Založ si blog

blog č. 17- Média

Blog o tom ako média ovplyvňujú manželov a deti

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Ako média ovplyvňujú manželov a deti. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Vitaj, doma, rodina. Táto relácia bola odvysielaná 11.júla 2021 o 14:00 s moderátorkou Jankou Ondrejkovou a jej hostkou Barborou Okruhľanskou.

                Hostka relácie pravidelne otvára témy digitálnej výchovy v modernej dobe. Výchovu v tejto oblasti potrebujú nielen deti, ale aj dospelí.  S technológiami sú spojene negatívne aj pozitívne veci. Technológie treba len správne používať.

Otázka č. 1- Prečo ste sa vlastne začali venovať digitálnym technológiám? Čo vás na nich fascinuje?

                Technológie ju celý život bavili a chcela sa naučiť ich používať. Chcela využívať ich pozitíva. Bolo jej to blízke a využívala všetko čo bolo v jej dosahu. Počas strednej školy bola zapojená do mnohých mediálnych projektov. Prirodzene išla študovať na masmediálnu komunikáciu. Vždy pracovala v digitálno-mediálnom obore. Hľadala cesty ako sa priblížiť k rodičom a učiteľom.  Priblížiť digitálnu dobu, aby ani oni nemajú z nej strach.

Otázka č. 2- Ktoré oblasti života digitálne technológie skvalitnili a zjednodušili?

                Hostka si pamätá, keď do jej života vošiel mobil. Je to smartphone, ktorý nám nahradil iné vymoženosti. Do smartphone sa všetko zmestí. Máme v ňom najväčšiu encyklopédiu sveta. Mobil nám zjednodušil komunikáciu, vyhľadávanie, nákupy, rôzne vybavovačky. Uľahčuje nám šetriť čas, našu prácu, vzdelanie, spojiť sa ľuďmi zo všetkých kútov sveta.

Otázka č. 3- Aké sú negatíva mobilov a sociálnych sietí?

                Ak sa príliš často zamotáme s technológiami, ak ich príliš často berieme do rúk. Môžu nás obrať o veľké množstvo času, o spánok a vnútorný pokoj. Medzi konkrétne negatíva sociálnych sietí patria zneužívanie ochrany osobných údajov, klamstvo, nenávisť, kyberšikana, závislosť od mobilov, sociálnych sietí, vnútorná prázdnota. Dnes sa nám ťažko rozoznáva na internete v spleti všetkých infomacií čo je pravda a čo lož. Často podľahneme neovereným konšpiráciám. Keď si otvoríme komentáre pod článkom, tak vidíme tam množstvo nenávisti, nadávok dokonca osobných útokov čo nás dokáže znechutiť a negatívne naladiť. Každý kto dnes je na internete nie je možné, aby nestretol nejaký negatívny komentár. Digitálny priestor nás dosť anemizuje, to znamená, že si môžeme dať hocijaké meno.  Digitálny priestor dáva priestor na šikanovanie a obťažovanie. Mnohí ľudia trpia závislosťou zvanou FONO , je to strach, že nám niečo na internete ujde.  Je to potreba kontrolovať si mobil, aplikácie, maily. To nás vedie k tomu, že mobil nevieme odložiť z ruky. Určite sa objavia vedľajšie symptómy. Nevieme sa sústrediť na prácu. Ľudia začnú pociťovať únavu a nepokoj a končí sa tým, že sa ani dobre nevyspia.  Mobily a sociálne siete majú mnohé výhody, ktoré nám môžu uľahčiť život, ale majú aj mnohé nevýhody , ktoré nám môžu sťažiť život.  

Otázka č. 3- Uľahčia život deťom s detskou mozgovou obrnou alebo svalovou dystrofiou technológie?

                Digitálne technológie boli vyvinuté, aby nám uľahčili život. Slúžia nám v každom postavení v ktorom sme. Ovplyvňujú naše rodiny, v každej rodine je prítomná nejaká digitálna technológia. Covidová doba to ešte umocnila, že sme technológie začali používať viacej, bol homeoffice, deti sa učili v škole. Vďaka online technológiám sme mohli pozerať priame prenosy svätých omší a rôzne ďalšie programy, ktoré vznikli, aby sme sa povzbudili v neľahkej dobe. Hostka je presvedčená, že technológie môžu zlepšiť vzťahy v rodine. Je krásny aspekt, že rodičia môžu viesť svoje deti, aby mali kontakt s príbuznými v zahraničí. Nemusíme za priateľmi chodiť stovky kilometrov, ale môžeme sa s nimi spojiť cez kameru. Určite v online priestore vznikajú pekné  hry pre deti. Podľa hostky je dôležité si stanoviť kedy mobily používať, určiť si určité hranice.

Otázka č. 4- Kedy je vhodné používať technológie a kedy už nie?

                Podľa hostky čas nie je najdôležitejším faktorom, ktorý treba sledovať. Je dôležité uvedomiť si  prečo práve teraz potrebujem tú digitálnu technológiu, aký obsah sledujem, koľko mám rokov, kto som. Technológie môžeme vziať do rúk, keď chceme niečo vybaviť, veď na to boli technológie vymyslené, keď sa chceme zabaviť.  Keď k nám prichádza návšteva, tak si máme povedať, že technológie odkladáme, vypíname televíziu, vypíname sociálne siete.

Otázka č. 5- Kedy je vhodné zoznamovať detí so sociálnymi médiami, technológiami, mobilom? Sú také odporúčania, že deti do 2 rokov by nemali mať mobil v ruke. Čo by ste vy odporučili našim poslucháčom?

                Dnešným deťom odborníci hovoria, že sú to digitálni domorodci. Narodili sa do doby, kedy digitálne technológie boli samozrejmosťou, považujú ich za bežnú súčasť života.   Deti od útleho veku vnímajú moderné technológie. Podľa hostky deti vnímajú, že mobil je bežná súčasť života a chcú to prirodzene mať. Mobily sú pre deti ľakavé, pretože tam niečo zvoní, bliká, ťuká, sú tam pekné obrázky, farby, videá, zvuky. Je to niečo čo si malé deti pomýlia s hračkou. Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča deťom do 2 rokov pozerať sa do monitorov. Škodí to ich vývinu mozgu, z toho sú lekárske štúdie. Hostka odporúča rodičom, aby boli v tejto oblasti rozumní. Dieťa začne plakať, tak cez Youtube mu  rodičia pustia  rozpravočky, pesničky. Rodičia si myslia, že to pomôže, ale stane sa presný opak. Keď rodičia chcú zobrať od dieťaťa modernú technológiu, tak dieťa začne plakať. Skôr je dôležité si povedať, ktorý vek je vhodný, aby sme dieťaťu dali mobil. Je to škôlkársky vek, kedy sa rodičia majú dohodnúť na určitých pravidlách. Rozprávať sa s deťmi, toto je môj mobil, toto je ockov mobil. My ho využívame na prácu, na komunikáciu. Rodič by mal dieťa  sprevádzať  v online prostredí. Musí to byť aktivita, ktorá trvá niekoľko minút a potom ten mobil odložíme, lebo nie je to jeho vec, jeho hráčka. Je dôležité, aby deti mali dostatok pohybu. Dôležitý bod je, aby deti  technológie nepoužívali pred spaním, pretože mozog sa potrebuje upokojiť. Podľa hostky môžeme dať deťom technológie, ale ustrážme, aby mali dostatok ostatného.

Otázka č.6- Môžu rodičia zakázať používanie internetu, sociálnych sietí ako trest?

                Mobily a digitálne technológie by nemali byť odmenou ani trestom. Trestom rodičovsky nič nedosiahneme. Ak chceme dieťaťu pomôcť, tak je cesta vzájomného dohovoru. Nerešpoktovaním dohody mu rodičia tablet nedovolia. Hostka si myslí, že deti budú vynaliezavé a budú si hľadať výhovorky, aby im rodičia technológie dovolili, že musia robiť nejaký projekt a popritom sú na sociálnych sieťach, četujú a hrajú sa. Už je to rodičovská múdrosť, aby rodičia sa nedali oklamať.  Rodičia mali priviesť dieťa k spoločnému rozhovoru a k spoločnému rozdeleniu pravidiel.  Napr. chápem, že v online priestore chceš sa hrať, ale poďme sa dohodnúť na pravidlách, cez víkend sa môžeš viacej hrať pod podmienkou, že tvoja izba bude uprataná a aby si pomohol/pomohla s varením.

Otázka č.7- Ako zistíme, že sociálne siete nám prerastajú cez hlavu, nerobia nám úžitok, ale skôr škodu?

                Podľa hostky je to situácia, keď mobil sa nám vopchá všade. Keď dovolíme, aby nás zabával natoľko, že v rodine sa prestaneme zdraviť, rozprávať. Môžeme to zistiť pozorovaním samého seba, či nie sme náhodou nervózni, keď nemáme mobil alebo keď sa nám vybije mobil, tak máme pocit, že nám končí život alebo keď niekomu nejde wifi, tak aj to pre mnohých je digitálna apokalypsa, čí vieme odložiť mobil pri rozhovore s iným človekom, čí ráno, keď sa zobudíme, pozdravíme príbuzných. Mnohí ľudia vstavajú s mobilom, idú spať s mobilom., varia s mobilom, jedia s mobilom, pozerajú telku s mobilom, šoférujú s mobilom a podobne. Podľa hostky je to jasný znak, že niečo nie je dobre a treba to prehodnotiť.

Otázka č. 8- Redaktorku napadol protiklad, že niekto má mobil, ale ani nevie, že ho má. Platí tu nejaké odporúčanie, že aspoň raz do dňa si mobil má skontrolovať?

                Sú ľudia, ktorí sú odpútaní od technológii, nie sú také typy. Takéto typy ľudí pozná dokonca aj mladých ľudí. Na jednej strane hostka hovorí, že, aby boli slobodní v tom čo robia  na druhej strane hovorí, že máš mobil a pamätaj, že sa môže niekto k tebe dovolať. Tento človek by nemal byť egoistický, žiť iba vo svojej bublinke. Tí druhí ľudia ho potrebujú a keď zazrie zmeškaný hovor, aby zavolal naspäť.

Otázka č.9- Na aké nástrahy by si mali dávať pozor  manželia s deťmi pri používaní digitálnych technológii?

                Nástrahy sú rovnaké bez ohľadu na vek. Sú to hrozby napríklad zneužitie osobných údajov, klamstvo, nenávisť, kyberšikana, závislosť. Nástraha je v tom, že dovolíme dva extrémy. Po prvé si povieme, že no a čo je taká digitálna doba. Svojim deťom dovolíme používať všetko digitálne v takomto prípade. Po druhé, že sme takí ustrachaní voči digitálnym technológiám, že si myslíme , že sa do nich nerozumieme. Sebe a deťom zakážeme tieto technológie používať. Deti sa rozhodnú používať digitálne technológie poza chrbát rodičov a hľadajú si svoje cestičky, aby rodičia o tom nevedeli, čo hostke príde, že to nie je vhodná  cesta ako  sa jej deti mali uberať. Podľa hostky by sme nemali byť v týchto extrémoch ani v jednom ani v druhom . Rodičia by sa v tejto oblasti mali vzdelávať a čo najviac sa rozprávať s deťmi. Rodiny navzájom by si mali radiť čo zafungovalo jednej rodine a čo druhej rodine, ako presvedčiť, aby menej používali mobil, aké hry, rozprávky sa im páčili. Otvoriť komunikáciu o tejto téme  s deťmi  je podľa hostky zlatou strednou cestou.

Otázka č. 10- Keď rodičia nepoužívajú digitálne  technológie, je dobre zveriť pomoc tomu človekovi, ktorý sa vyzná v digitálnych technológiách, aby naučil dieťa používať digitálne technológie?

                Je dôležité, aby rodič zobral dieťa tomu človekovi, ktorý viac používa digitálne technológie, aby sa spoločne učili. Vôbec nie je hanba, keď sa rodič prizná pred dieťaťom, že v tejto oblasti sa nevyzná. Naše deti to aj vedia, že sú v mnohom šikovnejšie ako rodičia. Je tu pekný prvok, že sa môže stať, že deti a rodičia sa budú vzdelávať spoločne. Oteckov hostka vyzýva, aby so svojimi synmi si zahrali kvalitné online hry, aby aj tak strávili spoločne čas. V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby rodičia v tejto oblasti na sebe makali.  Zvlášť, keď chcú byť k svojim deťom bližšie.

Otázka č. 11- Môžu sociálne siete spôsobiť hádky, odcudzenie medzi manželmi?

                Hostka sa stretáva s prípadmi, že mobil manželov akosi rozdeľuje. Kedysi tieto prípady spôsobovali noviny, že manžel si našiel polhodinku na to, aby čítal noviny a absolútne ignoroval rodinu . Hostka odporúča, aby sa tieto témy rozkomunikovali doma. Keď prichádzame domov, tak keď voláme, tak máme zostať vonku kým nedovoláme. Vojsť do domu a privítať ostatných členov rodiny už s mobilom vo vrecku. Držme si palce, aby sme zostali ľuďmi a nie strojmi neprítomní v okamihu.

Otázka č. 12- Čo s tými deťmi čo sa nevedia odpútať od mobilov, internetu a sociálnych sietí spôsobilo to nasýtenie počas Korona krízy, keď sme skrátka museli zostať doma?

                Hostka pevne verí, že keď sme sa presýtili digitálnymi technológiami počas Korona krízy , tak teraz si povieme, že dosť a budeme hľadať zdravú mieru a viac nás to bude ťahať do prírody.  Je veľmi náročne očakávať dospelacké rozhodnutia u tinedžérov, ktorí majú svoj život, svoj svet. Utiekajú sa do online priestoru kde sa cítia prijatí a zakaždým tam nájdu zábavu, niečo čo ich baví.  Je to výzva pre rodičov, aby pre svoje deti vymýšľali aktivity, ktoré budú ich vyháňať z online priestoru, aby sme im správnou formou ukazovali bežný život. Rodičia by nemali nadávať svojim rodičom štýlom, že keď budeš čumieť do mobilu, tak budeš tučný, nekomunikatívny. Táto cesta nebude správna a skôr je to o hľadaní pochopenia a pozývania do offline sveta. Ak by sa u detí objavili príznaky závislosti na digitálnych technológiách, tak  hostka určite odporúčala rodičom vyhľadať odborníka a hľadanie individuálnych rád pre to konkrétne dieťa.

Otázka č. 13- Aké sú Vaše odporúčania, aby digitálne technológie boli dobrým sluhom, ale nie zlým pánom?

                Na túto otázku sa dá veľmi ťažko odpovedať. Najdôležitejšou radou pri používaní  digitálnych technológii je vec každodenných rozhodnutí.  Digitálne technológie nezmiznú z našich životov. Musíme sa aj my dospelí ľudia rozhodnúť kedy budeme mať v rukách mobil a kedy ho naopak odložíme. Zároveň rodičia si musia uvedomiť, že sú vzorom pre svoje deti, svojich najbližších. Hostka odporúča si vyhradiť miesto v byte pre nedigitálnu zónu. Táto miestnosť v byte  bude priestor, kde nezapneme mobil, sociálne siete a televízor. Tablety, mobily, počítače v tejto miestnosti nemajú žiadny priestor. Kľudne túto miestnosť si môžeme označiť.  Tieto pravidla budú platiť pre všetkých členov rodiny, číže pre deti aj pre dospelákov dokonca aj pre návštevy. Medzi miestnosti, kde je nedigitálna zóna patria detská izba, WC, toalety, kuchyňa. Mnohí ľudia majú problém ísť na takéto miesto bez mobilu v ruke. Hostka odporúča, aby sme boli počas noci offline, mobily nepatria do postele. Mali by sme vyskúšať hodinu pred spaním a hodinu po odpojení byť odpojení od internetu. Mali by sme si odsledovať čo nové nám toto pravidlo prinieslo počas dňa. Niekedy majú ľudia výhovorky, že im počas noci niekto bude volať, tak preto majú zapnutý mobil. Hostka odporúča mať zapnutý mobil, ale vo vedľajšej izbe.  Ak niekto by oponoval, že používa mobil na budík, tak by mu hostka poradila, aby si kúpil normálny budík, tak sa vyhneme zbytočným výhovorkám, že mobil musíme mať počas noci pri sebe, aby nás zobudil.  

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

fico, pellegrini, danko

Prieskum: Takmer dve tretiny ľudí si myslia, že vláda vydrží celé štyri roky

07.12.2023 23:27

Podľa krajov veria koalícii najčastejšie obyvatelia Trenčianskeho, Trnavského, Banskobystrického, Bratislavského a Žilinského kraja.

APTOPIX Netherlands World Press Photo

Katalóg World Press Photo nemá na obálke víťaznú fotografiu z Mariupolu

07.12.2023 23:19

Nadácia World Press Photo na obálku neumiestnila víťaznú fotografiu pre jej explicitný obsah.

Benátky, Taliansko

Aktivisti postriekali bahnom Baziliku svätého Marka v Benátkach

07.12.2023 22:42

Akciou protestovali proti podľa nich neadektávnym politikám v boji s klimatickou zmenou.

karabach

Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na výmene zajatcov i normalizácii vzťahov

07.12.2023 22:19

Azerbajdžan a Arménsko vedú dlhodobý konflikt o územie Náhorného Karabachu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 138273x
Priemerná čítanosť článkov: 1627x

Autor blogu

Kategórie