu.
 6. Marketing budúcnosti- v tejto fáze marketing ako vedná disciplína predpovedá budúce trendy v marketingu, t.j. budúce správanie spotrebiteľov a konkurencie.  

 Podnikateľské koncepcie:

 1. Výrobná podnikateľská koncepcia- táto koncepcia bola uplatňovaná v 20. rokoch 20. storočia. V tejto koncepcii dochádzalo k znižovaniu nákladov pri výrobe a tým pádom k znižovaniu cien výrobkov.
 2. Výrobková podnikateľská  koncepcia- vychádza z predpokladu, že zákazník preferuje výrobky a služby špičkovej kvality.
 3. Koncepcia predaja- Mnohé podniky túto koncepciu využívajú, keď je nadbytok kapacít
 4. Marketingová podnikateľská koncepcia- táto koncepcia vychádza z potrieb a želaní zákazníkov.
 5. Sociálny marketing- táto koncepcia je zameraná na vytvorenie súladu medzi záujmami podniku a záujmami zákazníkov.  

Základné marketingové pojmy:

 1. Potreby- Potreby sú pocity nedostatku, ktoré nútia človeka, aby ich uspokojil.
 2. Želania- určujú určitú formu potrieb, ktorá závisí od kultúry daného človeka a od osobnosti daného človeka.
 3. Dopyt- je množstvo tovarov a služieb, ktoré sú si ochotní kupiť zákazníci za určitú cenu.
 4. Produkty- sú všetky tovary a služby, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb zákazníkov
 5. Výmena- je proces získania určitého produktu od niekoho
 6. Transakcia- je výmena hodnôt medzi dvoma účastníkmi
 7. Trh- je miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby si vymenili tovary a služby za určitú cenu

Marketingové prostredie podniku sa delí na:

 1. Mikroprostredie
 2. Makroprostredie

Medzi zložky mikroprostredia patria:

 1. Konkurencia– je spôsob súperenia podnikov, ktoré sú rovnakého zamerania.  
 2. Partneri – nie sú konkurenčné podniky, ale na základe kontraktu sa podieľajú na chode podniku. 
 3. Zákazníci- sú cieľom činnosti podniku, sú hlavným subjektom uspokojovania potrieb zo strany podniku.  
 4. Verejnosť-  rozumieme im skupiny obyvateľstva, ktoré ovplyvňujú správanie podniku

Medzi zložky makroprostredia podniku patria:

 1. Ekonomické prostredie-

Tvoria na jednej strane faktory, ktoré ovplyvňujú možnosť podniku predávať tovary a služby a na druhej strane tvoria faktory, ktoré ovplyvňujú možnosť zákazníkov kupovať tovary a služby.   

 • Demografické prostredie-

Je rozdelenie zákazníkov podľa pohlavia, veku, vzdelania

 • Prírodné prostredie –

Tvoria zásoby prírodných zdrojov a ich cenu. Negatívnym vplyvom na prírodne prostredie je znečisťovanie životného prostredia.

 • Technologické prostredie

Jedným z najsilnejších vplyvov na technologické prostredie je zmena technológii a vplyvov.

 • Politické prostredie

Súčasťou politického prostredia je legislatíva, orgány moci a záujmové nátlakové skupiny ( lobby)

 • Kultúrne a sociálne prostredie-

Tvoria zvyky, prístupy a preferencie zákazníkov. Na tieto faktory je veľmi ťažké reagovať

Faktory ovplyvňujúce na činnosť podniku sa delia na:

 1. Priame faktory- priamo ovplyvňujú činnosť podniku
 2. Nepriame faktory- nepriamo ovplyvňujú činnosť podniku

Blog č. 37- Program Amoris

22.09.2021

Blog o programe Amoris V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme programu Amoris. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Vitaj, doma, rodina. Táto relácia bola odvysielaná 19. septembra 2021 s moderátorom Ondrejom Rosíkom a hosťom Romanom Sekom, ktorý je [...]

Blog č. 36- Cesta do života

21.09.2021

Blog o organizácii úsmev ako dar V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme organizácii úsmev ako dar, ktorá organizovala podujatie Deň plný možnosti. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Vitaj, rodina, doma. Táto relácia bola odvysielaná [...]

Blog č. 35- Michaela Spodniaková

20.09.2021

Blog o fotografovaní bábätiek a svadieb V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme fotografovaniu bábätiek a svadieb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Vitaj, rodina, doma. Táto relácia bola odvysielaná 19.septembra 2021 o 14:00 s moderátorom [...]

očkovanie koronavírus

Laboratóriá odhalili takmer tisíc nakazených, pribudli hospitalizácie aj obete

23.09.2021 10:08

Počet hospitalizovaných stúpol o päť, v nemocniciach tak aktuálne leží 442 ľudí s ochorením COVID-19.

Interrupcie / Potraty /

Americký štát Florida posúdi návrh zákona na takmer úplný zákaz potratov

23.09.2021 09:50

V prípade schválenia by zákon viedol k zákazu potratu od okamihu tehotenstva, kedy možno u embrya detekovať srdcový tep, teda približne šesť týždňov po počatí.

NR SR: Rokovanie parlament

Poslancov čaká štvrtková Hodina otázok aj odvolávanie Mikulca

23.09.2021 09:35

Poslanci Národnej rady SR sa budú počas dnešného rokovacieho dňa venovať v prvom čítaní aj novele zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Tatranská Lomnica

V centre Tatranskej Lomnice odchytili dve jelenice

23.09.2021 09:15

Boli nebezpečné pre domácich aj návštevníkov. Skončila v blízkej zvernici.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 98
Celková čítanosť: 80265x
Priemerná čítanosť článkov: 819x

Autor blogu

Kategórie