Založ si blog

Blog č. 15- Učitelia

Blog venovaný učiteľom, deťom i rodičom

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Školy v súčasnej dobe- v 21. storočí  Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 3.júla 2021 o 20:05 so stálou moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom.

Otázka č. 1- Tešia sa podľa vás prázdninám viac učitelia alebo žiaci?

                Deti sa tešia na prázdniny určite viac ako učitelia. Učitelia sa síce tiež tešia, ale je to zvláštna radosť. Rozmýšľajú čo v nasledujúcom školskom roku zlepšiť v oblasti vzdelávania žiakov prípadne študentov.

Otázka č. 2- Aký je v súčasnosti učiteľ?

                Je vhodné povedať porovnanie  učiteľa súčasnosti a učiteľa minulosti. Mnohí ľudia hovoria, že učiteľ bol určitou autoritou na dedine, ľudia ku nemu často chodili. Ľudia na dedine vedeli, že sa na učiteľa dá spoľahnúť, že zastáva názory dedinčanov.  Učiteľ bol v minulosti centrom dedinského života, centrom hodnôt a obrovským pomocníkom v dedine.  Dnešný učiteľ nie je tak pripravený na komunitný život v dedine, v meste.  Autorita k učiteľovi je menej akceptovaná v súčasnosti v porovnaní s minulosťou.

Na Slovensku máme zhruba  100 000 učiteľov. Do tejto škály patria- vychovávatelia, majstri odborného výcviku, samotní učitelia na vysokých školách, dokonca učitelia na univerzitách tretieho veku a učitelia špeciálnych školách   Ďalej učitelia sa delia na viacero funkcii a to triedni učitelia, výchovní poradcovia, vedúci kabinetov, vedúci predmetových skúšaní, vedúci laboratórií atď. Bežný učiteľ môže mať viacero funkcii okrem toho, že je učiteľom napr. je učiteľom slovenčiny, je výchovným poradcom, je vedúcim knižnice. 

 Milión žiakov, študentov vyučuje 100 000 učiteľov.  Podľa odhadu počas školského roka presedia žiaci, študenti zhruba 13 000 hodín. To je obrovské kvantum času a dilema pre učiteľov ako to rozdeliť.  Učiteľ je základ, aby bol národ múdry a dobre vychovaný.

Otázka č. 3- Akí uchádzači dnes prichádzajú na pedagogické fakulty?

                   Uchádzači sú rôzni. Prvá skupina štúdia  je tzv. denné štúdium. Na denné štúdium  prichádzajú študenti, ktorí sú  z gymnázií, ale aj  z odborných škôl. Druhou skupinou  je tzv. diaľkové štúdium. Na toto štúdium prichádzajú ľudia, ktorí zároveň pracujú.  Tretou skupinou štúdia je doplnkové pedagogické vzdelanie. Toto vzdelávanie funguje tak, že napríklad príde murár, ktorý chce vyučovať na murárskej odbornej škole a musí si urobiť toto doplnkové pedagogické vzdelanie. K týmto ľudom treba byť tolerantní. Tohto človeka nie je vhodné  skúšať učiteľskú teóriu, ale iba úplne elementárne veci, aby potom vôbec išiel na tú školu, lebo murárov v spoločnosti treba a je málo.  

Otázka č. 4- Nad čím premýšľajú súčasní učitelia?

                Motivovaný dobrý učiteľ môže mať zo začiatku veľké množstvo starostí. Premýšľa po ceste do práce ako začne prvú hodinu, akých žiakov, študentov tam má, čo ide hlavne učiť, ako zaujme pozornosť žiakov, študentov.  Učiteľ musí veľmi rýchlo reagovať na atmosféru, klímu v triede,  pochopiť ako sú žiaci naladení. Toto všetko musí urobiť, aby žiakom kvalitne vysvetlil učivo a to je veľmi náročná práca. Pri učiteľstve musí byť veľa umenia, presviedčania, empatie- schopnosti vcítiť sa do kože žiaka, študenta Samozrejme na druhej strane musí byť odborník, aké metódy pri výučbe využíva. Vorkoholickí učitelia často zanedbávajú svoju rodinu.  Učiteľ musí pracovať na úrovniach a to vyučovať a súčasne pozerať aká je situácia v triede. Najviac sú nepripravení budúci učitelia na zlé správanie žiakov. Pán profesor povedal, že to je čím ďalej tým horšie, z počutia vie, že 1 žiak odmietol ísť k tabuli. Tieto organizačné pokyny ako pristupovať k týmto žiakom určuje Ministerstvo školstva  a často sú menené.  Napr. v Maďarsku majú v organizačných pokynoch napísané, že odmena za usilovnosť. Najväčšie tresty sú odňatie dieťaťa z rodín a umiestnenie dieťaťa do detského domova alebo reedukačného centra, čo je v podstate polepšovňa. Týchto žiakov v polepšovniach pribúda a tieto polepšovne nestíhajú. Veľmi ťažká situácia je, keď má učiteľ v triede žiakov, ktorí viackrát prepadli. U učiteľoch nie je to len vedieť  naučiť konkrétny predmet, ale vedieť naučiť disciplínu v triede.

Otázka č. 5- Vy by ste ako postupovali keby vám žiak odmietol prísť ku tabuli

                Pán profesor by si ho zobral na pohovor cez prestávku mimo kolektívu žiakov. Učiteľ, keď so žiakom vedie neautoritatívny rozhovor, tak často sa dozvie čo žiakovi je a ako so žiakom pracovať.  

Otázka č. 6- Podľa jedného výskumu učitelia sa cítia vystresovaní, unavení. Čo sa deje s učiteľmi?

                Mnohé výskumy potvrdzujú veľmi alarmujúcu situáciu medzi učiteľmi. Vo vyspelých krajinách hovoria o tzv. kríze učiteľstva, učiteľa. Najčastejším dôvodom nespokojnosti učiteľov na Slovensku je nízky plat. Medzi ďalší dôvod patrí citové prežívanie, učiteľ prežíva citovú diskomformitu. Prejavuje  sa to  medzi učiteľmi v kabinete. Intríg medzi učiteľmi je omnoho viacej ako v minulosti. Intrigy medzi učiteľmi sa viac prejavujú na väčších školách, kde je viac učiteľov. Dôvodom intríg medzi učiteľmi môžu byť nedisciplinovaní žiaci.

Otázka č. 7- Pani učiteľka prišla s jedným milým nápadom, ktoré by malo uľahčiť vzdelávanie, ale nechcela to povedať kolegyňam, aby ich nepodráždila. Je to správanie možné?

                Učiteľka nepriamo obviňovala ďalších kolegov, že prečo to nerobia, tak ako to robím ja, keď to je také jednoduché. Učitelia sa často vyhovárajú, že nemajú kvalitné podmienky na vzdelávanie, že nemajú kvalitné učebnice. Učitelia to by mali podľa pána profesora kompenzovať inými metódami vzdelávania. Pán profesor uviedol príklad učiteľa v Zaire, ktorý napriek tomu, že nemali školu, tak deti  vyučoval  od stromu k stromu  a to vzdelávanie učiteľa  bolo na jednotku  s hviezdičkou.

Otázka č.8- Čo si  predstavujete  pod výrokom, že je to dobrý učiteľ?

                Na Slovensku máme veľa kreatívnych, vysovýkonnych učiteľov. Pri niektorých výskumoch sa skúma prečo niektorí učitelia to zvladajú a prečo niektorí učitelia to nezvládajú. Ideálny učiteľ  nemusí byť ten čo má rád deti. Tvorivý učiteľ je inteligentný, ale aj detinský. Priemer vzorky IQ testov učiteľov sa pohybuje okolo 107. Učiteľ by mal mať IQ najmenej 9 0. Keďže je inteligentný, tak je schopný si navliecť aj “detské topánky“ , číže tvorivý učiteľ by mal byť hravý, ale by mal byť aj disciplinovaný    

  Pána profesora vytočilo, keď je  1 učiteľka v rozhlase povedala, že bolo už veľa memorovania, poďme sa hrať, bude to humánne školstvo. Dieťa by malo podľa pána profesora memorovať, byť zodpovedné, ale problém je aký podiel memorovania a hrania mu nastavíme. Mnohí ľudia si myslia, že učitelia sú silno spoločenskí, ale pán profesor tento fakt vývraca  a hovorí, že  mnohí učitelia sú introverti. Učiteľ je na hodine vyvravený a keď príde domov, tak chce mať ticho, chce byť introvertom, potrebuje si oddychnuť od zvukov, hluku.

Otázka č. 9- Čo ak učiteľa aj doma obklopuje veľa ľudí, veľa hluku?

                Zrejme to učiteľa unavuje , ale zrejme je učiteľ doma tak dominantný, aby si vedel vytvoriť pokoj a ticho. Dobrí učitelia sa vyznačujú bohatou fantáziou. Dobrí učitelia sú skromní aj pyšní, pokorní  zároveň. Dobrý učiteľ má byť rebelom a zároveň má byť aj konzervatívny. Na jednej strane učiteľ má rešpektovať školský poriadok, ale na druhej strane má sa vynájsť vo vzdelávaní žiakov, študentov.  Dobrí učitelia sú vášniví pre svoju prácu. Niektorí učitelia sú prehnane vášniví, že sa nedokážu od toho odosobniť. Otec pána profesora , ktorý bol učiteľom trochu  ho “ rozčuľoval“, keď išli lesom a otec mu povedal “ Pozri sa tu je krásny kvet, volá sa kopytník európsky“ a ešte mu povedal aj latinský názov. Učiteľ nikdy nebude bohatý. Tvorivému učiteľovi nejde o zárobok až tak ďaleko. Učitelia sa až tak nebúria, búria sa aktivisti a odborári. Učiteľ nikdy nebude bohatý, lebo učiteľské povolanie mu dáva vášeň, zmysel života.

Otázka č.10-  Aký je status učiteľa, ceníme si ho?

                Podľa prieskumov status učiteľa klesá.   V meste je menší status učiteľa ako na dedine. V chudobných oblastiach je status učiteľa ešte autoritatívny. Argument prečo to je tak, že to závisí od platu, oni sa pýtajú koľko zarábaš a to je podľa pána profesora veľmi trápne. Napríklad vysokoškolský pedagóg s viacerými titulmi má tabuľkovo určený plat okolo 1200-1300 eur v hrubom, číže v čistom okolo 850 eur. Keď pána profesora sa niekto spýta, aký má plat, tak sa to hanbí aj povedať. Radšej odpovie, že to je indiskretívna otázka. Je to veľmi dehostinujúce nielen ľudskú bytosť, ale aj vzdelanie. Tento učiteľ naznačí, že za vzdelanie, ktoré dostal nedostane nič.  Za to sa hodne bojuje, aby sa zvýšili platy, ale to nestačí aj tak nám budú odchádzať učitelia. Málo učiteľov učí matematiku, málo učiteľov je na odborných školách.  Podľa pána profesora máme v školstve  málo odborných pracovníkov to znamená školských psychológov, logopédov. Tam nám dokonca hrozí, že keď nám Európska únia nedá peniaze, tak to bude ešte horšie.

 Otázka č. 11- Ten fakt, že máme málo uchádzačov na školské povolanie, čí sa môže stať, že kvôli tomu upadne kvalita uchádzačov?

                Podľa pána profesora určite áno. Podľa európskych výskumov, kde merali uchádzačom o učiteľské povolanie IQ a odolnosť voči stresu, tak najlepšie obstáli Fíni, ktorí mohli vyberať 12:1. U nás to je skôr nábor ako výber.

Otázka č. 12- Aký je vzťah medzi rodičom žiaka a učiteľom?

                Stavajú sa také prípady, že rodič dieťaťa príde a ešte vynadá učiteľovi, ale ešte sa častejšie stáva, že rodič dieťaťa zhadzuje autoritu učiteľa pred svojim vlastným dieťaťom. Narastá počet prípadov, kedy fyzicky, ale aj psychicky rodič napadne učiteľa. Mali taký prípad, že v 1 škole dali až tri učiteľky vypoveď, lebo nevedeli zniesť ustavičné  útoky rodičov.  Stál sa taký prípad, že zavalitý deviatak napadol učiteľku, toto sú prípady, ktoré odrádzajú ľudí robiť učiteľské povolanie. Status učiteľa si učiteľ sám robí. Teraz niektorí učitelia hovoria vulgarizmy, fajčia, v minulosti to bola etická autorita. Sami prispievajú k tomu, že žiaci si povedia, že hop tohto učiteľa si nebudem vážiť, lebo fajčí a vulgárne nadáva.      

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Robert Kaliňák

Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

02.02.2023 17:40

„Je pravda, že týmito nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ hovorí v rozhovore Robert Kaliňák.

Bystrík Mucha, Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica

Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

02.02.2023 17:30

Takmer štyritisíc áut už na Slovensku jazdí s evidenčnými číslami, na ktorých nie je skratka okresu.

Benjamin Netanjahu

Izrael zvažuje poskytnúť Ukrajine protiraketový štít Železnej kupoly. Budete terč, varuje Moskva

02.02.2023 16:50

Izraelský premiér Netanjahu zvažuje poskytnutie vojenskej pomoci Kyjevu a je ochotný prevziať úlohu sprostredkovateľa v konflikte.

Eduard Heger

Heger reagoval na Vallovu kritiku: Zastupujem všetkých Slovákov, nie iba Bratislavčanov

02.02.2023 16:50

Primátor Bratislavy kritizoval vládu, že zobrala mestu ďalšie milióny eur i to, že je voči samosprávam "slepá a hluchá".

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 113291x
Priemerná čítanosť článkov: 1333x

Autor blogu

Kategórie