Založ si blog

Blog č. 31- Začiatok školského roka č.1

Blog o začiatku školského roka č. 2

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme začiatok školského roka. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Regina-stred a relácia Večerné reflexie. Táto relácia bola odvysielaná 31. augusta 2021 o 21:05 s moderátorkou Monikou Pastuchovou a jej hostkou Janou Zacharovskou zo základnej školy Slobodného vysielača v Banskej Bystrici. 

                Dva letné prázdninové mesiace sa končia a na rád je školský kolotoč plný školských povinnosti, ale aj stretnutí so spolužiakmi a učiteľmi. Pre tisícky detí to bude niečo úplne nové.

Otázka č. 1- Aké boli prázdniny?

                Prázdniny boli rýchle, trochu pracovné, trochu oddychové, ale pekné. Moderátorka priblížila hostku, že holduje turistike. Hostka trochu vybehla do okolia s jej deťmi.

Otázka č. 2- V akom regióne sa cítite najlepšie?

                Hostka spolu s rodinou má chalupu na Donovaloch. Hostka miluje prírodu, lebo je to pre ňu balzam na dušu.

Otázka č. 3- Chceli by ste odmalička byť učiteľkou?

                Ako malé dievčatko nechcela byť učiteľkou, ale časom sa to vykryštalizovalo. Hostka skončila Strednú ekonomickú školu, ale nechcela ďalej sedieť v kancelárii. Inšpiratívnou osobou pre učiteľské povolanie bola pre ňu učiteľka prvého stupňa. Prvé 2 ročníky ju učila blízka príbuzná. Možno vďaka nej hostka sa dostala na dráhu učiteľského povolania.     Hostka si myslí, že zvolila dobré povolanie.

Otázka č. 4-  Ako vyzerá začiatok školského roka v tej Vašej škole, kde ste učiteľkou?

                Pre prváčikov je také slávnostné privítanie do toho školského života. U tých starších nie je príliš veľké nadšenie. Všetci sú veselí, nabudení.

Otázka č. 5- Čo čaká prváčikov, na čo sa majú pripraviť?

                Bude to naozaj slávnostne privítanie,  na ktoré ako  hostka verí nikdy nezabudnú. Určite ich privítajú dvaja školáci možno zaškoláci a určite im dajú nejaké rady ako sa správať v škole.

Otázka č. 6- Aké sú dobré rady pre rodičov a starých rodičov pri prvom školskom dni školáka.

                Hostka by poradila rodičom, aby zachovali pokoj a rozvahu a v tomto duchu viesť aj tie ďalšie roky. Rodičia by nemali trestať dieťa, keď sa vyskytne neúspech. Každý človek má právo na omyl, omyl ho posúva ďalej. Čo je dôležité urobiť dieťaťu nejaký systém, vyčleniť čas na učenie, čas na oddych a nájsť si čas na rozhovor s tým dieťaťom. Hostka hovorí rodičom, že aj napríklad pri umývaní riadov sa s tým dieťaťom dá učiť napríklad rodič prikáže dieťaťu, poď mi prečítať recept. Takouto formou treba dieťa nabádať k učeniu.

Otázka č. 7- Čo v prípade, keď dieťa nechce ísť do školy napríklad plače?

                Určite rodičia by mali odľahčiť tú situáciu nejakým príbehom alebo nejakým vtipom, aby dieťa sa nebálo školy, ale, aby myslelo čoho čaká v ten deň. Konkrétne hostka nemala prípad, že dieťatko plakalo, keď išlo do školy. Vo vedľajšej triede mali dievčatko, ktoré plakalo 2 roky, keď išlo do školy, hostka priznáva, že to bolo niekedy až bezradné. Dievčatko sa snažili nejakými metódami presvedčiť,  že škola nie je nejaké strašidlo, zlá inštitúcia.

Otázka č. 8- Máte tu skúsenosť, že rodičia pri nástupe detí do školy majú ďaleko väčšie nervy?

                Áno hostka potvrdzuje aj z vlastnej skúsenosti rodiča, že rodičia majú ďaleko väčšie nervy. Ideálne je ak má budúci žiak staršieho brata , vtedy sa podľa moderátorky zvládajú situácie ľahšie. Hostka , ale oponovala, že starší bratia mladším žiakom niekedy dávajú chrobákov do hlavy, že veď počkaj učiteľka ti ukáže.

Otázka č. 9- Vnímate to, že deti sú viac disponované ako priemer?

                Hostka povedala, že určite áno. Deti pred nástupom do školy robia psychologické a jazykové testy, tak vyberajú tie deti, ktoré sú nadpriemerne inteligentné. Takýmto deťom treba dať viacej ako tým bežným. Deti sa navzájom motivujú, ale pre učiteľa motivovať takéto zvedavé a vnímavé deti je veľmi ťažké.

Otázka č. 10- V škole ste mali žiaka, ktorý pri nástupe do školy vedel čítať. Ako motivovať tohto žiaka k výkonu na jednej strane a na druhej strane  venovať sa aj iným žiakom?

                Hostka využila tohto žiaka ako pomocníka na prečítanie dlhšieho textu v šlabikári. Pre hostku bolo prínosom, že dieťa nespyšnelo, ale tak pekne k spolužiakom prístupovalo. To dieťa malo niečo viacej nielen po tej vedomostnej stránke, ale aj po tej citovej stránke.

Otázka č. 11- Aký bol vzťah učiteľ -žiak pred 20 rokmi a aký je vzťah teraz?

                Hostka má asi šťastie na rodičov, žiakov a kolegov, lebo kdekoľvek pôsobila, tak sa stretávala s úžasnými ľuďmi, s úžasnými rodičmi, učiteľmi. Hostka musí, ale povedať, že už dlhšiu dobu sa vytráca úcta žiaka k učiteľovi, hostka si všimla, že keď ide v škole po chodbe, tak žiaci, ktorí nie sú v jej triede ju nepozdravia a tvária, že ju nepoznajú. Čo sa týka rodičov, tak hostka má pocit, že rodičia považujú školu za odkladovňu detí. Moderátorka dodala, že rodičia si myslia, že deti v škole musia mať komplet vyplnený čas. Deti si nevedia vybrať informácie, ktoré sú viac potrebné pre život a sú také menej vynaliezavé. Deti podľa hostky sú zvyknuté na full servis, a potom nevedia ako zareagovať. Deti čakajú, že im to niekto nadiktuje a v tomto sú deti iné ako boli v minulosti. Moderátorka dodala, hostka prezradila, že dnešné deti sú oveľa viac zvedavé, vnímavé. Hostka dodala, že sú aj netrpezlivejšie. Ony chcú všetko hneď. Dnešné deti by sa mali riadiť do budúcna heslom Vyčkaj času ako hus klasu.

Otázka č. 12- S deťmi sa musíte viac rozprávať, a potom vysvetľovať alebo to ide ruka v ruke?

                Podľa hostky to ide ruka v ruke.  Cez komunikáciu sa dá doviesť k učivu, ktoré budú preberať. Aj keď niektoré deti sú až príliš ukecané, čo narúša pracovnú atmosféru, ktorá vznikne v triede.

Otázka č. 13- Je ťažšie utíšiť dnešné deti?

                Hostka povedala, že určité áno. Moderátorka sa jej spýtala, že čím to je. Hostka má pocit ako keby sa deti cez víkend nerozprávali s rodičmi a tým pádom v pondelok sa nedá učiť, lebo deti chcú vyrozprávať zážitky. Stále o niečom niekto rozpráva. Dnešné deti podľa hostky strašne nahlas rozprávajú. Moderátorka dodala, že deti v pondelok sa chcú viac vyrozprávať, lebo ich rodičia cez víkend nevypočujú. Podľa hostky je to asi veľmi individuálne. Pozná rodiny, kde sa rodičia s deťmi rozprávajú primerane, ale sú aj také deti, keď spýta hostka kde si bol, tak dieťa odpovie, že som sa hral na počítači. Počítače sú ďalšia kategória, o ktorej by sme sa mohli rozprávať, čí to je prospešné pre deti, že technológia ide stále dopredu, ale ich zase oberá o detstvo a zážitky.

Otázka č. 14- Aká je Vaša skúsenosť s fyzickou kondíciou dnešných detí?

                Je pravda, že dnešné deti sú menej fyzicky pripravené, tým že ich rodičia vozia, ale keď učiteľ správne zmotivuje dieťa, tak ho dostane tam, kde ho dostať chce. Hostka má osobne veľmi šikovné a veľmi obratné deti.

Otázka č. 15- Spomínate si ako vás   osobne zastihla pandémia Covidu-19? Ako ste na to reagovali ako mama, kolegyňa, učiteľka?

                Keď sa začala pandémia Covidu-19, tak ich to zastihlo nepripravených. Nikto nečakal, že sa to môže stať, že nabehneme na nejakú distančnú výučbu. Školy neboli vybavené technologickými prostriedkami. Skúšali rôzne veci, hostka mala vtedy štvrtákov. V tomto smere mali rýchlokurz ako učiť distančne. Hostka si myslí, že to bolo náročné obdobie, náročné obdobie bolo aj minulý školský rok. O to náročnejší bol minulý školský rok, lebo to obdobie trvalo dlho a náročne to bolo pre druhostupňových žiakov a stredoškolákov. Hostka nie je zástanca tohto distančného vzdelávania, aj keď v technickom smere ju to strašne obohatilo, ale vo vzťahu učiteľ- žiak tam nevidela žiadne výhody tohto vzdelávania.

Otázka č. 16- Aké sú najväčšie negatíva, ktorým ste čelili?

                Najviac to zobralo vzťahy medzi deťmi, budovať vzťah k učeniu, budovať vzťah učiteľ- žiak.

Otázka č. 17- Čo bolo najhoršie pre mamu?

                Hostka videla na svojich deťoch ako ich demotivuje tá situácia. Nebolo svetlo na konci tunela, že áno raz to skončí. Tie deti sa rozprávali len cez nejaké obrazovky. Ešte prvý mesiac to bolo také, že dobre vydržíme, aspoň jej deti boli po 2 mesiacoch úplne demotivované. Potom sme sa strašne veľa rozprávali, hostka si myslí, že v takom období je strašne dobre rozprávať sa s deťmi. Hostka si myslí, že deti by mali mať rovnaký režim aký majú počas klasického vyučovania. Tie deti sa museli veľakrát spoľahnúť sami na seba. Každé dieťa to vnímalo úplne inak. Niektoré deti boli vystresované, nevedeli si nájsť systém. Naozaj pre tie deti to bolo veľmi náročné obdobie. Myslí si, že aj pre učiteľov to bolo náročne obdobie, lebo príprava na vzdelávanie je dvojnásobne ak nie mnohonásobne ťažšie. Prinútiť deti, aby sa naučili čo hostka chce sa cez obrazovku nedá.

Otázka č. 18- Ako prežívali distančné vzdelávanie prvačence?

                Našťastie boli s prvákmi doma len mesiac. Výpadok učenia nebol až taký dlhý. Hostka si myslí, že pre prvákov je absolútne nevyhovujúce. Z vlastnej skúsenosti môže povedať, že je hrdá na prvákov. Vedeli si zapnúť, vedeli si vypnúť mikrofón. Udržať ich v pozornosti a naučiť ich tvary písmen písať, tak to dalo zabrať.

Otázka č. 19- Aké boli najčastejšie spätné väzby prvákov? Ako to tie deti vnímali?

                Týmto maličkým deťoch chýbalo, aby boli spolu, aby boli von, aby sa vyšantili s ostatnými deťmi. Toto mesiac tieto deti nezažili. Naozaj toto im chýbalo ten kontakt medzi sebou. Vnímali to na jednej strane pozitívne, že učitelia pri distančnom vzdelávani robili kus práce, ale na druhej strane to vnímali negatívne, že boli z tej práce vyrušovaní. Pre rodičov to bolo veľmi psychicky náročne, na jednej strane si museli dozrieť na svoje deti a na druhej strane museli dozreli aj na svoju prácu, klobúk dole pred každým takým rodičom. Jedným z pozitív, ktoré si uvedomili rodičia počas pandémie Covidu-19, že práca pedagóga je nesmierne náročná, v mnohých prípadoch je to niečo čo si zaslúži obrovský obdiv. Rodičia sa zároveň stáli rodičmi, pedagógmi, zásobovačmi, kuchármi.

Otázka č. 20- Ste pripravení na to úspešne odštartovať nový školský rok? Čo všetko ste museli zmeniť a povedať áno sme pripravení do nového školského roka?

                Hostka verí a dúfa, že vydržia v pracovnej atmosfére čo najdlhšie, že nám to nebude narúšať bežný chod. Na toto podľa hostky nikdy nebudú pripravení, tieto veci sa budú meniť za pochodu. Moderátorka dodala, že sa učíme učiť prispôsobovať novej realite, získavať skúsenosť, že plávať vo veciach čo nám život pripraví. Hostka dodala, že na druhej strane sme v napätí čo bude zajtra.

Otázka č. 21- Čo je princípom projektu Oceňovanie najlepších žiakov?

                V podstate tento projekt na škole trvá už od nepamäti. Hostka miluje tento projekt, lebo sa tam môže tak uvoľniť. Hostka sa musí poďakovať všetkým žiakom, ktorí prispeli svojou malíčkosťou do tohto projektu. Nikdy sa hostke nestalo, že ju žiak odmietol, aby sa zapojil do tohto projektu. Hostka miluje koniec školského roka, keď môže celá škola odprezentovať pred  rodičmi. Moderátorka dodala, že ocenenie najlepší žiak by si teraz zaslúžil každý žiak školy. Hostka opravila moderátorku, že mali takéto oceňovanie prostredníctvom školského rozhlasu, kde boli úspešní žiaci vyhlásení. Nebolo to síce v slávnostnom štýle, ale aspoň takýmto spôsobom sa predstavili svojim spolužiakom. O ten kultúrny program sa starajú žiaci a je to také, že Škola baví školu.

Otázka č. 22- Aký je Váš odborný názor na učenie cudzích jazykov u detí?

                Hostka osobne neučí angličtinu teda žiadny cudzí jazyk, ale musí povedať, že malé deti sú schopné nasávať ako špongia a to sa týka aj cudzieho jazyka. Deti sú strašne nútení počúvať a sú nútení pohlcovať informácie z cudzieho jazyka. V dnešnej dobe je potrebný cudzí jazyk. Tým, že deti s rodičmi cestujú do zahraníčia, tak deti majú pocit voľnosti. Z ich školy odchádzajú kvalitne vyštudovaní žiaci čo sa týka cudzích jazykov. Nemajú problém na strednej škole prejsť na výučbu cudzieho jazyka. Začína sa u nich angličtinou od prvého ročníka, a potom od piateho ročníka sa priberá ďalší cudzí jazyk. Rodičia môžu vybrať pre deti nemecký, ruský, francúzsky jazyk. Tento rok majú lektora, ktorý bude mať konverzácie so staršími žiakom v anglickom jazyku. Takže si hostka myslí, že to bude veľké + pre tie deti. Moderátorka dodala, že škola, ktorá pripravuje žiakov na lepšiu úroveň cudzieho jazyka, pre tú školu to je určite +.

Otázka č. 23- Aké sú Vaše skúsenosti s duševným zdravím detí?

                Hostka si myslí, že dnešným deťom chýba viacej lásky. Potrebujú viac objatia, pochopenia, vyrozprávať sa, keď majú nejaký žiaľ, tak sa vyplakať. Malé deti to ešte zvládnu, ale väčšie deti sa akoby stránili týchto citov. Moderátorka dodala, že dnešné deti majú pocit, že zlyhajú. Každý rodič chce, aby jeho deti mali samé jednotky, číže sú orientovaní na konečný výkon. Týmto deťom treba vysvetliť, že aj 5-ka je známka, že vtedy sa svet nezrúti. Každý pedagóg vie, že 1 5-ka neznamená nič. To dieťa má milión ďalších možnosti ukázať čo v dieťati je a dobrý pedagóg z toho dieťaťa to vytiahne.

Otázka č. 24- Aké sú povinnosti administratívnej agendy učiteľa?

                V škole sme hlavne kvôli dieťaťu a až potom prichádzajú na rad tieto papierové veci, ktorých je naozaj neúrekom a čím ďalej tým viac hlavne v tejto dobe napr. taký výskum, také vyhlásenie, také štatistiky. To je zaťažujúce pre učiteľa, ale hostka si myslí, že papier znesie všetko.

Otázka poslúcháčky z Kováčovej- Ako vplýva na psychiku detí orientácia na výkon, ktorú má aj Vaša škola? Aký je názor učiteľky na alternatívne typy vyučovania napríklad neznámkovanie v prvom ročníku

Odpoveď poslucháčke- U nich nejde len o výkon toho žiaka. Tam sa neoceňujú žiaci, ktorí mali samé jednotky na konci školského roka, ale tam sa oceňujú žiaci, ktorí mali nejaké úspechy. Aj keď sú klasická škola, tak do výučby zaraďujú alternatívne metódy výučby. Používame ranné metódy alebo rôzne metódy vo vyučovaní. Skriktne sa držia štátnej danej formy vyučovania. Čo sa týka slovného hodnotenia, hostka hodnotila prvákov slovne, takže písala každý mesiac slovne v čom sa tí žiaci zlepšili. Na škole prechádzajú na známkové hodnotenie od druhého ročníka, ale hostka nepovie, že napísal si to na 2-ku, ale aj ohodnotí slovne toho žiaka. Takisto na rodičovských združeniach hostka dáva spätnú väzbu rodičom, prečo má tú 3-ku. Hostka si myslí, že aj tá známka je slovne ohodnotená. Otázka č. 25- Moderátorka dodala, že má vlastnú skúsenosť z rodičovských združení svoje deti,že rodičia sa v triede rozdelili na 2 tábory a to rodičia, ktorí chceli výlučne slovne hodnotenia a rodičia, ktorí chceli výlučne hodnotenie známkové. Akým spôsobom tomuto čelíte?

                V podstate pri známke máme aj slovné hodnotenie čo ten žiak zvládol alebo nezvládol. Slovné hodnotenie dáva väčší obraz o žiakovi.

Otázka č. 26- Ako čelíte rôznorodým názorom rodičov v triede?

                Rodič vníma každé dieťa, že je rôznorodé, ale to dieťa je v skupine iných detí. Každé dieťa by sa malo zaradiť, začleniť do tej skupiny a možno rodič vidí iba svoje dieťa, ale nevie ako sa to odohralo v skupine detí.

Postreh poslucháča- Poslucháčka pochválila dnešných učiteľov, že učiť dnešné deti si vyžaduje veľkú odvahu. Mama poslucháčky mala v triede 50 žiakov, ale tí žiaci poslúchali na slovo. Poslucháčka prechádza denne okolo školy a vyzerá to tam ako v holubníku. Nezávidí učiteľom v dnešnej dobe učiť a rodičia to ani nechce hovoria ako si deti zastávajú. Všetko závisí od rodiny a od rodičov. Mnohí si to mali uvedomiť, že to nie je ľahká práca učiť deti.

Moderátorka dodala, že niekedy učiteľ má väčší problém riešiť nálady rodičov ako nálady samotných detí. Hostka prizvukuje, aby učitelia komunikovali s tými rodičmi. Hostka hovorí rodičom, že ak máte nejaký problém alebo s niečím nesúhlasíte, tak priďte za ňou. Vtedy si rodičia spolu s hostkou vysvetlia mnohé veci. Úlohou rodiča by malo byť naučiť dieťa byť v spoločenstve, v ktorom sa nachádza. Snažiť sa, aby si vyriešil mnohé veci v tej komunite aj samé.

Otázka č. 27- Aké je odporúčanie hostky pre rodičov prvákov? S akou výbavou by rodič mal pustiť dieťa do školy?

                Rodičia by sa nemali báť  o dieťa. Každé dieťa je v dobrých rukách pani učiteľky prípadne pána učiteľa. Prváčikovi by hostka mala povedať, že škola je truhlica zázrakov a že je to taká rozprávka, s ktorou si prejde. S úsmevom na tvári by mal vojsť do školy a naozaj sa nebáť. Rodič by mal mať pevné nervy a dôveru, aby sa nebáli porozprávať o svojich problémoch prípadne dať aj nejaké návrhy ako pracovať s tým svojim dieťaťom.

Otázka č. 28- Prečo vás to baví aj po tých 25 rokoch? Aké sú situácie, keď si poviete, že stojí to za to?

                Každý deň sa nájde takáto situácia, ktorá jednak ju prekvapí a jednak ju posúva ďalej. Toto je tá chvíľa, ktorá stojí za to byť na pozícii učiteľa. Tie deti sú neskutočné, vďačné, tvárne, láskavé. Veľa sa od nich každý deň učíme

Historka hostky s malým dievčatkom:

Vymyslela rozprávka kde bolo tam bolo hostka už nevie kto tam vystupoval, fakt pár viet a spýtala či môže prečítať spolužiakom a cez prestávku ku nej prišiel spolužiak, športovec. Paťko páčila sa ti moja rozprávka, hostka čakala, že povie nie, ale nakoniec na jej prekvapenie sa objali. Bol tam vzájomný prejav vďačnosti  a povzbudenia. Objatie hostku fakt dostalo. Vedia byť deti niekedy veľmi zákerné, ale vedia byť aj láskavé.   

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

petr pavel

Pavel nechce úradovať z hradu, obáva sa odpočúvania

02.02.2023 17:57

Novozvolený český prezident žiada v priestoroch Pražského hradu bezpečnostnú kontrolu.

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Russia Stalingrad Battle Anniversary

Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

02.02.2023 17:36

"Znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe," načrtol historickú paralelu na výročie Stalingradskej bitky šéf Kremľa.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113302x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie