Založ si blog

dôchodok

Dôchodok

Dôchodok je určité množstvo peňažných prostriedkov, ktoré získajú domácnosti za určité obdobie spravidla za 1 rok.

Medzi druhy dôchodkov patria dôchodky z miezd, dôchodky z pôdy tzv. renty, dôchodky z úrokov a dôchodky z dividend ( zisky z akciovej spoločnosti).

Pracovná sila:

Pracovná sila: nositeľmi pracovnej sily sú ľudia, ktorí majú určité fyzické aj psychické predpoklady.

Trh práce:

Na trhu práce sa stretáva dopyt a ponuka po práci. Dopyt po práci predstavujú podniky, ktoré chcú pracovnú silu a ponuku po práci predstavujú domácnosti, ktoré ponúkajú pracovnú silu- súbor fyzických a psychických znalosti a schopnosti.  

Spotrebné sektory:

Medzi spotrebné sektory patria

 1. Domácnosti
 2. Podniky
 3. Štát
 4. Ostatné ( svet)

Typy dôchodkov:

 1. Osobný dôchodok sa skladá z hrubých príjmov obyvateľstva.
 2. Disponibilný dôchodok sa skladá z čistých príjmov obyvateľstva, je to dôchodok očistený o dane z príjmov čí už fyzickej alebo právnickej osoby.

Druhy dôchodkov

 1. Invalidný dôchodok
 2. Vdovský/ vdovecký dôchodok
 3. Sirotský dôchodok
 4. Starobný dôchodok
 5. Predčasný starobný dôchodok
 1. Invalidný dôchodok

Čo by sme mali vedieť o invalidnom dôchodku

Invalidný dôchodok je dôchodcovská dávka, ktorá sa poskytuje z fondov invalidného poistenia.

Invalidný dôchodok sa poskytuje za účelom poskytnutia príjmu v dôsledku trvalej invalidity poistenca

Nárok  na invalidný dôchodok vzniká poistencovi:

 1. Ak je poistenec invalidný
 2. Ak dosiahol potrebný počet rokov dôchodkového poistenia
 3. Ak miera na vykonávanie pracovnej činnosti klesne minimálne na 40 %.

Ak je miera poklesu pracovnej činnosti pod 41 %, tak sociálna poisťovňa má právo zamietnuť žiadosť žiadateľa.

Ak má žiadateľ na invalidný dôchodok viacero diagnóz, tak najväčšiu mieru má hlavné  postihnutie, za ostatné postihnutia sa dá znížíť miera funkčnosti najviac o 10 %.

Dôchodok z mladosti:

Za splnenia určitých podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok už od dovŕšenia 18. roku života, ak poistenec mal dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav od narodenia alebo získal postihnutie počas štúdia. Nárok na invalidný dôchodok má aj osoba, ktorá sa stala invalidnou do 26. roku života počas doktorandského štúdia.

Počet rokov dôchodkového poistenia na priznanie invalidného dôchodku

Ak poistenec dostal invaliditu po skončení štúdia, tak má nárok na invalidný dôchodok len za splnenia potrebných rokov dôchodkové poistenia. Tento počet rokov dôchodkového poistenia je ohraničený vekom poistenca

Vek poistenca v rokoch                                                                               počet rokov dôchodkového poistenia

20                                                                                                                         menej ako 1 rok

Od 20 do 24                                                                                                      najmenej 1 rok

Od 24 do 28                                                                                                      najmenej 2 roky

Od 28 do 34                                                                                                      najmenej 5 rokov

Od 34 do 40                                                                                                      najmenej 8 rokov

Od 40 do 45                                                                                                      najmenej 10 rokov

Nad 45                                                                                                                najmenej 15 rokov

Potrebný počet dôchodkového poistenia sa nezisťuje u osoby, ktorá sa stala invalidnou v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a tiež sa nezisťuje v období, keď osoba bola nezaopatreným dieťaťom 

Percentuálna miera poklesu činnosti

Miera poklesu pracovnej  funkčnosti od 40 do 75 %: poberateľ má nárok na čiastočný invalidný dôchodok.

  Miera poklesu pracovnej funkčnosti nad 75 %: poberateľ má nárok na plný invalidný dôchodok.

Uplatnenie nároku:

Nárok na invalidný dôchodok vzniká na základe písomnej žiadosti žiadateľa o invalidný dôchodok, ktorý si chce uplatňovať nárok na výplatu tohto druhu dôchodku, táto žiadosť  musí byť uplatnená v mieste trvalého pobytu žiadateľa.

Oznámenie o zmene dôchodku

Poistenec je povinný oznámiť každú zmenu Sociálnej poisťovni do 8 dní od uskutočnenia zmeny.

Súbeh nárokov na dôchodok

Ak poistenec poberá invalidný dôchodok a súčasne dovŕšil nárok na iný druh dôchodku, tak poberá len ten s  vyššou sumou  dôchodku

Ak poistencovi vznikol nárok na pozostalostný dôchodok to znamená ( vdovecký, vdovský a sirotský dôchodok) má nárok na dôchodok s vyššou sumou+ polovica pozostalostného dôchodku.

Príklad: poistenec má invalidný dôchodok vo výške 340 eur a výška pozostalostného dôchodku je vo výške 230 eur, tak dostane 340+115  a to je 455 eur.

Spôsoby vyplácania dôchodku

Invalidný dôchodok sa vypláca v hotovosti alebo na účet poistenca.   

  Prechod nároku na invalidný dôchodok po smrti poberateľa

Tento nárok prechádza na manžela/ manželku, rodičov a deti, uvedené nároky nie sú súčasťou dedičstva.

Lehota podania  rozhodnutia sociálnej poisťovne na invalidný dôchodok je 60 dní , žiadateľ má právo na odvolanie do 30 dní

Trvanie invalidity aj posudzovanie invalidity sa posudzuje na pravidelných lekárskych prehliadkách u posudkového lekára, prvá kontrola je do troch rokov od uznania invalidity.

Invalidný dôchodca ak mu to zdravotný stav dovoľuje, tak pri poberaní invalidného dôchodku môže pracovať.

Obmedzenie dávky invalidného dôchodku

Ak invalidný dôchodca si zhoršil zdravotný v dôsledku požívania alkoholu alebo iných psychotropných látok.

Zastavenie dávky

Ak invalidný dôchodca prestal byť invalidný alebo sa mu zvýšila schopnosť robiť pracovnú činnosť.

účtovná skupina 02

12.01.2021

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok [...]

účtovná skupina 01

08.01.2021

Účtovná trieda 0 – dlhodobý majetok Účtovná skupina 01 dlhodobý nehmotný majetok Účet číslo 012- aktivované náklady na vývo V účtovnej triede 0 ako aj v iných účtovných triedach platí tzv. dekadický princíp, to znamená, že v každej účtovnej triede je 10 účtovných skupín, v každej účtovnej skupine má 10 účtov. Štruktúra [...]

investicie

08.01.2021

Investície, investičná činnosť podniku Investovanie znamená odloženie spotreby do budúcnosti. Podnik má teda 2 nasledujúce možnosti: Vložiť do spotreby podniku napr. spotreba materiálu, spotreba na náklady na reprezentáciu Odložiť spotrebu do budúcnosti. Investičné rozhodovanie predstavuje veľmi dôležitý proces podniku, ktorý dáva podklad pre strategické ciele [...]

vláda, Matovič, , testovanie,

Lockdown sa spojí s celoslovenským deväťdňovým testovaním. Začne sa už v pondelok

17.01.2021 19:12, aktualizované: 21:46

Vláda predĺžila aj zákaz vychádzania. Od 27. januára bude na cestu do práce či na vychádzku do prírody potrebný negatívny test.

rys, Bojnice

V Bojniciach sa starajú o rysa so zlomeninou panvy

17.01.2021 18:30

V Lehote pod Vtáčnikom odchytili ťažko zranenú samicu rysa ostrovida. Zotavuje sa v bojnickej zoo, čaká ju náročná operácia.

vakcína, Nitra, Vladimír Krčméry

Krčméry: Viem si predstaviť, že by boli seniori zaočkovaní do Veľkej noci

17.01.2021 17:40

Slovensko potrebuje v boji proti pandémii pokračovať v prísnom lockdowne, myslí si dátový analytik Ivan Bošňák.

navaľný navalnyj

Navaľného po prílete do Moskvy zatkla polícia

17.01.2021 16:25, aktualizované: 19:48

Navaľného stúpenci a médiá prišli na moskovské letisko Vnukovo, kde malo lietadlo pristáť, ale spoj pristál na zhruba 40 km vzdialenom letisku Šeremeťjevo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 9506x
Priemerná čítanosť článkov: 328x

Autor blogu

Kategórie